Eljárás kivételi körök átfedése esetén

Kérdés: A Kbt. 111. § e) és w) pontjai szerinti kivételi körök vonatkozásában merült fel, hogy a kettő (humanitárius segítségnyújtás és ideiglenes védelemre jogosultak elhelyezésével kapcsolatos beszerzés) egybeeshet-e? Az ukrán menekültek vonatkozásában a segítségnyújtás megvalósulhat mindkét pont alapján? Amennyiben mindkét pont fennáll, úgy az építési beruházások vonatkozásában fennálló 300 millió forintos értékhatárt figyelembe kell venni, vagy alkalmazható az e) pont, ahol ilyen szűkítés nem szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény elfogadása óta végbement, a tevékenységet érintő egyéb jogszabályváltozásoknak.Az Országgyűlés 2014. december 14-én fogadta el a 2014. évi XC. törvényt, amely 2015. július 1-jén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Tájékoztatás platformja EKR-ben indított közbeszerzési eljárásoknál

Kérdés: Felhívhatom-e a potenciális, saját rendszeremben eddig ajánlatot tett ajánlattevőket, ha közben az EKR-ben is indítok eljárást, és szeretném, ha ott is indulnának, nem csak értékhatár alatt?
Részlet a válaszából: […] Nincs annak akadálya, hogy az ajánlatkérő minél több platformon tájékoztatást nyújtson az EKR-ben meghirdetett közbeszerzési eljárásáról. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet egy kapcsolódó szabálya erősíti az előbbieket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszából: […] A 459/2016. kormányrendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 2021. január 1-jén hatályát vesztette, így a továbbiakban erre nem vonatkozik szabályozás. Amennyiben az ajánlatkérő úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Ajánlatkérő szervezet, gazdasági szereplő képviselője az EKR-ben

Kérdés: Ellenőrizhető-e, illetve azonosítható-e, ha egy ajánlatkérő szerkesztési jogosultsággal rendelkező munkavállalója feltölt egy anyagot, majd ezt a valódi képviselő adja be, aki be is tudja nyújtani a dokumentumot? Tud élni ezzel az érvvel az ajánlatkérő, ha úgy véli, hogy ténylegesen nem a képviselő töltötte fel a dokumentumot? A jogszabályváltozások tisztázzák-e azt a helyzetet?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet nem különbözteti meg az egyes jogosultsági szinteket, hanem azt írja elő, hogy kit kell az ajánlatkérő szervezet vagy a gazdasági szereplő képviselőjének tekinteni az alábbiak szerint:Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

Jogszabályváltozások követése a szerződéses időtartam alatt

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyomtatványgyártásnál a szerződés tartama alatti jogszabályváltozásokhoz kell igazítani az okmányvédelmi tervet a vonatkozó jogszabály hatálybalépésétől számított 15 napon belül. Kérheti-e ezt az ajánlatkérő úgy, hogy nem hív fel minket a jogszabály aktuális változására? Ilyenkor nekünk kell azt figyelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...rögzíti, úgy látjuk, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő félre hárul a jogszabályok figyelése. E körben tehát az esetleges jogszabályváltozásokra figyelemmel a szükséges módosítást időben kell megtennie akkor is, ha erre az ajánlatkérő külön nem hívja fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Kizáró okokkal kapcsolatos változások

Kérdés: Változtak-e a kizáró okokkal kapcsolatos előírások?
Részlet a válaszából: […] 2010. szeptember 15-étől kismértékű módosítás történt mind akizáró okok, mind igazolásuk vonatkozásában.Az alábbi szabályok módosultak a kizáró okok elő­írásában.A Kbt. 60. § (1) bekezdés a) és i) pontja alapján amódosítást követően az eljárásban nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Jogorvoslati szabályok változása

Kérdés: Változtak-e a Kbt. utóbbi módosításával a jogorvoslatra vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] Igen, a 2010. évi LXXXVIII. törvény számos pontonmódosította a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket. A módosítottrendelkezések 2010. szeptember 15-én léptek hatályba. A változásokat azalábbiakban ismertetjük.Megváltoztak a jogorvoslati határidőre vonatkozó szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Felszámolással mint kizáró okkal kapcsolatos változás

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy a kizáró okok közül a felszámolással kapcsolatos rendelkezés változott a Kbt. utolsó módosításával. Mennyiben?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. módosításáról a 2010. évi LXXXVIII. törvényrendelkezik. A rendelkezések nagy része - kivéve a Közbeszerzések Tanácsáravonatkozó részeket - 2010. szeptember 15-én lépett hatályba. Így afelszámolással kapcsolatos kizáró ok is ebben az időpontban változott. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Kizáró okokra, alkalmasságra vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Változtak-e a kizáró okokra, alkalmasságra és ezek igazolására vonatkozó Kbt.-beli szabályok? Ha igen, mikortól?
Részlet a válaszából: […] Igen, két jelentős változás is történt az elmúlt időszakban.Egyrészt 2009. április 1-jétől kizáró okok igazolásánakkötelezettsége az ajánlattevő és az alvállalkozó mellett kiterjed az erőforrástnyújtó szervezetre is. Ennek megfelelően mind a kötelező, mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása

Kérdés: Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
Részlet a válaszából: […] Igen, változtak, melynek értelmében törlésre került az ún."háromajánlatos", azaz hirdetmény nélküli egyszerű eljárás. Bevezetésre kerültugyanakkor a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, tekintettelarra, hogy a korábbi két nemzeti rezsim és egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
1
2