Keresés eredménye

56 találat a megadott hirdetmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Hirdetmény feladása hiánypótlási felhívás ellenére eredeti tartalommal
Kérdés: A hirdetmény-ellenőrzés véleménye ellenére a tanácsadó eredeti tartalommal kívánja feladni a hirdetményt. Milyen következménye lehet ennek?
Részlet a válaszból: […]jogszabályoknak, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetményt a 11. § (3) bekezdésének megfelelően teszi közzé.A (7) bekezdés alapján a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetmény Értesítőben történő közzététele napján írásban tájékoztatja a Hatóság elnökét.A (8) bekezdés akként rendelkezik, hogy amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más eljárási rendet vagy más eljárásfajtát választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt észrevételeken túl jelentősen megváltoztatja, azt a hirdetmény ellenőrzéséért felelős szervezeti egység új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezőt a 11. § szerint, ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a hirdetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4337
2. találat: Felhívás módosításáról szóló értesítés elkésettsége
Kérdés: Milyen következménye lehet annak, ha az ajánlatkérő a felhívás módosításáról későn értesíti a gazdasági szereplőket, mivel a hirdetmény módosításának hiánypótoltatása elhúzódott?
Részlet a válaszból: […]felhívást módosító hirdetményt az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártáig fel kellett volna adnia.Ebben az esetben a hirdetményt a Hatóság ellenőrizte, és a Rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőt hiánypótlásra hívta fel. A szükséges hiánypótlások miatt a felhívást módosító hirdetmény feladására ezt követően, az ajánlattételi határidő lejárta után került sor, melynek következtében az ajánlatkérő ezzel megsértette a Kbt. 55. §-ának (2) bekezdését.A Döntőbizottság a Kbt. 165. § (1) bekezdés d) pontja alapján állapította meg, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 55. §-ának (2) bekezdését, és a Kbt. 165. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérővel szemben bírságot szabott ki, mely egyébiránt maximum a közbeszerzési eljárás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4335
3. találat: Jogorvoslat hirdetmény kifogásolására
Kérdés: Előzetes vitarendezési kérelmünket elutasította az ajánlatkérő elkésettség miatt. Jogunk van kifogásolni a hirdetményt, annak ellenére, hogy jogorvoslati eljárásban nem támadtuk meg?
Részlet a válaszból: […]Amennyiben nem indít az ajánlattevő jogorvoslati eljárást, az előzetes vitarendezésnek elsősorban figyelemfelhívó ereje van, különösen abban az esetben, ha a beszerzés uniós forrásból kerül finanszírozásra. Gyakori, hogy az ajánlatkérők az elkésett vitarendezést is megválaszolják, melyről az ajánlatkérő szabadon dönthet, nem sérti az esélyegyenlőséget, amennyiben mégis válaszol az ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmére.A Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult ... bármely érdekelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4324
4. találat: Információ nyújtása kiegészítő tájékoztatás keretében a módosító hirdetmény megjelenését megelőzően
Kérdés: A módosító hirdetmény még nem jelent meg, de várható. Az ajánlatkérő olyan kiegészítő tájékoztatásokat nyújt, amelyek már az új tartalomra hivatkoznak. Ezt ugyan valóban meg fogja tudni mindenki, de nekem, mint későbbi ajánlattevőnek mégis furcsa ez. Jogszerű az eljárása?
Részlet a válaszból: […]kiegészítő tájékoztatást kértek. A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.Valóban meglepő, hogy az ajánlatkérő előzetesen készül a módosítás tartalmára, valójában ezzel meg kellene várni a hirdetmény megjelenését. A tájékoztatási kötelezettség csak a módosításra mint tényre utal, ugyanakkor a módosító hirdetmény megjelenéséig a tájékoztatás megadása nem közvetlen módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4302
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Üzemzavar miatt módosított hirdetmény feladásának határideje
Kérdés: Meddig kell feladni azt a hirdetményt, amelyet üzemzavar miatt kell módosítani arra figyelemmel, hogy az üzemzavarról szóló információ nem derül ki azonnal?
Részlet a válaszból: […]meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.(3) Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4297
6. találat: Hirdetmények keresése az EKR-ben
Kérdés: Mitől függ az, hogy az EKR-ben egyes hirdetményekre szükséges-e az érdeklődés jelzése? A megjelenő hirdetmények - E10, E20, E40 - nagy részéhez szükséges, és nem az érdeklődési határidő szerint, hanem az ajánlati határidő szerint listáz dátumra kereséskor. Lehetséges, hogy az előzetes tájékoztatókat nem listázza a rendszer? Vagy ha igen, hogyan kell rákeresni úgy, hogy még legyen lehetőség az érdeklődés jelzésére?
Részlet a válaszból: […]megindító felhívás eljuttatásával kerül sor. A "megindított eljárások"-ban a legközelebbi határidők szerint listázza az EKR az eljárásokat, melyek határideje összefoglalóval induló tájékoztató esetében előkészítési szakaszban az érdeklődés jelzése. Azaz itt könnyebben követhetők a frissebb tájékoztató-közzétételek.A kérdéshez kapcsolódó, Kbt. 113. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4265
7. találat: Hirdetmények a közbeszerzésben II.
Kérdés: Mi a különbség a Közbeszerzési Értesítőben és az EKR-rendszerben megjelenő hirdetmények között? A Közbeszerzési Értesítőben továbbra is megjelenik minden hirdetmény?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4264
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Hirdetmények a közbeszerzésben I.
Kérdés: A Közbeszerzési Értesítő és az EKR hirdetményei között milyen átfedés van? Mi jelenik meg továbbra is a Közbeszerzési Értesítőben, és mi az, ami az EKR-ben?
Részlet a válaszból: […]indulnak (Kbt. 115. §), a Közbeszerzési Értesítő nem tartalmazza, de utóbbiak az EKR-ben megtalálhatók. A kérdésben jelzett hirdetmények nem feltétlenül minősülnek eljárást megindító hirdetménynek. Például a közbeszerzési törvény 113. §-a szerinti eljárás esetében az összefoglaló tájékoztató kifejezetten nem minősül hirdetménynek, így az csak az EKR-ben található meg.Erre utal az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4263
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Közbeszerzés lefolytatása az EKR-en kívül
Kérdés: Mit tehetünk, ha az EKR honlapján az szerepel, hogy időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást az EKR-en kívül kell lefolytatni? Milyen jogszabály ad lehetőséget az üzemeltetőnek arra, hogy EKR-en kívülre helyezze az ajánlatkérő eljárását?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatást."Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének e) pontjában lehetővé teszi, hogy az EKR alkalmazásától eltekintsenek. Mivel az EKR üzemeltetője közzétette a tájékoztatást az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel induló eljárásokról, így ez kimeríti az EKR kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének e) pontját, ami azonban nem feltétlenül minősül üzemzavarnak. Ez az üzemzavartól eltérő olyan probléma, ami egy adott, a jogszabályoknak megfelelő szolgáltatás nyújtására való képtelenségről szól. Az ajánlatkérő tehát jogszerűen jár el, amennyiben az üzemeltető tájékoztatása alapján papíralapon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4240
10. találat: TED-szám megjelölése az ESPD-ben (EEKD-ban)
Kérdés: Ajánlatkérőként kitöltöm az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, de nem tudom kitölteni a TED-számot, hiszen még nem adtam fel a hirdetményt. Ezt a problémát hogyan kezelem?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4019
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 56 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés