Hitelesített dokumentumok egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárás esetén a kizáró okokról szóló nyilatkozatot elég-e csak cégszerűen aláírni, vagy közjegyző által hitelesíttetni is kell azt?
Részlet a válaszából: […] Egyszerű eljárás esetében, hasonlóan az egyszerűsítetteljáráshoz, a Kbt. kifejezetten lehetővé teszi az egyszerű nyilatkozati formabenyújtását az alábbiak szerint:A Mód. Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése szerint: ahol aközbeszerzési törvény vagy annak alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.
Kapcsolódó címkék:    

Nyilatkozatokkal kapcsolatos alakszerűségi kérdések a gyakorlatban

Kérdés: Tekintve, hogy az ajánlatkérő nem biztosított hiánypótlást, ezért kérdéseket tettünk fel. Az egyik arra vonatkozott, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan nyilatkozunk (egyszerű nyilatkozatban - kettő igazgatósági tag, azaz cégjegyzésre jogosult aláírásával) alvállalkozók igénybevételével kapcsolatban, elegendő-e a többi ajánlattevői nyilatkozatunkat is egyszerű nyilatkozati formában megtenni (azaz nem közjegyző előtt)? Erre az a választ jött, hogy ahol egyszerű nyilatkozatot írnak elő, ott elegendő, más esetekben nem. Ebből az következik akkor, hogy minden egyes pályázathoz csatolandó nyilatkozatunkat közjegyző előtt kell megtenni?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a logika - a válaszhoz képest -fordított. Amennyiben az ajánlatkérő előírja, hogy hiteles másolat vagyeredeti kell egy adott közbeszerzési eljárásban, abban az esetben arra vanszükség, valamint, ami természetes, ha maga a Kbt. ezt teszi kötelezővé....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.
Kapcsolódó címkék:      

Cégbírósági hitelesítés elfogadhatósága közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő a cégbíróság által lemásolt és általa hitelesített éves beszámolót nem fogadja el, mert szerinte nem közhiteles? A kiírásban eredeti vagy közjegyző által hitelesített éves beszámolót kért, megteheti, hogy a cégbírósági hiteles másolatot nem fogadja el?
Részlet a válaszából: […] Miután itt hiteles, cégbíróság által kibocsátottbeszámolóról van szó, bevalljuk, nem értjük a problémát, de ahogy érezzük,ezzel nem vagyunk egyedül. Valóban elfogadhatónak tartanánk a cégbíróság általhitelesített éves beszámoló csatolását, különös tekintettel arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.
Kapcsolódó címkék:  

Nyilatkozat kritériumai, hitelesítési jogosultság

Kérdés: Mi a nyilatkozat (jogi) fogalma, vannak-e kötelező tartalmi elemei, illetve ki jogosult annak hitelesítésére? Csak közjegyző, hatóság, vagy esetleg a dokumentum eredeti kiadója is (például iskolai bizonyítvány esetében)?
Részlet a válaszából: […] A nyilatkozat jogilag releváns tényről, körülményről,szándékról történő írásbeli kijelentés, amely abban az esetben fogadható el azajánlatkérő által a közbeszerzésben, amennyiben tartalmazza azokat a kötelezőtartalmi elemeket, amelyeket a felhívásban, illetőleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 29.
Kapcsolódó címkék:  

Aláírás hitelesítése

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 974. kérdésében az áll: "minden ajánlattétel esetén külön-külön hitelesíti a nyilatkozattevő aláírását az általa tett nyilatkozaton". Ez igaz? Így kötelező csinálni?
Részlet a válaszából: […]

Ebben az esetben is lehetőség van több hiteles nyilatkozatot készíteni, akár az okiratba foglalás esetében, de olcsóbb megoldásnak tekinthető az aláírás közjegyző általi hitelesítése.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.
Kapcsolódó címke: