Hivatalból történő kezdeményezés elutasíthatósága

Kérdés: Elutasítható-e az a kezdeményezés, amelyben a hivatalból kezdeményező kifejezetten nem rögzíti, hogy milyen döntést vár a Közbeszerzési Döntőbizottságtól?
Részlet a válaszából: […] Egy hivatalból történő kezdeményezés kapcsán a Közbeszerzés Döntőbizottság állást foglalt a kérdésben. A D. 454/2021. esetben a Döntőbizottság rámutatott arra, hogy a Kbt. 152. § (4) bekezdése alapján a kezdeményező iratnak nem kötelező tartalmi eleme a Kbt. 149....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.