Külföldi honlap fordításának benyújtása

Kérdés: Hogyan kell benyújtani a külföldi honlap fordítását?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 6. §-ának (1) bekezdése értelmében fel kell tüntetni az adatbázisok elérhetőségét az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Idegen nyelvű dokumentum kezelése az EKR-ben

Kérdés: Mi a teendő, illetve az eljárásrend akkor, ha az űrlapon olyan tartalom szerepel, ami nem értelmezhető az ajánlattevő letelepedése szerinti ország szabályai alapján? Például a változásbejegyzéssel kapcsolatos kérdés. Mivel nem pont ez az elnevezés irányadó más országban, hogyan tudom ezt felelős fordításnak tekinteni? Én tudom, hogy másként fordítanám, van is róla nyilatkozatom idegen nyelven, mégis úgy látom, hogy olyan űrlapot kell kitöltenem, aminek a tartalmáról nem szeretnék nyilatkozni.
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 10. §-a valóban szükségessé teszi, hogy a magyar nyelvű elektronikus űrlap benyújtásra kerüljön. Mivel technikailag nem engedi a rendszer, hogy az űrlapok kitöltése nélkül kerüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Idegen nyelvű szakkifejezések kezelése az ajánlatban

Kérdés: Az ajánlatunkban szereplő idegen nyelvű szakkifejezéseket le kell fordítanunk magyarra, ha az ajánlattétel nyelve magyar? (A szakkifejezéseken túl természetesen magyar nyelven teszünk ajánlatot.)
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az adott szakkifejezések széles körben használatosak, továbbá a beszerzési tárgy ismerete feltételezi az érintett kifejezések megértését, lefordításuk nem várható el. Hasonlóképpen igaz ez a gazdasági szaknyelvben használatos kifejezésekre, ami egyben azt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Teendő fordítás minimális mértékű eltérése esetén

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha teljesen jóhiszeműen úgy nyilatkozunk, hogy az idegen nyelvű irathoz beadott - nem hiteles - fordítás tartalma megfelel az eredeti tartalomnak, de az minimális mértékben mégis eltért attól, csak ezt nem vettük észre?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint, akkor van teendője a kérdéssel kapcsolatban az ajánlattevőnek, ha az eltérés lényeges, vagy az eljárás szempontjából fontos adatra, tájékoztatási tartalomra vonatkozik. Abban az esetben ugyanis, ha az eltérés kisebb jelentőségű, vagy inkább nyelvtani,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Idegen nyelvű anyag a dokumentációban

Kérdés: Az ajánlat nyelve magyar. Ennek ellenére az ajánlatkérő a dokumentációba becsatolhat-e idegen nyelvű anyagot? Külföldi ajánlat esetében az ajánlatkérő előírja, hogy idegen nyelvű irat hiteles fordítását is be kell nyújtani. A hiteles fordítást eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...lehetfelszólítani a tekintetben, hogy a teljes ajánlat rendelkezésre álljon magyarnyelven. Esetünkben az ajánlatkérő előírta az idegen nyelvű irat hitelesfordítását, amelyet mind eredeti, mind annak hiteles másolati formájában elkell ebben az esetben fogadni, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.