Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

16 találat a megadott Kbt. hatálya tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: In-house cég továbbszerződésének új szabályai
Kérdés: Jól értelmezem-e, hogy megváltozott a Kbt. 12. §-ának (4) bekezdése oly módon, hogy a 25%-os szabály a továbbiakban nem érvényesül? Fel is kell mondani emiatt a szerződéseket, amelyek közbeszerzésben köttettek?
Részlet a válaszból: […]miközben a mérték maga könnyen megkerülhető volt a közszolgáltatók által.Az új szabályozás értelmében a Kbt. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ha a közszolgáltató ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet nem minősül e törvény szerinti ajánlatkérőnek, e szervezetnek az (1) bekezdés szerinti szerződés teljesítésében ténylegesen részt kell vennie, a szerződés nem irányulhat kizárólag harmadik személy által nyújtott áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások továbbértékesítésére.Ez az általános szabály valójában arra utal, ami az eredetinek is célja volt, azaz hogy teljes mértékben ne kerüljön kiszervezésre a nem a Kbt. hatálya alá tartozó saját cég tevékenysége. A fenti szabály azt kívánja elérni, hogy a kiszervezés során ne tűnjön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4637
2. találat: A Kbt.-módosítás hatása folyamatban lévő szerződésekre
Kérdés: Az új jogszabály hatálybalépése hogyan érinti a már folyamatban lévő szerződéseket?
Részlet a válaszból: […]a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti hirdetmény megjelenését - a 37. § (4) bekezdése szerinti hirdetménnyel érintett szerződések esetében a szerződéskötést - követően haladéktalanul, valamint a szerződésmódosításokat a 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését követően haladéktalanul; c) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra); cb) a szerződő felek megnevezését; cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e; cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját; valamint ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül.A fenti szabály a hivatkozott dokumentumokat és adatokat az EKR-be kéri feltölteni, melyet a továbbiakban nem kell külön a CORE-ba is tölteni. A párhuzamosság többletadminisztrációja számos félreértéshez vezetett, így az EKR-CORE-adatkapcsolat kiépítését követően egyszerűbb lesz az adatfelvitel az ajánlatkérők számára. További változás, hogy az eredményről szóló tájékoztatót követően kell biztosítani a szerződés feltöltését is.A Kbt. 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki a fentiekkel összhangban:Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az EKR-ben kell teljesíteni, amely gondoskodik az adatoknak a CoRe-ba történő, a feltöltést követő azonnali, változtatás nélküli automatikus továbbításáról.Figyelemmel a fenti adatkapcsolat kiépítésére, ennek a szabálynak a hatálybalépése 2021. július 1-je.A fentiekben hivatkozott alvállalkozók bejelenté­sére utaló szabály a továbbiakban nem teszi szükségessé minden egyes alvállalkozó bejelentése esetében a kizáró ok hatálya alá nem tartozással kapcsolatos nyilatkozatok benyújtását.A módosítás eredményeként a Kbt. 138. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4623
3. találat: Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezetek közbeszerzési kötelezettsége
Kérdés: Egyházközségünk 100 százalékos, magyar forrásból származó támogatást kapott új templom építésére. A becsült érték a nemzeti értékhatárt meghaladja, de az uniós határt nem éri el. A Kbt. 5. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján szükséges közbeszerzési eljárással kiválasztani a kivitelezőt?
Részlet a válaszból: […]beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75 százalékot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya- olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,- olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában - Kbt. 5. § (2) bekezdésének a) és b) pontjai.Mivel az egyházközség nem tartozik a Kbt. hatálya alá, a támogató vélhetően a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése értelmében értelmezhető szervezet - vagy szervezetek -, így a kérdés megítéléséhez az érintett 5. § (2) bekezdés a) és b) pontját kell vizsgálni. A támogatás intenzitása 100 százalék, így a kérdés a továbbiakban a rendeltetés és a mélyépítési jelleg a tervezett beszerzés során.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4174
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Magyar jogszabály alkalmazása külföldi teljesítés esetén
Kérdés: Ha a szolgáltatást külföldön kell teljesíteni, alkalmazhatom a Kbt. szabályait ajánlatkérőként?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérők azon visszterhes szerződései tekintendők közbeszerzési szerződésnek, amelyeknél a teljesítési hely nem befolyásolja az ajánlatkérő közbeszerzési kötelezettségét. Így például amennyiben az ajánlatkérő utaztatási szolgáltatást rendel meg, amelyet külföldön kell
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3456
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Önkormányzat biztosításainak "közbeszereztetése"
Kérdés: Önkormányzatként a biztosításainkat is közbeszerezni kell-e, ha elérik a 8 millió forintos értékhatárt még évente is azok biztosítási összegek, amelyeket most fizetünk?
Részlet a válaszból: […]6. Pénzügyi szolgáltatások kategória alatt találhatók. A vonatkozó melléklet a fontosabb szolgáltatások kategóriáját jelenti, melyre nincs a Kbt.-ben kivételi kör, azaz a biztosítási szolgáltatás beszerzésére - hasonlóképpen minden
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2314
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Közbeszerzésen kívüli ügyletek
Kérdés: A Kbt. módosítását követően mely ügyletek nem tartoznak a törvény hatálya alá?
Részlet a válaszból: […]tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy - a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90 százaléka az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik. A szerződés teljesítéséből származik a szerződés alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. Emellett a fentiekben foglaltak irányadóak akkor is, ha az említett jogszabályhely első bekezdésének a) pontja szerinti gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész, illetve részvény több, a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet közös tulajdonában van; ebben az esetben jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják. Végül a 2/A § (3) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak akkor is, ha az előzőekben már említett, az első bekezdés a) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet tulajdonosa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 914
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Könyvtárak könyvbeszerzése
Kérdés: A közbeszerzési eljárás kiterjed-e könyvek beszerzésére? (Könyvtárról van szó.) A vásárlás megosztható-e több kiadó, illetve terjesztő között? 2005-ben mi az az értékhatár, amely felett közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani?
Részlet a válaszból: […]millió forint a nemzeti értékhatár. A vásárlás megosztható több kiadó, illetve terjesztő között, azonban egybe kell számítani a könyvbeszerzések összértékét - a közbeszerzési törvény vonatkozó egybeszámítási szabályai szerint. Amennyiben egy adott könyv esetében kizárólagos terjesztői jogosultsága van egy terjesztőnek, úgy a kizárólagosság törvényen alapul. A nemzeti értékhatár felett lehetőség van[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 802
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Közbeszerzési eljárás lefolytatása vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén
Kérdés: A Kbt. 22. § (1) bekezdésének I) pontja alapján a Kbt. hatálya alá tartozó szervezet vállalkozik is. A vállalkozási tevékenységéhez szükséges árubeszerzés, szolgáltatás igénybevételéhez kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnia akkor, ha azok elérik a közbeszerzés értékhatárát?
Részlet a válaszból: […]tárgyra és az értékre figyelve - visszterhes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárást kell lebonyolítania. [A Kbt. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 690
9. találat: Bejelentési kötelezettség közbeszerzési felhívás kiírása hiányában
Kérdés: Ebben az évben várhatóan nem írunk ki beszerzést, mégis azt a tájékoztatást kaptam egy képzésen, hogy be kell jelentenem, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozom. Ennek nem látom értelmét. Ez valóban így van-e?
Részlet a válaszból: […]Közbeszerzések Tanácsához, ha az idei évben nem írnak ki közbeszerzési eljárást (ideértve a közösségi eljárási rendben, a nemzeti eljárási rezsimben, valamint a nemzeti értékhatár alatti eljárási rendben megvalósított közbeszerzéseiket is). Ennek oka, hogy a Közbeszerzések Tanácsa a Kbt. 18. §-ának megfelelően az ajánlatkérőkről listát vezet, és azt honlapján is közzéteszi, továbbá szükség szerint tájékoztatást nyújt az Európai Bizottság részére az ajánlatkérők listájáról, melynek taxatív felsorolására a Kbt. nem nyújt lehetőséget, és amely a hazai joggyakorlatnak megfelelően elfogadható álláspont. Logikus következménye mindennek a bejelentési kötelezettség előírása, hiszen az alanyi hatály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 357
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Szerződéses ár változása régi Kbt. hatálya alatt kötött megállapodás esetén
Kérdés: Az új közbeszerzési törvény hatálybalépését megelőzően határozatlan idejű szerződést kötöttünk partnerünkkel. A szerződés megkötésekor megállapodtunk abban, hogy a szerződés szerinti ár az inflációs ráta figyelembevételével, a felek megegyezésével módosulhat. (Nem a KSH szerinti inflációs rátának megfelelően.) Szerződéses partnerünk áremelési szándékot jelentett be, és a javasolt áremelés mértéke nem éri el az inflációs rátát. Elfogadható-e az áremelés, vagy közbeszerzési eljárással új partnert kell kiválasztani?
Részlet a válaszból: […]kiíró érdekeinek megfelelően történik, nem okozhat problémát az infláció alatti mérték szerinti szerződésmódosítás, amelyet a 15/2004. IM rendelet 25. melléklete szerint kell megjelentetni, valamint évente a 26. melléklet szerint hivatkozni a fenti módosításra. A 25. mellékletet legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt munkanapon belül kell feladni. Külön felhívjuk a figyelmet a 15/2004. IM rendelet 26. mellékletére, amely a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazza. Ezt a mellékletet az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében, a szerződés megkötésétől számítva évenként kell elkészíteni. A tájékoztatóban továbbá az ajánlattevőként szerződő félnek, a Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. [Emlékeztetőül: a Kbt. előzőekben említett rendelkezése kimondja, hogy az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 312
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést