Kizáró oki nyilatkozat

Kérdés: Tiltja-e bármi, hogy olyan közjegyzői nyilatkozatot készítsek, ami általános értelemben hivatkozik a Kbt. 62. §-ára és a 63. §-ára?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet meghatározza, milyen esetekben szükséges az ajánlatkérőnek elektronikus adatbázist...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...az is kijelenthető, hogy a többváltozatú ajánlattétel versenytorzító hatást fog kifejteni a keretmegállapodás teljesítése során."A Kbt. 84. § (2) bekezdése alapján a kérelmező jelen esetben kötve van az ajánlatához, ezzel együtt ő maga is úgy nyilatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Információhoz jutás iratbetekintés során

Kérdés: Az ajánlatkérő jogszerűtlenül megmutatta az ajánlat nagy részét az iratbetekintés során. Természetesen a versenytárs talált benne hibát, jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban. Ha igazoljuk, hogy az ajánlattevő jogszerűtlenül jutott információhoz, akkor egyáltalán köteles-e a jogorvoslati fórum vizsgálni a kérdést, vagy elutasítja, hiszen a bizonyíték jogszerűtlenül jutott az ajánlattevő tudomására?
Részlet a válaszából: […] ...nem volt más lehetősége, mint az érintett dokumentumokat az iratbetekintést kérő ajánlattevő rendelkezésére bocsátania, hiszen a Kbt. 45. § (1) bekezdése ezt egyértelműen előírja az alábbiak szerint: "Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Tárgyalási jegyzőkönyv megküldése

Kérdés: Milyen formában vagyok köteles megküldeni a jegyzőkönyvet a 424/2017. Korm. rendelet alapján? Tértivevényes levéllel, faxon vagy személyesen?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a jegyzőkönyv milyen formában jusson el a tárgyaláson részt vevőkhöz.A Korm. rendelet 20. § (10) bekezdés értelmében: "Ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Előzetes piaci konzultáció és EKR

Kérdés: Előzetes piaci konzultációt szeretnénk kezdeményezni egy orvosiműszer-beszerzést megelőzően. Kötelesek vagyunk az EKR-t használni az előzetes piaci konzultációra?
Részlet a válaszából: […] ...előzetes piaci konzultáció általános szabályai a Kbt. 28. § (4)-(5) bekezdéseiben találhatóak, ugyanakkor az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet speciális szabályokat tartalmaz.A Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

In-house szerződés módosítása

Kérdés: Egy in-house módon megkötött építési szerződésre vonatkozik-e a Kbt. 141. §-a, és/vagy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés arra vonatkozik, hogy az in-house szerződésekre, amelyek kivételi körként kerültek be a Kbt.-be, alkalmazandók-e a szerződésmódosításra irányuló szabályok, figyelemmel arra, hogy valójában a szerződés létrehozatalát a Kbt. szabályozza.Az alábbiakban a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

In-house cég versenyeztetése

Kérdés: Ha egy in-house cég nyílt közbeszerzés keretein belül nyeri el a tendert, és ennek eredményeként kötnek vele szerződést, akkor az alapján az in-house cégnek keletkezik közbeszerzési kötelezettsége, és ajánlatkérőnek fog minősülni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés arra az esetre utal, amikor az in-house cég egyébként nem tartozik a Kbt. hatálya alá, mint például közjogi szervezet. Az in-house cég háromféleképpen juthat szerződéshez a tulajdonosával. Vagy a szerződés maga nem tartozik a Kbt. hatálya alá, mert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

In-house cég alvállalkozója

Kérdés: Abban az esetben, ha az in-house cég Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontos ajánlatkérőként van bejelentkezve, tehát nemcsak azért ajánlatkérő, mert in-house Kbt. 5. § (1) bekezdés [d) pont], hanem a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont miatt egyébként is az lenne, és nyílt közbeszerzésen választják ki, akkor neki az alvállalkozók tekintetében hogyan kell eljárnia?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő - amennyiben Kbt. 9. § (1) bekezdés e) pont szerint közjogi szervezetként van bejelentkezve a Kbt. hatálya alá - nem döntheti el szabadon, hogy mit szeretne közbeszerezni és mit nem. Amennyiben a közérdekű tevékenysége még kismértékű is, valójában a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Ajánlat visszavonása ajánlati kötöttségi időszakban

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha már beállt az ajánlati kötöttség, és mi mégis vissza szeretnénk vonni az ajánlatot, amikor az ajánlatkérő már értékel, de még nincs döntés?
Részlet a válaszából: […] ...magát, de a következmények vonatkozásában összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentősége van az összegezést követő visszalépésnek.A Kbt. 53. § (8) bekezdése szerint: "A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig visszavonhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Értékhatárok egyes ajánlatkérők esetében

Kérdés: Ha egy önkormányzat vagy a NEAK kiír egy közbeszerzési eljárást árubeszerzésre, akkor melyiknél milyen uniós értékhatárt kell figyelembe venni? Ha egy adott évben köt velem szerződést, de a teljesítés a következő évre is átnyúlik, akkor ezt hogyan számolja el az ajánlatkérő az értékhatárnál?
Részlet a válaszából: […] ...értékét kell alapul venni opcióval együtt, nem pedig évente kell bármilyen módon kiszámolni, mint például szolgáltatás esetében.A Kbt. 17. § (1) és (2) bekezdései szerint: "17. § (1) Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.
1
2
3
413