határidők a Kbt.-ben

Kérdés: A Kbt.-ben számos esetben találkozom azzal, hogy ajánlatkérőként haladéktalanul meg kell tennem valamit. Mit jelent az, hogy haladéktalanul, és mennyi a kockázata annak, ha az ajánlatkérő késlekedik egy kicsit?
Részlet a válaszából: […] ...számú döntésében a Közbeszerzési Döntőbizottság kifejezetten erre helyezte a hangsúlyt. Kérelmező kezdeményezésében kiemelte, hogy a Kbt. és a vonatkozó végrehajtási rendeletek nem határozzák meg ugyan a "haladéktalan" szó tartalmát, általánosan elfogadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

A Küt. hatálybalépésének hatása a közbeszerzésekre

Kérdés: Azt a tájékoztatást kaptuk egy ügyvédi irodától, hogy hatályba lépett a Küt., melynek következtében módosult a Kbt. Mivel nem látom a Küt. relevanciáját a közbeszerzési eljárások vonatkozásában, kérdezem, hogy milyen hatással van ez a zajló vagy tervezendő eljárásokra?
Részlet a válaszából: […] ...nem a Kttv., hanem a Küt. hatálya alá tartoznak, mely hatással van a besorolásukra, illetményük, pótszabadságuk mértékére. Erre utal a Kbt.-t részletesen, több mint húsz pontban módosító változás. Összességében a Küt. hatálybalépése közvetlenül nincs hatással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.
Kapcsolódó címkék:    

Üzleti titokra vonatkozó szabály változásának hatása a közbeszerzésekre

Kérdés: Változik az üzleti titok szabálya a Ptk.-ban. Milyen hatással van ez a közbeszerzésben alkalmazott üzleti titok fogalmára, hiszen ezzel gyakorlatilag törlődik a Kbt.-ben található hivatkozás?
Részlet a válaszából: […] ...(védett ismeret). A törvény 35. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezi a Ptk. 2:47. §-át, míg a 42. §-a pontosítja a Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezését azzal, hogy a módosított rendelkezéseket a 2018. évi LIV. törvény 42. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.
Kapcsolódó címkék:    

Árverseny árlejtéskor

Kérdés: Árlejtés esetén minden esetben versenyeztetni kell az árat? Lehetséges-e, hogy több igen-nem válasz alapján versenyeztetünk?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. árlejtéssel kapcsolatos főszabálya tér ki erre a kérdésre, a válasz nem az EKR kormányrendelet árlejtésszabályai között keresendő.Az ár versenyeztetése ma már nem kötelező. Amennyiben csak áralapú a verseny, úgy természetesen az ár alapján történik az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.
Kapcsolódó címkék:    

Kbt. e-közbeszerzéssel kapcsolatos változásai

Kérdés: Több alkalommal változott a közbeszerzési törvény az áprilisi kötelező e-közbeszerzés hatálybalépését követően. Melyek ezek a változások?
Részlet a válaszából: […] ...és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint az építésgazdaságért felelős miniszter által együttesen kijelölt személy - Kbt. 182. § (2) bekezdésének c) pontja.2018. június 30. napi hatállyal pedig szintén a 2018. évi V. törvény 40. § módosítja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Kbt. 54. § (1) bekezdésének célja

Kérdés: Mi a gyakorlati értelme a Kbt. 54. §-a (1) bekezdésének? Mi a következménye annak, ha az előírásnak nem teszünk eleget? Van-e ebben a körben valamiféle igazolási kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...kell megfelelniük kötelezően munkaügyi és opcionálisan adózási, környezetvédelmi, egészségvédelmi, esélyegyenlőségi szempontból.A Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.
Kapcsolódó címkék:  

Új közbeszerzési törvény

Kérdés: Hallottuk, hogy új közbeszerzési törvény létrehozását tervezi a jogalkotó. Mikorra várható ez, illetve ténylegesen van-e ilyen javaslat a parlament előtt?
Részlet a válaszából: […]

Jelenleg még nem készült el az új törvény normaszövege, melyet 2015-ben terjesztenek a parlament elé. Addig a hatályos Kbt. még módosulhat, míg az új irányelvi szabályozás implementálása keretében teljesen új jogszabály nem kerül előterjesztésre, illetve elfogadásra.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.
Kapcsolódó címke:

Új Polgári Törvénykönyv közbeszerzésekre gyakorolt hatása

Kérdés: Az új Ptk. hatálybalépéséhez kötődően változik-e a közbeszerzési törvény, illetve annak valamelyik végrehajtási rendelete?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlen módon nem lesz hatással a Kbt.-re. A szerződés megerősítésével kapcsolatos új szóhasználatbeli változások, az ajánlati kötöttség részletesebb szabályozása nem igényel közvetlen módon Kbt.-változást. Az ajánlatkérőnek elsősorban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.
Kapcsolódó címkék:      

Áht.-változás

Kérdés: Az államháztartási törvény legutóbbi változása érintette/érinti-e a Kbt. szabályozását?
Részlet a válaszából: […] 2010. július 12-én történt az államháztartásról szólótörvény újabb módosításának kihirdetése, mely a költségvetési törvényjavaslatmegtárgyalására vonatkozó határidőkkel kapcsolatban tartalmaz módosításokat.Ebben a formában ez csak közvetett módon van hatással a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Bejelentkezés Kbt.-jogalanyként in-house tényállásnál

Kérdés: In-house tényállás esetén hogyan kell Kbt.-jogalanyként bejelentkezni?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő egyébként nem tartozna a Kbt.hatálya alá, a 22. § (1) bekezdés k) pontja alapján jelentkezhet be. Tekintettel a Kbt. 22. § (1) bekezdésének alábbi pontjaira,nagyobb a valószínűsége, hogy az érintett ajánlattevő egyébként a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
1
2
3
7