Termékenként eltérő, de átlagban 10%-os de minimis módosítás keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásban 10%-os de minimis módosítás történik a teljes keretösszegre. Van-e arra lehetőség, hogy ez a módosítás egyes termékeket, melyek a keretmegállapodás részei, kevesebb, míg más termékeket több mint 10%-os mértékben érintsenek úgy, hogy az átlagos változás értékben 10% lesz?
Részlet a válaszából: […] ...megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2022. június 9.) - szerint keretmegállapodás esetén lehetőség van a keretösszeg de minimis jogalapon történő emelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Szerződéses feltételrendszer alkalmazása keretmegállapodásnál

Kérdés: Megszokott és helytálló, hogy a keretmegállapodás úgy kerül megkötésre, hogy csak egy általános szerződéses feltételeket tartalmazó dokumentum kerül kiállításra, melyben az összes nyertes ajánlattevőt szerepeltetik a szerződő felek között, valamint ezt írja alá minden résztvevő?
Részlet a válaszából: […] ...ez a gyakorlat, hiszen a keretmegállapodás jogalapjától függően van lehetőség arra, hogy a keretmeg­állapodás minden részletkérdésre kiterjedjen, és közvetlenül rendelhessen az ajánlatkérő, vagy arra is, hogy a keretmegállapodás alapján újraversenyeztetés történjen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Keretmegállapodás esetén alkalmazandó jogszabály

Kérdés: A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás esetén, az eljárás második szakaszában, azaz a verseny újranyitásakor az ajánlatkérőnek az eljárás megindításakor hatályos Kbt. alapján kell eljárnia, vagy a verseny újranyitása időpontjában hatályos Kbt. szerint?
Részlet a válaszából: […] ...az eljárást megindító felhívás feladásakor hatályos szabályok irányadók, azaz nem a verseny újranyitásakor hatályos szabályok szerint kell eljárni. Előminősítési rendszer esetében merülhet fel, hogy az egyes versenyeztetéseket rendszeren belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Eljárás keretmegállapodás mellékletének hatályvesztése esetén

Kérdés: A Kbt. 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás esetén miként kezelhető az, hogy az eljárás első szakaszában rendelkezésre bocsátott keretmegállapodás mellékletei (például a műszaki tartalmat érintő belső utasítás) a verseny újranyitása időpontjában már nem hatályosak?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmának változása nem befolyásolja lényegi módon a szerződés tartalmát, úgy a Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a keretmegállapodás módosítható, melynek alacsony a kockázata. Ha azonban az érintett utasítás helyébe más utasítás lépett, úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Negyedéves tájékoztató közzétételi platformja DBR-ben

Kérdés: Dinamikus beszerzési rendszer esetén a negyedévente történő tájékoztatás az eljárás eredményéről milyen platformon jelenik meg? Hol publikálják a hirdetményt?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:Az ajánlatkérő a (2) bekezdéstől eltérően az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása esetén a keretmegállapodás alapján, vagy a dinamikus beszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Eljárás lezárulta keretmegállapodásnál

Kérdés: Keretmegállapodás esetén meddig tart az eljárás? A szerződéskötésig vagy a tájékoztató közzétételéig? (Konkrétan: a keretmegállapodás vége érdekel.)
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően.Az alábbiak szerint ugyanis a közbeszerzési eljárás az eredményről szóló tájékoztató közzétételével zárul, ami keretmegállapodás esetében negyed­évente történik. Mivel a keretmegállapodás nem eljárás, de a második részében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Értékelést követő bírálat keretmegállapodásnál

Kérdés: Mi értelme van annak, hogy a keretmegállapodásban az értékelés után bírálhatok? Ez mit jelent abban az esetben, ha mindkettő eredménye az eljárás eredménye?
Részlet a válaszából: […] ...volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.Amikor a fenti 105. § (6) bekezdése lehetővé teszi keretmegállapodás esetében az értékelés kiemelését és minden bírálati cselekmény ezt követő elvégzését, úgy valójában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Keretmennyiség/keretösszeg kötelező meghatározása keretmegállapodásnál

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a keretmegállapodásnak csak a becsült értéke kerüljön meghatározásra, de a keretmennyiség/keretösszeg ne?
Részlet a válaszából: […] ...keretmegállapodás becsült értékének meghatározása az eljárási rezsim azonosításához szükséges, így ettől nem tekinthet el az ajánlatkérő. A főszabály szerint a megkötendő szerződések legmagasabb becsült összértékét kell alapul venni.A Kbt. 18. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Eljárásindítás módja DBR és keretmegállapodás esetén

Kérdés: A DBR-eket és a keretmegállapodásokat EKR-ben írják ki?
Részlet a válaszából: […] ...dinamikus beszerzési rendszerek és keretmegállapodások esetében is a Kbt. 41. § (4) bekezdésében meghatározott főszabály irányadó, mely szerint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer csak közvetlen megrendelés vagy elektronikus katalógus menedzselése miatt hagyható el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Rendelési kötelezettség és újraversenyeztetési lehetőség a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti "vegyes modell" esetén

Kérdés: Köteles-e az ajánlatkérő rendelni, ha az eljárási dokumentumokban eredetileg azt írta elő, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pont szerinti jogalap mellett, amennyiben bizonyos értéket nem ér el az eseti beszerzés értéke, rendelni fog, ha pedig eléri az értéket, akkor újraversenyeztet? Lehet-e olyan döntést hozni, hogy mégis szeretne újraversenyeztetni az ajánlatkérő alacsonyabb érték esetében is, mivel igen magasak lettek az árak a keretmegállapodásban?
Részlet a válaszából: […] ...az úgynevezett vegyes modellen alapul, azaz az ajánlatkérő döntése szerint rendelhet és versenyeztethet újra. Erendelkezés alapján, ha a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, az a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.
1
2
3
8