Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények ellenőrzése

Kérdés: Érdeklődöm, hogy a közbeszerzési kiírásokat ki ellenőrzi? Az új rendelet szerint nem szabadna hátrányos helyzetbe hozni a kezdő vállalkozásokat, valamint a kivállalkozásokat. Miért a vállalkozásoknak kell igazolni, hogy a megvalósításhoz elegendő pénz áll a rendelkezésükre? Ha "maszekban" építkezek, akkor állnak velem szóba, ha van pénzem. De a boltba sem mehetek be pénz nélkül. Érdekes módon a cégeknél vagy önkormányzatoknál ez fordítva van. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési kiírásokat 2010. szeptember 15. után senkisem ellenőrzi kötelező jelleggel. A korábban hatályos Kbt. alapján az eljárástmegindító hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága(hirdetmény-ellenőrzési osztály) vizsgálta felül, és az ellenőrzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

"Kezdő vállalkozás" mint ajánlattevő

Kérdés: Kezdő vállalkozásként nincs referenciánk és mérlegünk. Hogyan indulhatunk közbeszerzési eljárásban? E körben hozott-e változást a Kbt. módosítása?
Részlet a válaszából: […] A 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosítás érinti apénzügyi-gazdasági alkalmasság követelményrendszerét.Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik mérleggel (aszámviteli jogszabályok szerinti beszámolóval) az ajánlatkérő által előírtteljes időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Újonnan alakult építőipari cég részvétele közbeszerzésben

Kérdés: Újonnan alakult építőipari kivitelező cég milyen módon tud indulni közbeszerzési pályázaton, ha az előző évekből nem rendelkezik a pénzügyi és gazdasági alkalmassághoz szükséges éves beszámolóval, forgalmi adatokkal, a műszaki és szakmai alkalmassághoz szükséges referenciával, szakemberrel, létszámmal, eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereléssel?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő előírja, és ajánlattevő nem képesmegfelelni az alkalmassági követelményeknek, akkor erőforrás-szervezet bevonásáravan lehetőség korlátlanul, amennyiben az újonnan alakult cég tulajdonosa, vagyaz újonnan alakult cég tulajdonában álló cég képes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Külső erőforrás igénybevétele kezdő vállalkozó részéről mennyiségi kvóta előírásánál

Kérdés: Kezdő vállalkozás hogyan vehet részt abban az eljárásban, amelyben - a dokumentáció szerint - alkalmatlan az ajánlattevő és 10 százalék feletti alvállalkozója akkor, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlattétel évét megelőző 3 évben meghatározott mennyiségű kiadvány megrendelésének eredményes teljesítésével? (A kiadvány jellemzőit a dokumentációban az ajánlatkérő megjelölte.) Nem ütközik a kiírás a Kbt. alapelveibe? Esetleg az ilyen kiírás szerinti eljárásba is bevonható külső erőforrás?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy az eljárás tárgya árubeszerzés. A kezdővállalkozás számára a Kbt. a pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumok közöttutal arra, hogy az előző háromévi forgalommal kapcsolatos nyilatkozatikötelezettség az ajánlatkérő létrejövetelének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.