Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

5 találat a megadott kifogás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kifogásolás joga kirívóan alacsony ár elfogadásánál
Kérdés: Joga van-e az ajánlattevőnek az eredmény kihirdetésénél a másik alacsony árát kifogásolni?
Részlet a válaszból: […]a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire vagy az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére vonatkozik. Amennyiben az ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak az indokolást, úgy érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot. Hasonló rendelkezést találunk a közbeszerzési törvény 196. §-ában is. A közbeszerzési törvény 87. §-ának (1)-(3) bekezdései szerint, ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről. Az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot akkor, ha nem tartja elfogadhatónak az indokolást. Előfordulhat azonban, hogy az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő indokait az ár vonatkozásában, és ez esetben - ha az eljárás egyéb okból nem eredménytelen - az eredményhirdetés során köteles ismertetni a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdése szerinti összegzésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegzést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell adni, a távol levő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb két[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 745
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Döntőbizottság "kifogásolási" határideje hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén
Kérdés: Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Döntőbizottság értesítését követően, a Bizottság kifogását mennyi időn belül közli? Pontosabban mennyi az észrevételezési határidő?
Részlet a válaszból: […]belül külön határozattal hivatalból megindítja a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását. Az eljárás megindításának határideje tehát a fentiekben ismertetett esetben a Bizottság értesítését követő 15 nap. Előfordulhat azonban, hogy az ajánlatkérő által megküldött iratokból nem állapítható meg egyértelműen a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, illetőleg az egyszerűsített eljárás alkalmazhatósága meghatározott feltételeinek fennállása, illetőleg az előírt ajánlattételi felhívás jogszerűsége. Ebben az esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke felhívja az ajánlatkérőt a szükséges adatok három napon belüli pótlására. Ha az ajánlatkérő a hiányokat nem pótolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az eljárás megindításáról. A kérdéshez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet a Kbt. 330. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárás megindításáról az ügyfeleket és a közbeszerzési ügyben érdekelteket a kérelem megküldésével,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 709
3. találat: Alvállalkozók ellenőrzése, alvállalkozókkal szembeni kifogás lehetősége
Kérdés: Ki minősül 10 százalék feletti, illetve alatti alvállalkozónak, mi alapján lehet ellenőrizni, illetve megkifogásolni ajánlatadás idején?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatban és a szerződésben megfogalmazottak szerint történt, a továbbiakban a Ptk. rendelkezései az irányadók. Javasoljuk ebben az esetben jelezni a nyertes ajánlattevőnek a problémát, hogy a nem szerződésszerű teljesítés milyen számszerűsíthető következményekkel jár, s felszólítani a korábbi gyakorlat megváltoztatására. Lehetőség van a teljesítésigazolás megtagadására is, amennyiben valóban kár éri az ajánlatkérőt. Nem számszerűsíthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 680
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Kiírás meghatározott ajánlattevőre
Kérdés: Ha a tendert láthatóan egy meghatározott cégre írták ki, akkor ezt jogilag mennyi időn belül lehet megkifogásolni? A tenderfüzet megvételekor, vagy az ajánlatok értékelésekor?
Részlet a válaszból: […]megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét, közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését; - az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét; - a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés megkötésének időpontját, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését. A fentiek szerinti - 15, illetőleg 8 napos - határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni - a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételétől vagy közvetlen felhívás kézhezvételétől, illetőleg dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásától számított tizenötödik napot; - az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétől számított tizenötödik napot; - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetében a szerződés módosításáról, illetőleg teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől számított harmincadik napot. Lényeges szabály, hogy a kérelem benyújtása előtt az ajánlattevő vagy egyéb érdekelt kérelmező köteles erről értesíteni az ajánlatkérőt, illetőleg a beszerzőt. Esetünkben tehát a jogsértés - a kérdésből kitűnően - már a tenderfüzet megvételekor látható volt, tehát a 15 napos határidő kezdete a Kbt. vonatkozó előírása szerint a tenderfüzet átvételének napja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az eljárást csak bizonyítható tények birtokában indítsa meg az érintett, hiszen ellenkező esetben az eljárás 150 000 forintos díját elveszíti, és esetlegesen egyéb jogkövetkezményekkel is számolhat. Amennyiben mindezek ellenére úgy látja, hogy kérelme eredményes lehet, és a jogsértés az alapján megállapítható lesz, úgy a kérelemben - a Kbt. 324. §-ának (1) bekezdése alapján - meg kell jelölnie - a kérelmező (és képviselőjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket; - a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetőleg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 613
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Fordítási hibák a hirdetményben
Kérdés: Mi a teendő, ha a TED-en, illetve a Közbeszerzési Értesítőben jól szerepel a hirdetmény szövege, azonban a többi nyelv esetén számos félrefordítás vagy pontatlanság tapasztalható?
Részlet a válaszból: […]szakemberei korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért az átmeneti időszak ebben a tekintetben várhatóan hosszabb lesz. Közvetlenül nem javasoljuk az Európai Unió Hivatalos Lapjához fordulást, tekintettel arra, hogy a hirdetmény feladása a 34/2004. Korm. rendelet értelmében a Szerkesztőbizottság feladata. A kapcsolattartásnak tehát - Európában egyedülálló módon - a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 603
Kapcsolódó tárgyszavak: ,