Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

19 találat a megadott kivételi kör tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kivételi kör alkalmazása a Kbt. módosítását megelőzően rögzített beszerzési kezdeményezés alapján történt, módosítást követő beszerzésre
Kérdés: Reklámmal kapcsolatos beszerzés kezdeményezését indítottam el, melyet az EKR-ben is rögzítettem, de a beszerzésre februárban kerülne sor. Mivel januárban kezdeményeztem az eljárást, így az igényem is januári. Alkalmazhatom-e a Kbt. kivételi körét?
Részlet a válaszból: […]rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése, továbbá az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére, előállítására, közös előállítására vagy műsoridő vásárlására vonatkozó szerződések - Kbt. 8. § b) pont.Mivel a 9. § szerinti kivételi körből kikerült a reklám és a társadalmi célú reklám, így ennek megfelelően a módosítás hatálybalépését követően nem alkalmazható a kivétel. A kérdező megkezdte az eljárás előkészítését, azonban magát a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt nem tette közzé. A Kbt. szerint az eljárás megkezdése, az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontja az irányadó a Kbt. hatályának megítélése vonatkozásában.A törvény 3. § 23. pontja alapján közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja.Ha azonban kivételi körről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4640
2. találat: Kivételi szabály értelmezése uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetén
Kérdés: A Kbt. 111. § c) pontjában meghatározott CPV-kódok nagy része nincs benne a 3. számú mellékletben. Ezt hogyan kell érteni mint kivételt?
Részlet a válaszból: […]és a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV-kódokra, valamint a későbbiekben a melléklet külön kiemeli a jogi szolgáltatásokat is.Összességében tehát a kivétel egyértelműen a 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatásokra vonatkozik, ennél tágabban nem lehet értelmezni.[A Kbt. 111. § c) pontja szerint a törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-ig tartó CPV-kódok által meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4602
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Kivételi kör tervezői szolgáltatásnál
Kérdés: Tervezői kiválasztás kapcsán nem egyértelmű számunkra a Kbt. 111. §-ának r) és s) pontja. A "(...) kizárólag akkor (...)" rész bizonytalanít el. Mit takar ez valójában, és hogyan kell értelmezni?
Részlet a válaszból: […]építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére - az ezekhez kapcsolódó szakági tervezési tevékenységekre - kizárólag akkor, ha annak megrendelésére építészeti, belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében kerül sor."A "kizárólag akkor" azt jelenti, hogy a kapcsolódó szakági tervezési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4384
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Kbt. 111. § x) pontjában szereplő kivételi szabály értelmezése
Kérdés: Állásfoglalásukat kérem a Kbt. 111. § x) pontjának értelmezésére vonatkozóan: "E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő olyan beszerzés esetén, ahol a szerződésben foglalt feladatot az 5. § (1) bekezdése vagy a 7. § (2) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban - az EUMSZ-szel összhangban - meghatározott kizárólagos jog alapján teljesíti." Melyek azok a körülmények, amelyek esetén a hivatkozott rendelkezés alkalmazható? Mi az alkalmazhatóság tartalma, korlátja?
Részlet a válaszból: […]kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.A korlát, az alapelveknek megfelelően a nemzeti kivétel alkalmazása során is a verseny indokolatlan szűkítésének elkerülése és más reális alternatíva létezésének kizárása, melyre az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésre (EUMSZ) utal. A nemzeti kizáró ok azonban még pontosabban rögzíti, hogy csak jogszabályban vagy hatósági határozatban egyértelművé tett kizárólagos jog fogadható el, amely ebben a formában gyakorlatilag a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás helyett alkalmazandó kivételt eredményezi. Ez azonban szigorúbb értelmezés, mint a korábbiakban a 2003. évi CXXIX. törvényben még alkalmazott kizárólagos jog definíció, melynek értelmében a kizárólagos jog jogszabály, illetőleg közigazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4186
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Beszerzés tárgyának minősítése
Kérdés: Minek minősül az, ha az ajánlatkérő kutatás-fejlesztési szolgáltatást kíván beszerezni, méghozzá egy olyan termékhez, melyet már korábban részben kifejlesztett? Ezt milyen formában lehet besorolni?
Részlet a válaszból: […]és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű továbbfejlesztésének elősegítéséhez - 2. pont;- kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása, alkalmazása és felhasználása új, módosított vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek létrehozása vagy megtervezése céljából.Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek: az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek; olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják; a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése; a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen, továbbá a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek - 7. pont, a)-e) alpontok.A törvény értelmében a kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos, időszakos vagy rutinszerű változások, amelyeket termékeken, gyártósorokon,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4058
6. találat: Fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében nyújtott szolgáltatások, előállított áruk, építési beruházások beszerzése
Kérdés: Sajnálatos módon azon kormányrendelet hatálya alá tartozunk, mely szerint a büntetés-végrehajtási intézetekhez kell fordulnunk beszerzési igényeinkkel. A problémát az okozza, hogy több olyan igényünk is van, ami közösségi értékhatár alatti, de valójában egybe kellene számítani azokat a Kbt. 19. §-a szerint. A vonatkozó kormányrendelet azonban csak a beszerzési igényre utal, emiatt nem tudjuk, mi az irányadó, hiszen a kormányrendelet eltérhet a Kbt.-től. Mi a véleményük, mi minősül ebben az esetben az igény mértékének?
Részlet a válaszból: […]szerint a törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzésére.A Kbt. kivételi köre tehát, amennyiben a becsült érték meghatározása a Kbt. szerint történt, kivételként kezeli a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében nyújtott szolgáltatások, előállított áruk, építési beruházások beszerzését.A kormányrendelet két csoportra osztja az ellátási kötelezettség igénybevételének szabályait - ha akarja azt az ajánlatkérő, ha nem -, így a közbeszerzési értékhatárok alatti ellátásra és a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közszolgálati ellátásra az alábbiak szerint:Közbeszerzési értékhatárok alatti ellátás:A kormányrendelet 2. §-a értelmében a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő vagy meghaladó beszerzések körében a Központi Ellátó Szerv által kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság az ellátást ellenérték fejében, az igények felmerülésekor, a Központi Ellátó Szervvel kötött keretszerződések szabályai szerint teljesíti.A 3. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett köteles a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő vagy meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó igényeivel a Központi Ellátó Szervhez fordulni. A megkeresésben meg kell határozni az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, minimális műszaki tartalmát, paramétereit, minőségét, valamint a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt.A (2) bekezdés alapján a Központi Ellátó Szerv köteles az igény alapján az azt teljesítő, fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot a velük kötött keretszerződések szabályai szerint 10 napon belül kijelölni, és erről a kedvezményezettet értesíteni, vagy az 1. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot megtenni.Közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó közszolgáltatási ellátás:A kormányrendelet 5. §-ának (1) bekezdése értelmében a Központi Ellátó Szerv a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igények körében az ellátást köteles a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően, rendszerbe foglalt eljárás szerint, természetbeni ellátásként, tárgyévi előirányzata keretein belül nyújtani.Az értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű igény esetében egyértelmű a Központi Ellátó Szerv közbeszerzési kötelezettsége. Ugyan ez a szervezet nem minősül központi beszerző szervezetnek a Kbt. szerint, ezért ilyen kötelezettsége nem lehetne, de jelen kérdés vonatkozásában ettől most tekintsünk el.Az értékhatárt el nem érő igény esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4040
7. találat: Kivételi kör nemzeti rezsimben, kutatás-fejlesztési és innovációs célból megvalósuló beszerzés esetén
Kérdés: A konzorciumi tag egy GINOP-projektben támogatást kapott. A 255/2014. kormányrendelet 3.1.1. pontjában felsorolt besorolások közül ez a projekt az első két sorban foglalt tevékenységhez kapcsolódik, alapkutatás, ipari kutatás, K+F fejlesztési projekthez nyújtott támogatás. A Kbt. 2017. január 1-jétől hatályos módosítása új kivételi szabályt vezetett be - 111. § v) pont -, mely szerint a törvényt nem kell alkalmazni, a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzésekre a 2400000-4-tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV-kódok által meghatározott áruk vonatkozásában, amennyiben a beszerzés értéke nem éri el az uniós értékhatárt. Ezek a CPV-kódok a különféle vegyipari termékekre, vegyi anyagokra, vegyszerekre, gázokra, polimer termékekre, oldószerekre stb. vonatkoznak, melyet a kérdés szerinti projektben kb. 20 M Ft értékben kellene beszereznünk. Értelmezésünk szerint, amennyiben a támogatási cél megfelel a fentieknek, akkor nem kellene közbeszerzési eljárást lefolytatni, hanem három árajánlat bekérésével meg lehetni valósítani a beszerzést. Mivel a 111. § v) pontjában nem szerepel az, hogy kizárólag az 5. § (3) bekezdésében foglalt ajánlatkérőkre vonatkozna ez a kivétel, úgy értelmezem, hogy amennyiben a támogatás célja K+F+I, és az adott CPV-kódú termékeket szerezzük be, akkor ez alól a kötelezettek is kivételek. Jól értelmezem a kérdést?
Részlet a válaszból: […]független az ajánlatkérő közbeszerzési alanyi hatálytól és a Kbt. 5. §-ának (3) bekezdésétől, azaz a kötelezettekre is vonatkozik a kivétel.Ahhoz, hogy ez ne így legyen, visszahivatkozás kellene az 5. § (3) bekezdésére legalább, vagy az 5. § (1) bekezdésére az érintett kivétel alkalmazása során. A kivétel azonban általános nemzeti kivételként jelenik meg, amely független attól, hogy az ajánlatkérő egyébként klasszikus ajánlatkérő-e, vagy csak a támogatás miatt került a Kbt. hatálya alá - esetileg.A szóban forgó 111. § v) pontja szerint ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4013
8. találat: Két, eltérő kivételi kör alkalmazása
Kérdés: Ha kutatás-fejlesztés céljából szeretnénk szolgáltatást és árut is venni, alkalmazhatunk-e külön-külön két különböző kivételt?
Részlet a válaszból: […]24000000-4-tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV-kódok által meghatározott áruk vonatkozásában.Az uniós kivétel az alábbiak szerint rendelkezik:A Kbt. 9. § (8) bekezdésének l) pontja szerint a törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni a 73000000-2-tól 73120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a 73430000-5 CPV-kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő szerv teljesíti.Ez egyben azt jelenti, hogy a nemzeti kivétel független az uniós általános kivételtől, nem tartalmaz olyan feltételeket, melyeket az uniós kivétel, azonban elhatárolható a kettő egymástól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3948
9. találat: "Kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatás" meghatározása
Kérdés: A Kbt. 5. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a közbeszerzési kötelezettség tekintetében kivételi körbe sorolandó az a támogatott szervezet, mely kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból valósítja meg beruházását. Hogyan konkretizálható a "kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatás"? Például a támogatások jogcíme - 255/2014. Korm. rendelet 6. § 5. pont -, vagy támogatási kategóriák alapján?
Részlet a válaszból: […]programokban meghatározott támogatási célok és jogcímek adhatnak segítséget. Az operatív programok közül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban lehet támogatni kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket a kormányrendelet szerint. A két programhoz
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3846
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Kivételi kör értelmezése szolgáltatásbeszerzésnél
Kérdés: Az önkormányzat korábban elkészítette a kerékpárút építésének engedélyezési tervét. Az elkészült engedélyezési terv alapján az önkormányzat szerződést kíván kötni a kerékpárút kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. Kérjük állásfoglalásukat abban a kérdésben, hogy a kiviteli tervdokumentáció készítése besorolható-e a Kbt. 111. §-ának r) pontjában nevesített kivételi körök között szereplő, 71245000-7 CPV kód ("Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk") által meghatározott szolgáltatás körébe?
Részlet a válaszból: […]tervekből, ezért a kiviteli terv készítésére vonatkozó kivétel egy az egyben nem alkalmazható a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére.A Kbt. 111. §-a értelmében a törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő- a 71221000-3, 71222000-0, 71223000-7, 71243000-3, 71245000-7, 71410000-5, 71420000-8, 79932000-6 CPV-kódok által meghatározott tervezési szolgáltatásokra;- a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV-kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor - r) és s) pontok.A 111. § s) pontjának CPV-kódjai az alábbi beszerzési tárgyakat fedik le:- a 71241000-9 (megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés),- 71242000-6 (projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés),- 71244000-0 (költségszámítás, költségfelügyelet),- 71246000-4 (építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele), valamint-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3840
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést