Súlyos szerződésszegés bejelentése

Kérdés: Önkormányzat ajánlatkérő vagyunk. Szerintünk az egyik szerződő partnerünk súlyos szerződésszegést követett el, kötbérezni akarjuk, és erről hivatalos levélben tájékoztattuk. A partnerünk jelezte, hogy nem fogadja el a véleményünket, és pert fog indítani, ha mégis szerződésszegésre hivatkozással kötbérezzük. Ebben az esetben mikor kell a súlyos szerződésszegést bejelenteni a Közbeszerzési Hatóság részére? Hiszen nem ismert a per kimenetele.
Részlet a válaszából: […] ...követeléséhez vezetett; vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, mint pl. kötbér, biztosíték érvényesítése. Másik bejelentési kötelezettség, ha az ajánlattevő szerződő fél olyan magatartásával,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Késedelmi kötbér beszámítása

Kérdés: A szerződésben előírhatjuk jogszerűen, hogy a késedelmi kötbért levonjuk a végszámlából?
Részlet a válaszából: […] ...lehetséges a beszámítás, addig a Kbt. az elismerés megkövetelésével ezt gyakorlatilag kizárja.Amennyiben az ajánlatkérő késedelmi kötbért akar beszámítani, akkor 3 konjunktív feltételnek kell teljesülnie. A kötbérkövetelésnek:ad1. egyneműnek,ad2. lejártnak ésad3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Tartozás ledolgozása súlyos szerződésszegést követően

Kérdés: Közműfejlesztés építési beruházás nyertes ajánlattevője a vállalkozói szerződés alapján 30% előleget kapott. A teljesítés során két részszámla lett kifizetve. Az előleg, valamint a három részszámla összege a teljes vállalkozói díj 82%-a volt. A vállalkozó azonban a 3. részszámla kifizetését követően levonult a munkaterületről, és félbehagyta a beruházást. Az önkormányzat által felkért szakértő megállapította, hogy a beruházás készültségi foka 62%-os. Az önkormányzat felszólította a vállalkozót, hogy a készültségi foknak megfelelően ismeri csak el a teljesítést, és a korábban kifizetett összeg és a készültségi fok közötti különbözetet kéri visszafizetni. A vállalkozó erre nem volt hajlandó, így az ajánlatkérő bírósághoz fordult. A bírósági eljárás során a vállalkozó egyezségi ajánlattal állt elő, miszerint a tartozását "ledolgozza", vagyis nem pénzben teríti meg a tartozást, hanem "természetben". Érinti-e ez a megoldás az eredeti közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozói szerződést? Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy tud munkát adni a vállalkozónak, de ennek értéke a közbeszerzési értékhatárt eléri, hogyan kezelhető ez közbeszerzés szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...eredeti vállalkozói szerződés súlyos szerződésszegéssel ért véget, melyet az ajánlatkérőnek szankcionálnia kell. Egyrészt kötbérezni, másrészt az előleget visszakövetelni. További lehetőség, hogy a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Késedelmes fizetés

Kérdés: Közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülünk. Az éves költségvetésünket a fenntartó minisztérium fogadja el, ezen túlmenően a nettó 5 millió Ft feletti kifizetéseket is engedélyeztetnünk kell. Az engedélyezési folyamat néha kicsit lassú, emiatt nem minden esetben tudjuk tartani a szerződésben vállalt fizetési határidőket. Erre tekintettel a közbeszerzési szerződéseinkben rendelkezhetünk úgy, hogy késedelmes fizetés esetén nem fizetünk késedelmi kamatot?
Részlet a válaszából: […] ...is jogszerűtlennek minősül [kivéve a Ptk 6:155. § (4) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, amikor késedelmi kamat helyett késedelmi kötbért kötnek ki a felek], ezért az erre vonatkozó rendelkezés is semmis.(Kéziratzárás: 2024. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Részteljesítési határidő módosítása

Kérdés: Amennyiben a szerződésben a részteljesítési határidőket nem, csak a végső teljesítési határidőt kötbérezzük, de szeretnénk a köztes határidőket módosítani, közzé kell tenni tájékoztató hirdetményt a szerződésmódosításról, vagy nem szükséges, mert egyébként nincs kötbérkövetkezménye a köztes határidőknek?
Részlet a válaszából: […] ...így a nyilvánosság ismételt tájékoztatása szükségtelen.Az a körülmény, hogy egy részteljesítési határidő ("köztes határidő") kötbérterhesnek minősül-e vagy sem, irreleváns a tekintetben, hogy a szerződés tartalmának változtatására kerül sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Megszűnt szerződés

Kérdés: Közbeszerzésben ütemezett szállítási szerződést kötöttünk, amelyben meghatároztuk, hogy a szerződés három évre jön létre, 2021. január 1-től 2024. január 31-ig. A szállító mindig pontosan és szerződésszerűen teljesített, azonban az utolsó teljesítéssel megcsúszott. Azt kérte, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést 2024. március 31-ig, mert a hosszabbítás alatt már képes a teljesítésre. Mi úgy tudjuk, hogy a szerződés megszűnt, emiatt már nem lehet módosítani, így a szállító nem is tud teljesíteni. Mit tehetünk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...késedelem miatt a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt.Késedelmes teljesítés esetén a szerződésben kikötött késedelmi kötbért is meg kell fizetni, továbbá a jogosult a kötbért meghaladó kárának megtérítését is követelheti a Ptk. 6:187. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Öntisztázás a szerződéses szakaszban

Kérdés: Egy ajánlatkérővel árubeszerzés megvalósítására kötöttünk szerződést. A szerződés rendelkezései szerint a kizáró ok beállása velünk szemben súlyos szerződésszegésnek minősül. A szerződés teljesítése során beállt kizáró ok alól lehet öntisztázással mentesülni?
Részlet a válaszából: […] ...szerződésszegésként szankcionálni kívánja. Az elterjedt szankciók általában többfélék: a szerződés felfüggesztésétől a valamilyen kötbér alkalmazásáig, a súlyos szerződésszegéssé minősítésen át a szerződés egyoldalú megszüntetéséig sokféle...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Tárgyalásos eljárás szabályai

Kérdés: Tárgyalhat-e az ajánlatkérő azokról a paraméterekről, melyekkel kapcsolatban már az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy nem minősül tárgyalási alapnak? Módosíthatja-e ezt az álláspontját?
Részlet a válaszából: […] ...szakaszában egyenlő eséllyel megfelelő első ajánlatot tudjanak tenni."Az ajánlatkérő egyes elemeket is kiemelhet, azaz például a kötbért vagy éppen a műszaki tartalom egyes paramétereit, melyek biztosan nem képezhetik tárgyalás alapját. Ha a tárgyalás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Ajánlat visszavonása keretmegállapodás során

Kérdés: A keretmegállapodás második részében van-e értelme annak, hogy az újraversenyeztetési fázisban az ajánlattételt követően visszavonjuk azt, így valójában tettünk ajánlatot, de legalább nem színlelt ajánlatot nyújtottunk be? Valójában attól szeretnénk mentesülni, hogy megszüntesse a szerződést az ajánlatkérő, amennyiben nem adunk be ajánlatot.
Részlet a válaszából: […] ...rendkívül életszerű, hiszen amennyiben az ajánlatkérő keretmegállapodásában előírta, úgy akár szerződés megszüntetésével vagy kötbérrel is járhat, ha az ajánlattevő az újraversenyeztetések során – melyre a kérdés is utal – nem tesz ajánlatot. A Kbt. 104...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Keretmegállapodástól eltérő szerződéses feltételek előírása

Kérdés: Ajánlatkérőként 3 éves keretmegállapodást kötöttünk csomagolási rendszereink javítására, karbantartására. A keretmegállapodás alapján 3 havonta kötünk szerződést a konkrét gépekre. Szerződő partnerünk az előző két negyedévben késve teljesített, emiatt megemelnénk a késedelmi kötbér mértékét a következő időszakokra tervezett szerződésekben. Megtehetjük ezt?
Részlet a válaszából: […] ...a b) pont is utal], azaz az ajánlatkérő a keretmegállapodásban rögzített feltételek szerint, tehát jelen esetben az ott meghatározott kötbérmérték szerint köti meg az egyedi szerződését. Ettől a főszabálytól csak akkor van az ajánlatkérőnek lehetősége eltérni, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.
1
2
3
10