Teljesítés helyettesítő termékkel

Kérdés: Az ajánlattevő nem tud szerződés szerinti terméket (belátható időn belül) beszállítani vis maior esetén (gyártói nemteljesítés miatt). Van-e lehetőség helyettesítő termékkel történő teljesítésre anélkül, hogy kötbért alkalmaznának a céggel szemben akkor, ha a keretmegállapodásban egyébként nincs lehetőség termékcserére, de a Kbt. megengedi azt?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérőnél, mely módosításról szóló tájékoztatónak is szükséges megjelennie még a határidő lejárta előtt, hiszen a kötbérköteles időszak alatt már késő a módosítás kezdeményezése.(Kéziratzárás: 2021. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Kötbér alkalmazása mint értékelési szempont

Kérdés: EU-s forrás esetében mindig kifogásolja a közreműködő szervezet, hogy a kötbér értékelési szempontként semmilyen mértékig nem alkalmazható. Volt hirdetményünk, ahol a hirdetmény-ellenőrzés sem engedte. Van azonban egy eljárás, ahol nincs EU-s forrás, és minden további nélkül maradhatott a kötbér az ár mellett mint minőségi értékelési szempont. Abban az esetben, ha eredményes lesz az eljárás, és sor kerül szerződéskötésre, a fentiek miatt megtámadható lesz?
Részlet a válaszából: […] ...leszögezni, hogy valóban nem minősül minőségi szempontnak a kötbér. A Kbt. 76. §-ának (2) bekezdése értelmében az ún. ár-érték arány az egyedüli értékelési szempontrendszer, amelyet az ajánlatkérő választhat, amennyiben az ár az egyik értékelési szempont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 13.

Késedelmi kötbér értelmezése az új, fakultatív kizáró ok szempontjából

Kérdés: Az új Kbt. fakultatív kizáró okai között szerepel a 63. § (1) bekezdés c) pontjában, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte, és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett. A késedelmi kötbér is a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankciók körébe tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...kártérítés követeléséhez vezetett, úgy a KH-nak történő bejelentési kötelezettség a szerződésszegésről fennáll. A kötbér kárátalánynak tekinthető, így a szerződésszegés súlyos megítélésétől függően a kötbér is elegendő a kizáró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Kötbérigény érvényesítésének időpontja az új, fakultatív kizáró ok szempontjából

Kérdés: Ha a szerződésszegés, amely miatt az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesít, 2015. november 1-je előtti, de a kötbérigényt november 1-jét követően érvényesíti az ajánlatkérő az ajánlattevővel szemben, az az új fakultatív kizáró ok körébe tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazni kell.Mivel a kérdésben jelzett teljesítés ellenőrzése még az új törvény hatálybalépését megelőzően történt, a kötbérigény érvényesítése a 2015. november 1-jét megelőző időszakra, illetve november 1-jét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Kötbérmérték meghatározásának módja a dokumentációban

Kérdés: Jogszerű-e az, ha az ajánlatkérő a késedelmi kötbér minimummértékét határozza meg a dokumentációban, és e vonatkozásban egyéb adatot nem közöl? Így akár vállalhatunk az ajánlatkérő által meghatározottnál nagyobb mértékű kötbérfizetést is?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe kell venni ebben az esetben, hogy milyen egyéb szabály vonatkozik arra, ha a kötbér minimális mértékétől az ajánlatkérő eltér. Amennyiben például a kötbér értékelési szempontként szerepel, megtörténhet, hogy bizonyos kötbér alatt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Kötbérigény peren kívüli érvényesítésének kihatása későbbi közbeszerzési eljárásokra

Kérdés: Késedelmesen teljesítettünk egy közbeszerzési eljárásban, ezért az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesített velünk szemben. Az igényt elismertük, a kötbért megfizettük, peres eljárás nem indult. Kihat ez a későbbiekben - akár kizáró ok formájában - a közbeszerzési eljárásokban való részvételünkre?
Részlet a válaszából: […] ...két éven belül kelt jogerős közigazgatósági vagy bírósági határozat megállapította.Az ajánlattevő által elismert és megfizetett kötbér, erre tekintettel, közbeszerzési szempontból nem minősül súlyos szerződésszegésnek, mert nem bíróság vagy közigazgatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Kötbér szerződéses biztosítékként történő értelmezése

Kérdés: Kérem, értelmezzék a szerződéses biztosíték fogalmát annak a felvetésnek a szempontjából, hogy a kötbér közbeszerzési szempontból szerződéses biztosítéknak tekinthető-e?
Részlet a válaszából: […] ...meg, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjától.Mivel a kötbér, kárátalány jellegű, szerződést megerősítő biztosíték, így nem tartozik a Kbt. 126. §-ában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Kötbér elengedése, mérséklése az ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérőként van-e lehetőségem arra, hogy a szerződés teljesítésének folyamatában egy késedelmes tejesítés esetén elengedjem vagy mérsékeljem a szerződésben meghatározott kötbért?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak a Kbt. 3. §-a alapján.Miután a kötbért a szerződés nem megfelelő, nem szerződésszerű teljesítésére kötik ki a felek, ebből következően annak érvényesítésére is a Ptk. -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 9.

Kötbérmentesség hibás teljesítés esetén

Kérdés: Jogszerű-e az, ha az ajánlatkérő a kiírás szerint úgy kötelez a hibás teljesítés miatt kötbérre, hogy nem ad lehetőséget előtte a hiba kijavítására kötbérmentesen?
Részlet a válaszából: […] ...mennyiségi, minőségi vagy egyéb elvárások szerint valósítja meg, azaz hibásan teljesít, az ajánlatkérőnek hibás teljesítés miatti kötbér jár. Ez a kötbér akkor is jár a jogosultnak (az ajánlatkérőként szerződő fél), ha a kötelezett a hibát kijavítja, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Biztosíték és kötbér

Kérdés: Kötelező biztosítékot kikötni az ajánlati felhívásban? Mi a különbség a biztosíték és a kötbér között?
Részlet a válaszából: […] ...értelmezi, melyet előre, a teljesítést megelőzően, vagy a jótállási időszakot megelőzően kell rendelkezésre bocsátani. A kötbér ugyanakkor kárátalány jellegű, mely eleve a hibás, késedelmes stb. szerződésteljesítést követően merül fel. Ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.
1
2
3
4