Bírálat mellőzhetősége közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Feltételes közbeszerzés esetében van-e lehetőség arra, hogy a bírálatot ne kelljen elvégeznem?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 70. §-ának (1) bekezdésre részletezi azt az esetkört, amikor nem köteles az ajánlatkérő bírálni, hanem meghozhatja az eredménytelenségről szóló döntést. Ezt két esetben engedi az alábbi előírás, egyrészt amennyiben a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Feltételes közbeszerzési eljárás

Kérdés: Feltételes közbeszerzési eljárás esetében köthető-e szerződés, amennyiben az eljárásnak vége? (Későbbi hatályba léptetésre gondolok.) Ha időközben szerződésmódosításra is szükség van, akkor azt is módosíthatom úgy, hogy annak hatálybalépése feltételesen valósuljon meg? Módosíthatom-e a hatálybalépést úgy, hogy kiderül, hogy mégsem támogatott az eljárás, ennek ellenére saját forrásból megvalósítom?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult felfüggesztő feltételt kikötni. Mivel az ajánlatkérőnek szerződéskötési kötelezettsége van, így valójában a feltételes közbeszerzési eljárás esetében sem mentesül a szerződéskötés alól. A szerződéskötés a közbeszerzési eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

EKR-en kívüli eljárások

Kérdés: Az előminősítési rendszerben lévő eljárásokat miért nem kell beintegrálnom az EKR-be?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet alapján előminősítési hirdetménnyel indított eljárások esetében a már kialakított előminősítési rendszeren alapuló közbeszerzési eljárások az EKR-en kívül folytatandóak le."A kérdés megválaszolásához elsősorban nem az EKR-rel kapcsolatos szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Mikrovállalkozások "előnye" a közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Van olyan közbeszerzési eljárásfajta, ahol előnyben részesülünk azért, mert mikrovállalkozások vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...CXLIII. törvény - hasonlóképpen elődjéhez - a kis- és középvállalkozásokat kívánja segíteni nemzeti rezsimben az alacsonyabb értékű közbeszerzési eljárásokban történő meghívásuk elősegítésével. A mikrovállalkozásoknak azonban külön előny nem biztosítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Vagyonnyilatkozat közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési ellenőrök kifogásolták a vagyonnyilatkozat hiányát, melyről a Kbt. nem szól. Milyen szempontból szükséges ez a közbeszerzési eljárás lebonyolításához?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési eljárásba bevont személynekösszeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie - az egyesvagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §(1) bekezdésének b) pontja alapján - az alábbiak szerint.Vagyonnyilatkozat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Tenderterv

Kérdés: Mi az a tenderterv?
Részlet a válaszából: […] ...azaz közbeszerzési eljárás ütemezését érthetjükalatta. A pontos kifejezés azonban, ha a kérdező erre gondolt, vagy engedélyes,vagy kiviteli terv kell, hogy legyen, melyet a tender dokumentációja tartalmaz.A tenderterv kifejezés tehát ebben a helyzetben pontatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Ingyenes megajánlás közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlattevőnek van-e lehetősége arra, hogy egyes termékeket egy adott eljárás keretén belül ingyenesen megajánljon?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint erre akkor van lehetőség, ha azajánlattevő általános piaci vagy szerződési gyakorlata szerint bizonyostermékek megvásárlása esetén, azokhoz további termékek vagy szolgáltatások"ingyenesen" vehetők igénybe.Gyakorlati példaként említhető a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Nyilatkozat állami szervek ellenőrzési jogosultságának elfogadásáról

Kérdés: Mi az alapja annak az ajánlatkérői kitételnek, melynek értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Állami Számvevőszék és a KEHI ellenőrzési jogosultságát? Erre minden eljárásban nyilatkozni kell, vagy csak erre irányuló ajánlatkérői felhívás esetén? Továbbá, formailag mit takar az említett szervezetek ellenőrzési jogosultsága, és az előbbiekre milyen jogszabály(ok) vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem tartalmaz olyan előírást, mely szerint azajánlattevőnek a kérdés szerinti nyilatkozatot meg kellene tennie. Ebbőlkövetkezően ez az ajánlatkérő egyedi igénye, kérése lehet a konkrét közbeszerzésieljárásban. Az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Igazságügyi szakértő "beszerzése"

Kérdés: Be kell-e szerezni az igazságügyi szakértőt?
Részlet a válaszából: […] ...során saját részről történik az igazságügyi szakértő igénybevétele,amennyiben eléri az egyszerű értékhatárt, akkor igen, közbeszerzési eljárástkell lefolytatni.[A Kbt. 2. §-ának (1) bekezdés első mondata szerint atörvény szerint kell eljárni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.

Közbeszerzési eljárásfajta-választás, összeférhetetlenség

Kérdés: Az önkormányzat által beadott, KEOP 1.2.0. szennyvízelvezetés és -tisztítás projekt pályázat része volt az általunk mint tervező által korábban elkészített engedélyezési terv. A tervezési szerződést a 2003. évi CXXIX. törvény hatálybalépése előtt kötötték a felek. A tervezési szerződés tárgya: szennyvízelvezetés- és szennyvíztisztítás-engedélyezési és -kiviteli tervek készítése. Kérdésünk: az ajánlatkérőnek a pályázat jelen szakaszában készítendő kiviteli terv készítésére hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia? Kérdés továbbá, hogy a tenderdokumentációt a tervezési szerződés szerinti tervező cég elkészítheti-e, amennyiben a szerzői jog rögzítve van az előzőekben említett és jelenleg is hatályos tervezési szerződésben?
Részlet a válaszából: […] ...a kiviteli tervek elkészítésére isszól, így véleményünk szerint erre a feladatra nem kell, sőt megítélésünkszerint nem is lehet közbeszerzési eljárást kiírni, hiszen erre már vanmegkötött szerződés.Nem vonatkozik ez a megállapítás ugyanakkor a másodikkérdésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 23.
1
2
3
4