Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott meghatalmazás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Kérdés: Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő - ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?
Részlet a válaszból: […]Közbeszerzési Döntőbizottság nem erre az álláspontra jutott. AD. 237/2020. számú ügyben az ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadta a meghatalmazásmintát, amely vonatkozásban úgy rendelkezett, hogy adott esetben csatolni kell. Az ajánlatban a gépbérleti elő­szerződés mögé lett csatolva az ajánlatkérő által ki­adott minta szerinti meghatalmazás, a felek által - tanúk előtt - aláírva azzal a szöveggel, hogy "tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és a 21 ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el". A Döntőbizottság véleménye szerint e két dokumentum összetartozása megállapítható, egy dokumentumként került feltöltésre az EKR-be. A Döntőbizottság véleménye szerint az így, ilyen formában csatolt dokumentumok kielégítik a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakat, hiszen megállapítható, hogy ezen dokumentumok összetartoznak, és a meghatalmazás tartalmát tekintve nem tartalmaz korlátozásokat, hogy az az EKR-ben történő nyilatkozatok megtételére ne vonatkozna.Ebben az esetben véleményünk szerint olyan formai hiányossága van az ajánlatnak, ami nem eredményezhet érvénytelenséget még akkor sem, ha nem hiánypótolja az ajánlattevő. Továbbgondolva a jogkérdést azonban érdemes azt is felvetni, hogy mi a helyzet akkor, ha nem egy dokumentumban nyilatkozik az ajánlattevő, és az EKR-be is külön dokumentumban tölti fel azt. Véleményünk szerint még ebben az esetben is legfeljebb formai hiányosság áll fenn, hiszen ha egyértelmű, hogy semmilyen korlátozást nem tartalmaz a kapacitást biztosító nyilatkozata, és nyilatkozati formában, cégszerű aláírással csatolták, valójában kielégíti azt az igényt, ami miatt a szabályozás tartalmazza az erre vonatkozó nyilatkozati kötelezettséget. Indokolatlan a 69. § (12) bekezdésében foglalt előírás, hiszen a kapacitást biztosító szervezetnek az igazolás során számos egyéb dokumentumot is be kell nyújtania, sőt amennyiben alkalmassági és értékelési szempont a szakember, melyben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4748

2. találat: Meghatalmazás és kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat címzettje közös ajánlattételnél

Kérdés: Konzorciumban indulunk, és a konzorciumi partner szeretne kapacitásnyújtó szervezetet bevonni. A kapacitásnyújtóval kötendő előszerződésnek tartalmaznia kell a meghatalmazást is az EKR-ben való eljárásra. Az EKR-ben a konzorciumvezető fog eljárni, azonban nem a konzorciumvezető szerződik az adott kapacitásnyújtóval. Ebben az esetben mi a szabályoknak megfelelő eljárás? Kinek kell adni a meghatalmazást, és kinek a kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot?
Részlet a válaszból: […]alábbiak szerint.A 6:73. § (1) bekezdése alapján, ha a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és megállapítják e szerződés lényeges feltételeit, a bíróság e feltételek szerint a szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.A (2) bekezdés értelmében az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződésre az annak alapján megkötendő szerződés szabályai megfelelően irányadóak.Amelyik konzorciumi partner bevonja a kapacitást biztosítót, ennek megfelelően azzal a gazdasági szereplővel kell az előszerződésnek megszületnie.A jogbizonytalanságot az a szükségtelen előírás okozza, melyet a Kbt. 65. § (12) bekezdése tartalmaz, mely szerint a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak kell tartalmaznia a meghatalmazást arra nézve, hogy az ajánlattevő adatokat tölthet fel az EKR-be, és nyilatkozatokat tehet a kapacitást biztosító szervezet képviseletében.A fenti bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Két lehetőség van tehát, ami megfelel a fenti szabálynak. Vagy az előszerződésben - egyébiránt oda nem illő tartalommal - a kapacitást biztosító meghatalmazza a konzorciumvezetőt, azaz a szerződésben nem részes harmadik felet a 65. § (12) bekezdése értelmében, vagy külön nyilatkozatban, az előszerződéstől függetlenül nyilatkozik a kapacitást biztosító, mely nyilatkozat a konzorciumvezetőt hatalmazza meg az előbbiek szerint. Azért van lehetőség utóbbira is, mert a D. 237/2020.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4741

3. találat: Alkalmasságot igazoló szervezet képviseletére adott meghatalmazás módja

Kérdés: Köteles-e az ajánlattevő külön nyilatkozatban benyújtani a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti nyilatkozatot, vagy azt már a nyilatkozat részeként is benyújthatja? Szükséges-e hivatkozni az érintett rendelkezésre, pontosan ugyanazt a szöveget kell-e a nyilatkozatnak tartalmaznia?
Részlet a válaszból: […]eljárás során.A Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Ezt támasztja alá a jogorvoslati fórum közelmúltban meghozott D. 237/2020. számú döntése, mely az alábbi szerint szól: "A csatolt meghatalmazás azt tartalmazza, hogy a meghatalmazott az "ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el", olyan korlátozást, kikötést nem tartalmaz, hogy ez a meghatalmazás csak a papíralapú nyilatkozatok aláírására terjed ki, de azt sem, hogy az elektronikus űrlapként benyújtandó dokumentumok "aláírására" nem terjed ki. A Döntőbizottság véleménye szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4561

4. találat: Képviselet az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében

Kérdés: A 66/2019. Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 424/2017. Korm. rendelet 13. §-át, amely a képviseletre vonatkozó szabályozást tartalmazta. Ezek szerint már az a vélelem nem él, hogy aki a gép előtt ül, a cég képviselőjének tekinthető az ajánlat megtételekor?
Részlet a válaszból: […]tehát saját maga tölti ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, úgy annak tartalmáért ő felel, hiszen nem más tette meg a nyilatkozatot, hanem saját maga vitt fel saját elhatározásból adattartalmat az EKR-be.A Kbt. 41/A. §-ának (4) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.Az (5) bekezdés rendelkezése szerint az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4533

5. találat: Meghatalmazás kezelése közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan jár el helyesen az ajánlattevő a meghatalmazással kapcsolatban? Papíralapon kap egy meghatalmazást a cégvezetőtől, melyet két tanúval aláírnak, és csatolja mellé a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírási címpéldányát, és ezt csatolja az iratanyaghoz, vagy a meghatalmazást mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott elektronikus aláírással aláírja, és csak ezt a meghatalmazást csatolja az eljárás iratanyagához? Melyik megoldással van kevesebb probléma az EKR-eljárás során, illetve melyik forma szabályos a jogszabály szerint?
Részlet a válaszból: […]elfogadni.Ugyanez a szabály érvényesül az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet alapján a papíralapon rendelkezésre álló meghatalmazás vonatkozásában is. A különbség annyi, hogy a kormányrendelet létrehozza az ún. "egyszerű elektronikus másolat" definícióját, mely az adott dokumentum beszkennelését jelenti. Mivel az eredeti dokumentumot sem igényli benyújtani a jogszabály, hiszen nem követelést testesít meg, így elegendő az egyszerű szkennelt meghatalmazás és aláírási címpéldány feltöltése az EKR-be.A kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján, ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.Felmerül, hogy az aláírási címpéldányt, melyet közjegyző hitelesít, miért nem elektronikusan aláírt formában kell feltölteni az EKR-be. Ennek az az oka, hogy magát az aláírási címpéldányt és egyébiránt az uniós eljárásrendben a kizáró oki nyilatkozatot, melyet közjegyző hitelesít, sem szükséges eredeti formában csatolni sem papíralapon, sem elektronikusan. Erre külön utal a kormányrendelet 10. §-ának (3) bekezdése, mely szerint még ha jogszabály előírja a közjegyző általi hitelesítést, akkor sem szükséges annak eredeti formában történő benyújtása, hanem egyszerű elektronikus másolatként is benyújtható.Az előző bekezdésben utalt jogszabályhely a következőket tartalmazza: ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.Az egyszerű elektronikus másolat mellett a kormányrendelet 10. §-ának (3) bekezdése lehetővé teszi ugyanakkor, hogy eleve elektronikus úton hitelesítse az aláírást a közjegyző. Ez azt jelenti, hogy az aláírási címpéldányt a közjegyző beszkenneli, és elektronikus aláírásával ellátja. Ezzel igazolja, hogy az aláírási címpéldány elektronikus formában is megegyezik a papíralapúval. Ez a forma az aláírási címpéldány hiteles elektronikus másolatát jelenti. Ezt a formát nem teszi kötelezővé a szabályozás, azaz elegendő, ha az ajánlattevő szkenneli be az aláírási címpéldányt.Hasonló a helyzet magával a meghatalmazással kapcsolatban is. A korábbiakban idézett, a kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a nyilatkozat benyújtható egyszerű elektronikus másolat formájában, illetve legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként. Félreérthető ugyanakkor a 10. § (1) bekezdése, hiszen a nyilatkozat elektronikusan aláírt formában történő csatolását akkor teszi lehetővé, ha az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre. Ez azonban véleményünk szerint nem korlátozza az ajánlattevőt abban, hogy szigorúbb követelményeknek megfelelően a meghatalmazást - annak beszkennelését követően - elektronikusan aláírják a meghatalmazó felek.A következő lehetőség, hogy magát a meghatalmazást fizikailag nem írják alá a felek, azaz papíralapon nem is születik meg a dokumentum, a meghatalmazó(k) csak elektronikusan írják alá a dokumentumot, és az kerül csatolásra. Ez a megoldás független a kormányrendelettől abban a tekintetben, hogy nem egyszerű elektronikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4258
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Meghatalmazó személye az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban előírta, hogy ha az aláíró nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a meghatalmazói oldalon a meghatalmazást kizárólag a vezető tisztségviselő írhatja alá, a képviseletre jogosult munkavállaló vagy a cégvezető nem. Milyen jogszabály zárja ki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszból: […]általa megjelölt vezető tisztségviselőre. Az ajánlattevő saját belső eljárásrendje korlátozhatja mindezt, azonban ebbe nincs beleszólása az ajánlatkérőnek. Meghatalmazás vonatkozásában az ajánlatkérő szempontjából azonos módon szükséges elfogadni a cégvezető
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3743
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Meghatalmazott aláírásmintája

Kérdés: A meghatalmazott személynek aláírásmintája nincs, csak annak, aki a cégjegyzésre jogosult. Az ajánlatkérő mégis kéri, hogy ha meghatalmazott írja alá az ajánlatot, a meghatalmazásnak az aláírásmintát tartalmaznia kell. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszból: […]cégjegyzésre jogosulttól származnak, vagy attól, akit a jogosult meghatalmazott. Ebben az esetben mindkét személy aláírásmintájára szüksége van az ajánlatkérőnek,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3463
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Konzorciumi képviselő külön meghatalmazása

Kérdés: Ha a konzorciumi szerződésben meghatározzuk a képviselő személyét, kell-e adnunk - az ajánlathoz csatolnunk - részére a képviseletre szóló külön meghatalmazást? Jogszerű-e az ajánlatkérő ilyen irányú kérése?
Részlet a válaszból: […]számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása (45. §), a hiánypótlás (67. §), a felvilágosítás (67. §) és indokolás (69-70. §) kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg - Kbt. 25. §-ának (1)-(4) bekezdései.A Kbt. tehát eljárásjogi értelemben fókuszál arra, hogy kivel lesz az ajánlatkérő kapcsolatban, kinek küldi meg az eljárás dokumentumait. A fenti szabály azonban képviseletben tett nyilatkozatról is szól, azaz nem csupán passzív részvételről, mely a faxok fogadására jogosítja fel a képviselőt. A képviselő tehát nyilatkozik az alvállalkozókkal való kizáró okokkal kapcsolatban, műszaki tartalomról, a szerződés elfogadásáról. Nyilatkozatai következménye lehet hamis adatszolgáltatás, vagy éppen szerződéskötési kötelezettség. Ebből a szempontból azonban érdemes alapul vennünk a Ptk. előírásait, hiszen a fenti nyilatkozatok egyben kötelezettségvállalásról is szólnak, valamint olyan következményekkel járhatnak, melyek közvetlenül kárt okozhatnak valamennyi konzorciumi partner számára.A hatályos Ptk. értelmében a képviseletre, meghatalmazásra az alábbi szabályok érvényesek:- más személy (képviselő) útján is lehet szerződést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni, kivéve ha jogszabály szerint a jognyilatkozat csak személyesen tehető meg. Cselekvőképes személyt korlátozottan cselekvőképes személy is képviselhet - Ptk. 219. §-ának (1) bekezdése;-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3379
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszból: […]kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: - a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; - két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; - a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; - a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; - ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; - az elektronikus okiraton[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2664

10. találat: Képviselő "helyettesítése"

Kérdés: Ha az ajánlattevő cégjegyzésére, képviseletére jogosult személy egy adott közbeszerzési eljárásban - például szabadsága miatt - nem tud az ajánlattevő képviseletében eljárni, és a céget a cégjegyzékbe bejegyzett adatok szerint csak egy személy képviselheti, mi a teendő? Ki járhat el ebben az esetben, és hogyan igazolhatja képviseleti minőségét?
Részlet a válaszból: […]felvételnek (fénykép-, film-, hang- stb.), úgyszintén az eredeti okiratról bármely adathordozó útján készült okiratnak, ha a felvételt, illetve az adathordozóról az okiratot bíróság, közjegyző vagy más hatóság, továbbá közigazgatási szerv vagy ezek ellenőrzése mellett más szervezet készítette. Ugyanilyen bizonyító ereje van az okirat megőrzésére hivatott szerv (például levéltár) által vagy ellenőrzése mellett készített felvételnek vagy okiratnak, továbbá a közokiratot kiállító vagy őrzésére hivatott szerv által a felvétel vagy adathordozó útján nyert adatok alapján készített okiratnak; - az eredeti papíralapú vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak a közokiratról készített elektronikus okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban készített el, és amelyen minősített elektronikus aláírást, valamint - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzőt helyezett el. Az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus okiratnak is, amelyet a közokirat kiállítására jogosult külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el, illetve amelyet törvény elektronikus közokiratnak nyilvánít; - a magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult által ügykörén belül, a megszabott közokirati alakban készített okirat - ideértve az elektronikus okiratot is - teljesen bizonyítja, hogy annak tartalma az eredeti okiratéval megegyezik. Elektronikus okirat esetében e bizonyító erő megállapításának feltétele az is, hogy a közokirat kiállítására jogosult az okiratot minősített elektronikus aláírással és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel lássa el, vagy azt külön jogszabály által meghatározott eljárás szerint készítse el. A magánokiratról közokirati alakban készített okirat bizonyító ereje - a magánokirat tartalmát illetően - megegyezik az eredeti okiratéval; - ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény ki nem zárja vagy nem korlátozza; - a közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni, a bíróság azonban - ha szükségesnek találja - az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, hogy az okirat valódisága tekintetében nyilatkozzék; - a fenti rendelkezéseket a külföldi közokiratra is alkalmazni kell, feltéve hogy azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette. A magyar állam által kötött eltérő nemzetközi megállapodás esetében a felülhitelesítésre nincs szükség; - a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: = a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, = két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, = az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni, = a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van, = a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1704
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést