Alvállalkozó bevonása

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban ugyanaz a szervezet vagy magánszemély bevonható alvállalkozóként több ajánlattevő által? Nem eredményezi ez a helyzet az ilyen ajánlatok érvénytelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá nem igazolhatja más ajánlattevő alkalmasságát. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a részvételre jelentkezőre, valamint részajánlattétel esetén is.A tilalom azonban nem vonatkozik az alvállalkozói részvételre, azaz egy adott gazdasági szereplő egy vagy több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Azonos ügyvezető

Kérdés: Szeretnénk ajánlatot tenni oly módon, hogy a két cégünk ügyvezetője azonos. Benyújthatjuk egy részajánlatra úgy az ajánlatunkat, hogy X kft. megajánlj egy bizonyos típusú készüléket, és Y Kft. pedig egy másik gyártó másik típusú készülékét? Milyen módon vizsgálja az ajánlatkérő a kapcsolt vállalkozások ajánlattételeit? Emiatt megállapítható érvénytelenség?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben nem önmagában azért állapítható meg, hogy két fél összejátszott az ajánlattétel során, mert azonos az ügyvezető, hanem azért, mert tisztázó kérdés esetében sem egyértelmű, hogy milyen módon határolta el a két ajánlattevő a felelősségi viszonyokat annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Kapacitást biztosító szervezet és a DBR

Kérdés: Cégünk részt vesz egy dinamikus beszerzési rendszerben, ahol az egyik kategória esetében a referenciát kapacitást biztosító szervezettel igazoltuk. Egy DBR-ben a kapacitást biztosító szervezetet mikor kell bevonni a szerződés teljesítésébe?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezései szerint kell eljárni.Dinamikus beszerzési rendszerben a kategóriák meghirdetése hasonló szabályozási elven alapul, mint a részajánlattétel. Az ajánlatkérő kategóriánként külön-külön határozza meg az alkalmassági követelményeket, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Árindokolás elfogadhatósága

Kérdés: Egy több részből álló közbeszerzési eljárásunkban az egyik részben árindokolást kértünk az első helyezettől. Az ajánlattevő beadott egy többoldalas indokolást számításokkal, de egy helyen arra hivatkozik, hogy az ár kialakítása során figyelembe vette, hogy több részben is ajánlatot adott be. Véleményük szerint elfogadható, ha az árindokolásban az ajánlattevő több részajánlat nyertességének lehetőségére hivatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. rendelkezéseinek együttes értelmezése alapján részajánlattétel biztosítása esetében részenként történik az ajánlattétel, a közbeszerzés becsült értékét, tárgyát és mennyiségét az ajánlatkérő részenként is meghatározza, az ajánlatkérő az ajánlatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Összeférhetetlenség referenciaigazolás esetében

Kérdés: Véleményük szerint összeférhetetlenséget jelent, ha két ajánlattevő is olyan referencialevelet nyújt be, amelyet egymásnak állítottak ki?
Részlet a válaszából: […] ...36. § (1) bekezdés c) pontja alapján a többes megjelenés tilalmát jelenti, ha egy ajánlattevő ugyanazon közbeszerzési eljárásban, részajánlattétel esetén ugyanazon rész tekintetében egy másik ajánlattevő alkalmasságát igazolja, azaz leegyszerűsítve:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Részajánlattételtől visszalépés

Kérdés: Árubeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, amelynek során lehetővé tettünk részajánlattételt 4 részben. Az ajánlattételi szakaszban felmerült körülmények miatt szeretnénk az ajánlattételi részek számát 4-ről 3-ra csökkenteni. Véleményük szerint a visszalépésre vonatkozó szabályok alkalmazhatóak egy ajánlattételi részre?
Részlet a válaszából: […] ...vagy közvetlen részvételi felhívás lehet [Kbt. 50. § (1) bekezdés]. Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő köteles részajánlattétel lehetőségét biztosítani, kivéve, ha a részajánlattétel mellőzését indokolni tudja [Kbt. 61. § (4) bekezdés]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Kategóriák külön-külön versenyeztetése élelmiszer-alapanyag beszerzésénél

Kérdés: Élelmiszer-alapanyag beszerzésénél egy vagy több kategóriát érdemes jelölni, amikor meghirdetjük? Esetleg részekre kellene inkább bontani a beszerzést?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő arra számít, hogy többféle élelmiszer-alapanyagot több szállító is fog tudni szállítani, úgy egy darab egységes élelmiszer-alapanyag alkalmassági feltétel előírásával határozhatná meg a műszaki, szakmai alkalmasságot. Így a későbbiekben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Részekre bontott közbeszerzési eljáráson belüli további részekre bontás indokoltsága

Kérdés: Jogsértően jár-e el az ajánlatkérő, ha az eredetileg részekre bontott közbeszerzési eljáráson belül a különböző orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt nem bontja további részekre az egyes eszköztípusok szerint (például CT és MR képalkotó berendezések), hanem ehelyett egységesen valósítja meg a képalkotó eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt?
Részlet a válaszából: […] ...részt, és minél több érvényes ajánlat versenyezhessen egymással. A jogszabályszöveg alapján az a következtetés vonható le, hogy a részajánlattétel lehetőségének biztosítása vagy kizárása minden esetben az ajánlatkérő saját megítélése alá esik, és egyben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Iratbetekintés részajánlattételnél

Kérdés: Miért nem tudok azonos eljárásban betekinteni a másik ajánlattevő ajánlatába? (Az ajánlattevő más részben indult, de gyakorlatilag versenyző termékkel. Az ajánlatkérő így alakította ki a beszerzési rendszert, hogy mindkettőnktől rendelhessen.)
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő részajánlattételt tesz lehetővé, kevés sikerrel kecsegtet az ajánlattételi szakaszban azt megkérdőjelezni, hogy ezzel egyben a versenyt is szűkítette. Ennek megfelelően hiába van mindkét részben egy-egy nyertes, a két rész "használata" önmagában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Átfedés alkalmasság igazolása során az egyes előírások között

Kérdés: Lehet-e átfedés az egyes részekben megadott árbevétel, referencia, gépek vagy szakember tapasztalata között alkalmasság igazolása során?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet kifejezetten kitér az árbevétel kérdésére részajánlattétel esetében. Ez alapján az éves árbevétel az egyes részek vonatkozásában is meghatározható külön azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.
1
2
3
12