Kbt. hatálya alatt álló egyházi fenntartású intézmény DKÜ-kötelezettsége uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Egyházi fenntartású intézményként többségi állami támogatás miatt a Kbt. hatálya alatt vagyunk. Uniós forrást nyertünk. DKÜ-kötelesek vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...fontos a DKÜ engedélye önkéntes csatlakozás esetében, mellyel nem veszélyeztethető a kötelező alanyi hatály alá tartozók ellátása. Uniós forrás költése esetében kifejezetten hasznos a DKÜ-höz történő önkéntes csatlakozás, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

A Kbt. 115. §-ának alkalmazhatósága uniós forrás felhasználása esetén ajogszabály-módosítást követően

Kérdés: A Kbt. új 115. §-a szerinti szabályok másként fogalmaznak, és nem érintik a határon átnyúló jelleget, ami miatt uniós forrás esetében alkalmaztuk az eljárástípust. Hatással van-e a módosítás a korábbi jogértelmezésre?
Részlet a válaszából: […] ...2021. február 1-jén hatályba lépő szabály értelmében uniós forrás felhasználása esetében nem alkalmazható a közbeszerzési törvény 115. §-a, függetlenül attól, hogy a korábbi megfogalmazás alapján a határon átnyúló jelleget nem azonosították az ajánlatkérők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Beszerzési szabályok uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítása esetén

Kérdés: Be kell-e jelentkezni a Kbt. hatálya alá, ha 100 százalékban az Európai Unió által finanszírozott projektet valósítunk meg? Ha igen, szükséges-e a Kbt.-ben található ún. éves statisztikai összegezés benyújtása?
Részlet a válaszából: […] ...támogatott projekt esetében vagy a Kbt. 5. §-ának (2) bekezdése, vagy a (3) bekezdése alapján szükséges a támogatott szervezetnek közbeszerzési szabályokat alkalmaznia, feltéve hogy egyébként nem tartozik a Kbt. hatálya alá − 5. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Közbeszerzési kötelezettség uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Ha egy cég uniós forrást nyert el nemzeti eljárásrendben, a projekt értékének 75 százalékát meghaladó mértékű pénzösszegnél lesz a vállalkozás beszerzése közbeszerzésköteles, vagy az elnyert pénzt nézem, például 52 M Ft-ot, és arra írok ki közbeszerzést?
Részlet a válaszából: […]

A Kbt. értelmében a teljes projektértékre kell vetíteni a 75 százalékot, és ennek megfelelően a teljes projektértéket kell alapul venni, amennyiben egy beszerzési tárgy kerül beszerzésre ennek keretében.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.