Ajánlatkérő folyamatos késedelmes teljesítése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 119. számában (2010. szeptember 20.), 2483. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy nagy közbeszerzés nyertesei voltunk, ahol a fizetési határidők a szerződés szerint hosszúak voltak (folyamatos teljesítésről van szó), de az ajánlatkérő még emellett is lassan féléves késésben van az utolsó gyártások ellenértékének kifizetésével, és a részeket is több hónapos késedelemmel fizette folyamatosan. Hogyan lehet úgy kiírni egy tendert, hogy az ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésére a fedezet? Meddig húzható el a fizetés? (Folyamatos az ígéret a teljesítésre.) Ezt a kérdést nem szigorította a jogszabály-módosítás? Ha az ajánlattevői oldalon szigorúak a közbeszerzési szabályok, itt miért nem? Hová fordulhatunk a helyzet megoldásáért?
Válasz (részlet): […]felé; - ezt követően állítja ki az ajánlattevőként szerződő fél az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozóan a számláját, amelyet az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül akkor utal át számára, ha az ajánlattevő teljesítette alvállalkozói és egyéb közreműködői felé a fizetési kötelezettségét; - az európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a 15 napos fizetési határidő helyett 45 napos fizetési határidőt kell alkalmazni; - végül rendelkezik a módosítás arról is, hogy abban az esetben, ha az ajánlatkérőként szerződő fél, az általa kiállított teljesítés igazolás ellenére sem teljesíti a fizetési kötelezettségét határidőben, az ajánlattevőként szerződő fél jogosult beszedési megbízást benyújtani az ajánlatkérő[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére