Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott adóhatóság tájékoztatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Adóhatósági tájékoztatás kérelemre

Kérdés: Úgy tudjuk, hogy közbeszerzési eljárásoknál lehetőség van adózással kapcsolatos tájékozódásra. Mi ennek a rendje, és kell-e a tájékoztatásért fizetni, vagy az ingyenes?
Részlet a válaszból: […]benyújtja a kérelmet. A fentiek szerinti kérelemre az adóhatóság által kiadott tájékoztatás a kérelemben előadott tényállásra vonatkozó, a tájékoztatás kiadása napján hatályos, valamint a tájékoztatás kiadásának napján már kihirdetett és a teljesítés idejéig hatályba lépő jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben foglalt, adózással kapcsolatos kötelezettségek ismertetését tartalmazza. Az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság a külön jogszabályban hatáskörébe utalt, adózással kapcsolatos kötelezettségekről ad tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet külön is kiemeli, miszerint a szóban forgó tájékoztatás nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak, továbbá konkrét adójogviszonnyal kapcsolatos eljárásban a tájékoztatás nem minősül adóhatósági döntésnek, illetve joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági intézkedésnek sem. A tájékoztatás mindezeken túlmenően nem mentesíti az ajánlattevőt az egyéb jogszabályokban - így különösen az adót, költségvetési támogatást megállapító jogszabályban - foglalt kötelezettségek teljesítése alól sem. Az ajánlattevőnek az adóhatósághoz előterjesztett kérelméhez mellékleteket is kell csatolnia, amelyeket a rendelet tételesen felsorol. Ennek megfelelően a kérelemhez csatolni kell - a kérelemben előadott tényállásra vonatkozó, az adózással összefüggésbe hozható dokumentumokat, - a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, - a képviseleti jog igazolását, valamint - a díj megfizetésének igazolását. Az ajánlattevő a kérelmet és mellékleteit írásban, magyar nyelven terjeszti elő. A kérelem benyújtását követően nem vonható vissza. Az adóhatóság a tájékoztatást a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül írásba foglalja, és a tájékoztatás postai kézbesítése iránt intézkedik. Ha azonban az ajánlattevő kérelmében az adóhatóság soron kívüli eljárását kérelmezi, az adóhatóság a tájékoztatást a kérelem előterjesztésétől számított 5 munkanapon belül foglalja írásba, és intézkedik a tájékoztatás postai kézbesítése iránt. Lehetőség van azonban arra is, hogy az ajánlattevő - kérelmére - a tájékoztatást hivatali időben, az illetékes adóhatóság hivatalos helyiségében személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselője útján átvehesse. Lényeges, hogy bizonyos esetekben kizárt a tájékoztatás megadása. Így annak nincs helye, ha a kérelem nem a Kbt. 55. §-ában meghatározott építési beruházásra, szolgáltatásra vonatkozik, vagy az ajánlattevő a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget. Ha a tájékoztatás kiadásának nincsen helye, az adóhatóság erről az ajánlattevőt az ok megjelölésével a PM rendelet szerinti módon és határidőben értesíti. A kérdés második részével kapcsolatban megemlítjük, hogy a tájékoztatás díjköteles, a következők szerint: - a díj mértéke kérelmenként 50 000 forint, - soron kívüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1718