Eljárás nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén

Kérdés: Az EKR rendeletben szerepel, hogy ha nem elektronikusan történik az ajánlattétel, a felhívásban nyilatkozni kell a bontásról. Ebben az esetben is fel kell tölteni az anyagokat az EKR-be? Mondjuk, ha például üzemzavar volt, akkor utólag mindent be kell szkennelni és feltölteni az EKR-be?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet ezzel kapcsolatban az alábbiakat rögzíti:Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont, 94. § (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Ajánlatok bontásának nyilvánossága az EKR-ben

Kérdés: Az elektronikus bontás ugyanúgy nyilvános lesz, mint az iratbetekintés, vagy csak nyilvánossá tehető az ajánlatkérő által?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet értelmében a bontás a továbbiakban nem lesz nyilvános. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben automatikusan történik az ajánlatok bontása, melynek során a bontási jegyzőkönyvet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Ajánlatok bontása az ajánlattételi, részvételi határidő lejártát megelőzően

Kérdés: Felbonthatom-e korábban az ajánlatokat ajánlatkérőként, ha tisztában vagyok azzal, hogy nem lesz több ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. egyértelműen fogalmaz az ajánlatok bontására vonatkozó alábbi rendelkezéseiben.A törvény 68. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Bontott ajánlat kezelése

Kérdés: A postai úton beérkezett ajánlatra az ajánlattevő nem írta fel a felhívás szerinti szöveget, miszerint az ajánlat az iktatóban nem bontható fel, hanem azt a címzett részére kell továbbítani felbontás nélkül. Emiatt az ajánlatot a beérkezést követően a postázóban felbontották, majd azt így, nyitott állapotban kaptuk meg. Mit tehetünk ebben az esetben? Mi lesz az ajánlat sorsa?
Részlet a válaszából: […] A kérdés az ajánlat benyújtásával, az ajánlat érvényességével, illetve az eljárás eredményével összefüggő közbeszerzési kérdéseket és szabályokat érinti.A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Értesítés bontás időpontjáról

Kérdés: Kell-e külön értesítenem a bontás időpontjáról az ajánlattevőket?
Részlet a válaszából: […]

Nem szükséges, mivel az ajánlattételi határidőt automatikusan követi a bontás, melynek helyszínéről, a fontosabb információkról már az ajánlatkérő kellett, hogy tájékoztassa hirdetményében, illetőleg dokumentációjában az érintett gazdasági szereplőket.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 14.

Elkésett ajánlatok kezelése, ajánlattevő értesítése

Kérdés: Az elkésett ajánlatot át kell-e venni, meg kell-e őrizni? Az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek kell-e küldeni bontási jegyzőkönyvet, illetőleg összegezést?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül gyakorlatias és életszerű. Errevonatkozóan a szabályozás nem tartalmaz iránymutatást, ezért kizárólag a gyakorlatrahagyatkozhatunk. Az első és talán leglényegesebb elem, hogy az elkésettajánlatot nem szabad felbontani, hiszen nem minősül az eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.