Keresés eredménye

6 találat a megadott ajánlat felbontása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Eljárás nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén
Kérdés: Az EKR rendeletben szerepel, hogy ha nem elektronikusan történik az ajánlattétel, a felhívásban nyilatkozni kell a bontásról. Ebben az esetben is fel kell tölteni az anyagokat az EKR-be? Mondjuk, ha például üzemzavar volt, akkor utólag mindent be kell szkennelni és feltölteni az EKR-be?
Részlet a válaszból: […]a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne megvalósítható - a)-f) pontok.Az a)-d) pontok esetében olyan technikai oka van az EKR megkerülésének, ami miatt eleve nincs lehetőség az utólagos feltöltésre sem a technikai problémával érintett dokumentumok vonatkozásában. Erre utal a kormányrendelet 3. §-ának (2) bekezdése, mely szerint azonban minden más eljárási dokumentumot fel kell tölteni az eljárás során, tehát a kommunikációs cselekmények a hirdetmény közzétételétől az összegezés eljuttatásáig az EKR-ben kell, hogy készüljenek, feltöltésre kerüljenek.A fentiekben hivatkozott 3. § (2) bekezdésének rendelkezése a következők szerint szól: az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4242
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Ajánlatok bontásának nyilvánossága az EKR-ben
Kérdés: Az elektronikus bontás ugyanúgy nyilvános lesz, mint az iratbetekintés, vagy csak nyilvánossá tehető az ajánlatkérő által?
Részlet a válaszból: […]megtekintésére iratbetekintés keretében az összegezés közzétételét követően, de maga a bontás az ajánlattevők jelenléte nélkül történik.A kormányrendelet 15. §-ának (4) bekezdése alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4167
3. találat: Ajánlatok bontása az ajánlattételi, részvételi határidő lejártát megelőzően
Kérdés: Felbonthatom-e korábban az ajánlatokat ajánlatkérőként, ha tisztában vagyok azzal, hogy nem lesz több ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]ajánlattételi határidőt, arra a következő Kbt. szabály alapján nincs lehetősége, függetlenül attól, hogy uniós vagy nemzeti rezsimben folyik az eljárás. A Kbt. 52. §-ának (3) bekezdése ugyanis kimondja, hogy a beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlati, ajánlattételi, illetve részvételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával (55. §).Erősíti a fenti érveket az, hogy az ajánlatok módosítására egészen az ajánlattételi határidőig lehetőség van, azaz elvi értelemben a már benyújtott ajánlat is módosítható, mely jogtól a korábbi ajánlattételi határidő meghatározásával nem fosztható meg az ajánlattevő.A Kbt. 55. §-ának (7) bekezdése alapján az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3911
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Bontott ajánlat kezelése
Kérdés: A postai úton beérkezett ajánlatra az ajánlattevő nem írta fel a felhívás szerinti szöveget, miszerint az ajánlat az iktatóban nem bontható fel, hanem azt a címzett részére kell továbbítani felbontás nélkül. Emiatt az ajánlatot a beérkezést követően a postázóban felbontották, majd azt így, nyitott állapotban kaptuk meg. Mit tehetünk ebben az esetben? Mi lesz az ajánlat sorsa?
Részlet a válaszból: […]példányok benyújtását.A fenti szabályok alapján az ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy az ajánlatot az ajánlatkérő előírásai szerint csomagolja, feliratozza és benyújtsa. A szabályok alapvetően az ajánlattevő érdekében születtek, mert azt hivatottak garantálni, hogy illetéktelen személyek idő előtt ne tekinthessenek be az ajánlatba, továbbá azt is, hogy az ajánlatok felbontásáig a versenytársak ne ismerhessék meg egymás ajánlatát. Ez ugyanis a közbeszerzési alapelvek, jelesül a versenysemlegesség, a verseny tisztasága és az esélyegyenlőség sérelméhez vezethet.Az ajánlat további sorsának megítélése, a fentiekre tekintettel, véleményünk szerint attól függ, hogy az ajánlat idő előtti felbontása vezetett-e valamilyen jog- és/vagy érdeksérelemhez.A nem megfelelő módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3619
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Értesítés bontás időpontjáról
Kérdés: Kell-e külön értesítenem a bontás időpontjáról az ajánlattevőket?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3234
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Elkésett ajánlatok kezelése, ajánlattevő értesítése
Kérdés: Az elkésett ajánlatot át kell-e venni, meg kell-e őrizni? Az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek kell-e küldeni bontási jegyzőkönyvet, illetőleg összegezést?
Részlet a válaszból: […]ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatok bontása során érkezik be az ajánlat, a bontási jegyzőkönyvben szerepeltetni kell azt mint elkésett ajánlatot. Tekintettel arra, hogy ebben a fázisban szerepe van az elkésett ajánlatnak, bontási jegyzőkönyv küldése jogszerű az elkésett ajánlatot tevőnek. Mivel az eljárásban a továbbiakban a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 906
Kapcsolódó tárgyszavak: ,