Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott ajánlat módosítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: EKR-ben benyújtott ajánlat módosításának módja

Kérdés: Ha már benyújtottam az ajánlatot az EKR-ben, de még módosítani szeretnék rajta, vissza kell-e vonnom az ajánlatot, vagy elegendő visszanyitnom?
Részlet a válaszból: […]áll be az ajánlati kötöttség, hiszen nincs benyújtott ajánlat. Ebben a formában érvényesül a Kbt. 55. § (7) bekezdésének szabálya, hiszen nem lesz több ajánlat párhuzamosan feltöltve, hanem a visszanyitott ajánlat módosítható, és visszavont formában nem jut az ajánlatkérő tudomására annak tartalma, hiszen a bontás során nem kerül nyilvánosságra, csak az ajánlattevő számára marad meg az információ a folyamatban lévő ajánlatok között.A Kbt. vonatkozó, 55. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig új ajánlat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4751
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ajánlat módosítása tárgyalásos eljárás során

Kérdés: Jól tudjuk/értelmezzük, hogy a tárgyalási szakaszban változtathatunk az ajánlati szakaszban megadott pontokon, mint az ár, szállítási határidő, garancia stb., és akár a műszaki megoldáson is? Ha igen, akkor ezt a tárgyalás előtt is megtehetjük, vagy csak a tárgyalás után?
Részlet a válaszból: […]felhívásban jelezheti, hogy az egyes tárgyalási fordulók során fokozatosan csökkenteni tervezi az ajánlattevők létszámát. Ebben az esetben alkalmazza a Kbt. 88. §-ának (5) bekezdését, melynek következménye, hogy a (7) bekezdés alkalmazásával a korábbi fordulóhoz képest csak az ajánlattevő saját korábbi ajánlatához képest kedvezőbb ajánlat adható.A Kbt. fentiekben hivatkozott 88. §-ának (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat több fordulóban bonyolítja le, és a megadott fordulót követően csak azokkal az ajánlattevőkkel folytatja a tárgyalást, akik az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tették. Ilyen esetben az ajánlatkérő már az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy élni kíván az ajánlattevők létszámának csökkentésével a tárgyalás során. Az ajánlatkérőnek ilyen esetben is biztosítania kell a valódi versenyt a végleges ajánlatok megtétele során, a tárgyalási fordulók során a végleges ajánlattételre felhívott ajánlattevők száma nem csökkenthető egyre (...).A (7) bekezdés értelmében az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban előre meg kell határoznia az ilyen többfordulós tárgyalás menetét, az első, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4551

3. találat: EEKD hiánypótoltatása

Kérdés: Köteles vagyok-e az EEKD-t külön fájlban is benyújtani amiatt, mert hiánypótoltatja azt az ajánlatkérő, de nincs lehetőségem az ajánlatot is módosítani, mert az EKR ezt nem teszi lehetővé?
Részlet a válaszból: […]bekezdés alkalmazásában az EKR által biztosított elektronikus űrlapok- nem jogszabályi változásból eredő, technikai módosítása esetén az ajánlatkérők jogosultak az eljárás megindítása és annak lefolytatása során azon elektronikus űrlapok alkalmazására, amelyek az eljárás előkészítése során rendelkezésre álltak; vagy- jogszabályi változásból eredő módosítása esetén az ajánlatkérő köteles - a jogszabályok által meghatározott átmeneti rendelkezések és hatálybalépésre vonatkozó szabályok figyelembevételével - az előkészítés során rendelkezésre álló űrlapok helyett, a jogszabályi változásokra figyelemmel módosított elektronikus űrlapok alkalmazásával megindítani az eljárást - a) és b) pontok.Esetünkben nincs jogszabályváltozásról szó, hanem az EEKD hiánypótoltatásáról, melyet az ajánlatkérő úgy kér, hogy időközben nem hiánypótlás, hanem felvilágosításkérés keretében kéri hiánypótlását. Ennek következtében az eredeti ajánlat nem nyílik meg az ajánlattevő számára, azaz a hiánypótolt EEKD-t csak az eredeti Word formát kitöltve, a 2018-as gyakorlatnak megfelelően töltheti fel. Ez azért is okoz gondot, mert az EKR-ben kismértékben módosult az EEKD szövege, így például nem minden kizáró ok esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4487
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,

4. találat: Több részre tett ajánlat módosítása

Kérdés: Ha az ajánlattevő több részre tett ajánlatot, nyilatkozhat-e úgy a későbbiekben, hogy mégsem szeretne egy részben indulni?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési eljárás odaítélésére irányuló eljárás keretében benyújtott ajánlatok felbontása után helyt ad a kérdéses szerződés egésze tekintetében ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő azon kérelmének, hogy az ajánlatát e szerződésnek csak bizonyos részei odaítélése céljából vegye figyelembe."Az eset ebben a vonatkozásban azért volt érdekes, mert az ajánlatkérő a nyilatkozatával a bírálatot kívánta befolyásolni az alábbiak szerint:"... tájékoztatáskérésre adott válaszában a Partner azt kérte a varsói köztisztasági hivataltól, hogy abban az esetben, ha az a bizonyított tapasztalatát nem tartaná elegendőnek, az alapügyben a szóban forgó szerződés mind a nyolc része tekintetében ismertetett erőforrásait egy meghatározott rangsor szerint vegye figyelembe oly módon, hogy az esetleges elutasítás ne e szerződés egészére, hanem csak azokra a részekre vonatkozhasson, amelyek tekintetében nem teljesítette az előírt feltételeket."A problémát tehát az jelentette, hogy az egyes részekben az ajánlattevőnek külön-külön is meg kellett felelnie az alkalmassági követelményeknek.Ezért javasolta az ajánlattevő, hogy bizonyos részek esetében ne vegye figyelembe az ajánlatkérő a jelentkezését. Ezzel gyakorlatilag meghatározta a bírálat folyamatát, hiszen egyébként olyan mértékben kellett volna módosítania ajánlatát, amelyből kifolyólag minden részben érvénytelen lett volna az ajánlata. Megtehette volna az ajánlattevő, hogy aktív módon néhány rész tekintetében visszalép, de ehelyett a bírálat folyamatában határozott meg rangsort, melyhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4224

5. találat: Ajánlat módosíthatósága

Kérdés: Árindokolás esetében módosulhat-e az ajánlat? Vagy ez csak lehetőség, nem szükségszerű? (A kérdés egy OMSZ-eljárás döntéséhez kötődik, de nem csak az adott esetre vonatkozik.)
Részlet a válaszból: […]azon okból van szükség, hogy annak alapján az ajánlatkérő megalapozott döntést hozhasson az ajánlati ár aránytalanul alacsony voltáról. Az árindokolás az ajánlati ár megalapozottságának és a szerződés adott áron való teljesíthetőségének igazolását szolgálja, ebben az értelemben nem része az ajánlatnak, és az a Kbt. keretei között módosítható. Az ajánlatkérő nem határozta meg, hogy az átlagos teljesítménynormát milyen - súlyozott vagy számtani - átlagolás alapján kell elvégezni. A két számítás más-más végeredményre vezet, a kérelmező pedig a számtani átlagot vette alapul, és ehhez igazodva állította az átlag időnorma módosítását. Abból következően, hogy az ajánlatban havidíjat kellett megajánlani, az árindokolásban kifejtett egyéb elem esetleges módosulásával az ajánlati ár nem módosult, az árindokolás módosítását, pontosítását pedig a Kbt. az előbb említett körben nem zárja ki. A havi munkaóra számítását az ajánlattevő helytállóan végezte el az összes négyzetméterhez viszonyítva, figyelembe véve az egyes területek eltérő mindennapi, meghatározott napokon, negyedévi vagy féléves takarítási szükségletét.A jogorvoslati fórum szerint nem sértett jogszabályt az ajánlatkérő akkor, amikor a kiegészítő árindokolásban foglalt egy munkaórára vetített alapbér módosított összegét elfogadta, tekintettel arra, hogy a második kiegészítő árindokolás 2. oldalán a nyertes ajánlattevő nyilatkozott arról, hogy a költségtöbbletet, amelyet a kötelező minimálbér növekedése okoz, a tartalék és nyereség összegéből fedezik majd.A nyertes ajánlattevő az árindokolásában és a kiegészítő árindokolások során olyan információkat és az ajánlati árát alátámasztó indokokat hozott fel, amelyekből az ajánlatkérő okszerűen következtethetett az ajánlati ár megalapozottságára, az adatok alkalmasak voltak az ajánlatkérő által hozandó döntése alátámasztására. A Kbt. 72. §-ának szabályozási rendszeréből következően egy ajánlat akkor nyilvánítható aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás okán jogszerűen érvénytelenné, ha az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokból az állapítható meg, hogy a szerződés az adott áron nem teljesíthető. Az ajánlatok vizsgálata során megállapítható volt, hogy a nyertes ajánlati ára alacsonyabb volt, mint a többi ajánlattevő megajánlása, ebből következően az ajánlatkérő helyesen járt el, mikor árindokolás benyújtására hívta fel. Az ajánlatkérő az ajánlati ár több szempontú vizsgálatát is elvégezte, melyből megállapíthatóan a közölt információk megfelelően indokolták a többi ajánlattevőhöz képest alacsonyabb ajánlati áron történő megfelelő teljesítést.A Kbt. 72. § (3) bekezdése kógens, az ajánlatkérő az ajánlattevő által közölt információk alapján köteles döntést hozni az ajánlati ár megalapozottságáról, a teljesíthetőségről, gazdasági észszerűséggel történő összeegyeztethetőségéről. A döntőbizottság egyetértett az ajánlatkérővel abban, hogy a nyertes ajánlattevő árindokolása megfelelt a jogszabályoknak, emiatt az ajánlat érvénytelenítésének nem lett volna helye.Véleményünk szerint vitatható ugyanakkor, hogy az indokolás és annak kiegészítése nem az ajánlat része. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az ajánlatkérőnek arról kellett meggyőződnie, hogy az adott ajánlati áron megvalósítható-e a szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4056

6. találat: Ajánlattételi határidő lejártát követően módosított ajánlat

Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattételi határidő lejárta után módosítom vagy visszavonom az ajánlatomat? Az adott eljárásban mit von ez maga után, illetve esetleges későbbi tenderen ér-e minket emiatt valamilyen hátrány?
Részlet a válaszból: […]egyébként az ajánlat módosításával, de azt az ajánlattevő nem vállalja, az új, módosított ajánlattétel során lehetőség van arra, hogy az ajánlattevő egyszerűen ne tartsa fenn a korábban benyújtott ajánlatát. Ha ugyanis nem tesz új ajánlatot, de nem is nyilatkozik, nem lesz az ajánlatkérő számára egyértelmű, hogy fenntartja-e az ajánlatát. A rutinos ajánlatkérők ezért kérnek arról is nyilatkozatot, hogy ha a tárgyalások következő fordulójában nincs új ajánlat, akkor is nyilatkozzanak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3664

7. találat: Benyújtott ajánlat módosíthatósága az ajánlattételi határidő lejárta előtt

Kérdés: Módosíthatom a már benyújtott ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejárta előtt?
Részlet a válaszból: […]csak az ajánlattevőnek, de az ajánlatkérőnek sincs lehetősége.A Kbt. 60. § (7)-(8) bekezdései szabályozzák ezt a kérdést, a következő tartalommal:- az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve a részvételi jelentkezését;- az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak.Ezek a rendelkezések egyrészt azt jelentik, hogy az ajánlattevő kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártakor áll be, másrészt azt is, hogy egyes eljárásfajtákban ez eltérő módon érvényesül.Ebből következően nyílt és meghívásos eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta előtt benyújtott ajánlat tekintetében kötöttség még nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3425
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Műszaki leírásnak nem megfelelő ajánlat korrekciója

Kérdés: Az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy ha az ajánlatunk egy ponton nem felel meg a műszaki leírásnak, nem érvénytelen abban az esetben, ha hiánypótlás keretében korrigálunk. Lehetővé teszi az ilyenfajta eljárást a Kbt.?
Részlet a válaszból: […]részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető;- az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint, és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra;- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával;- az előző bekezdés b) pontjától - második fordulatától - eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét, és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja - (1), (3), valamint (6)-(8) bekezdések.A hiánypótlás tehát az iratok módosítását és kiegészítését is magában foglalhatja, mely azonban csak arra irányulhat, hogy az ajánlati felhívás a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak megfeleljen. A hiánypótlási felhívás nemcsak hiányosságra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3338

9. találat: Ajánlat módosítása az írásbeli összegzést megelőzően

Kérdés: Lejárt az ajánlattételi határidő, de még nem történt meg az összegezés eljuttatása. Az ajánlatunkat néhány ponton módosítanunk kellene. Az egyik az egységár, és a szerződéstervezetre is tennénk javaslatot. Megtehetjük? Esetleg hiánypótlási eljárás keretében? Milyen körben és mértékig?
Részlet a válaszból: […]megfelelően - Kbt. 124. §-ának (1) bekezdése.Nincs tehát lehetőség a szerződés tartalmát módosítani még abban az esetben sem, ha egyértelmű hiba került a szerződésbe. Erre a Kbt. 132. §-a szerinti szerződésmódosítás keretein belül nyílik egyedül lehetőség a "hibás" szerződés megkötését követően. Az ajánlat módosítására azonban semmilyen módon nincs lehetőség, továbbá a szerződéstervezetet és a dokumentációt az eljárás során az ajánlattevőnek el kellett fogadnia.Tárgyalásos eljárás során változásokkal, nyílt eljárás során feltétel nélkül az alábbiak szerint fogalmaz a Kbt.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3306
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Ajánlatmódosítás végső ajánlati ár és megajánlott darabszám változatlansága esetén

Kérdés: Tárgyalásos eljárás végén végső ajánlatot kellett tenni. A végső ajánlatban három épület felújítása szerepel. Az ajánlat tartalmazza, hogy egy-egy épület esetében hány ablakot építünk be. (Az ablakok mennyisége nem volt előírva a követelményben, csak az, hogy milyen fényviszonyokat kell a szobában biztosítani.) Az előírt fényviszonyokat épületenként 5, 7 és 9 darab, azonos méretű ablakkal biztosítjuk. A végső ajánlatban ezek az ablakdarabszámok szerepelnek. A végső ajánlat beadása után kiderült, hogy az egyik épület egyik szobájának alapterülete hibásan szerepel a számításban (ez a tárgyalás során beadott anyagokban és a végső ajánlatban is pontosan látható). Ajánlatmódosításnak számít-e, ha az ügyfél az alapterülettel kapcsolatos hibát észrevette, és kéri a megfelelő fényviszony igazolását, mivel az 1. számú épületben, ahol 5 darab ablak volt tervezve, további 1 ablakot be kell építeni, és ezt a 3. épületnél betervezett mennyiségből (7 darab) az egyik áthelyezésével akarjuk megoldani? Így az ablakok száma az 1. épület esetén 5 helyett 6 darab ablakra, a 3. épület esetében 7 helyett 6 darab ablakra módosul, de a 3. épületben a 6 darab ablakkal is biztosított az előírt fényviszony. A végső ajánlat ára és az összes megajánlott ablak száma változatlan, és mindössze egyetlen ablak beépítési helye változik.
Részlet a válaszból: […]eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha - a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy - a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból - merült fel, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni. Végül a (3) bekezdés értelmében az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5 százalékot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja. Fentiek szerint tehát a változtatás, amennyiben nem nagyon pontos helyiség/ablakszám meghatározás volt az értékelés alapja, egyszerű pontosítást igényel, és ennek megfelelően a jogszerű szerződésmódosítást.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2976
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést