Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ajánlati minta tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Minta ajánlatok összeállításához

Kérdés: Tudnak-e esetleg általánosan elfogadható összeállítási útmutatót adni egy ajánlat összeállítására, vagy ezt a felhívás és a dokumentáció szerint tegyék az ajánlattevők? Esetleg vannak általánosítható elvek?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlattevőknek a fenti általános szabály, valamint a Kbt. 70-73. §-aiban foglaltak szerint kell ajánlatukat elkészíteniük, elsődlegesen természetesen a pályázati kiírásban és a dokumentációban írtaknak megfelelően. Általános ajánlat összeállítási útmutató - a fentiekből is láthatóan - véleményünk szerint nem adható, hiszen valamennyi kiírás más és más. Lényeges azonban, hogy a kiírást és a dokumentációt nagyon alaposan át kell tanulmányozni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 285
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Ajánlatok tartalma

Kérdés: Milyen tartalommal kell az ajánlatot elkészíteni? Van-e hivatalos ajánlati iratminta? Tudnak-e esetleg általánosan elfogadható összeállítási útmutatót adni egy ajánlat összeállítására, vagy ezt a felhívás és dokumentáció szerint tegyék az ajánlattevők? Esetleg vannak-e általánosítható elvek?
Részlet a válaszból: […]felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § (1)-(4) bekezdése szerint kell eljárnia - amely eljárás nyilatkozatok megtételéből, valamint igazolások csatolásából áll. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. A Kbt. kizárja, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot tehessen más ajánlattevővel, illetőleg hogy abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként részt vehessen. Az ajánlatban - amennyiben azt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta - meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta, az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is az ajánlatban kell megadni. Külön rendelkezést tartalmaz a Kbt. az építési beruházásokkal kapcsolatos ajánlatok tekintetében. E szerint az építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról is, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 150
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,