Eljárás adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kikötötte, hogy amennyiben az ajánlattevő teljesítése során állam-, illetve szolgálati titok jut tudomására, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján jár el. Melyek ezek az előírások konkrétan?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő által hivatkozott jogszabályok már nem hatályosak. Mind a hivatkozott törvény, mind a kormányrendelet 2010. április 1-jén hatályát vesztette. Helyettük a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezik az adatok védelmével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Javasolt tartalomjegyzék mellőzése

Kérdés: Az ajánlatkérő az ún. ajánlattételi útmutatóban feltüntette az ajánlat javasolt tartalomjegyzékét is. Van-e annak következménye, ha az ajánlattevő a tartalomjegyzéket nem az útmutatónak megfelelően készíti el?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a tartalomjegyzék javasolt, tehát nem kötelezőformai követelmény, úgy igen, van lehetőség az eltérésre. De ha a forma és atartalom kötelező, akkor nem javasolt az eltérés. Ha például az ajánlatkérővalamilyen okból kötelező sorrendet állapít meg az ajánlatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.
Kapcsolódó címke: