Az ajánlatkérő elállása a szerződéstől

Kérdés: Milyen indokkal állhat el az ajánlatkérő a szerződéstől, ha azt megkötöttük, és a jogorvoslati fórum azt nem semmisítette meg?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő feltehetően a Kbt. 165. § (13) bekezdése alapján hozta meg a döntését, mert úgy véli, hogy a jogorvoslati eljárásban a nyertes ajánlattevő által elkövetett jogsértés befolyásolja a közbeszerzési eljárásban hozott döntését. Mivel nem derül ki több a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Az ajánlatkérő eljárása hatósági visszajelzés hiánya esetén

Kérdés: Mit tehetek, ha nem reagál a megkeresett állami hatóság, amikor egy ajánlattevőről információt kérek? Adhatok magamnak halasztást mint ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a Kbt. 69. §-ának (13) bekezdése alkalmazására utal, amely szerint az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 13.

Szerződés kiegészítése

Kérdés: Van-e valamilyen korlátja az ajánlatkérő – megállapodásban meghatározott – ellenőrzési joga gyakorlásának a szerződés teljesítése kapcsán? A kérdést azért tesszük fel, mert az ajánlatkérő heti rendszerességgel, előzetes bejelentés nélkül küld képviselőt a gyártási folyamat ellenőrzésére, amely a munkarendet jelentősen megzavarja. Sajnos, az ellenőrzési jogosultság nincs részletesen leszabályozva a szerződésben, csak az szerepel benne, hogy munkaidőben ellenőrizhet a megrendelő. Kiegészíthetjük a szerződést – mely hosszabb időre kötött keretszerződés – e körben?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdés szerinti esetben lehetőség van a szerződés módosítására, különös tekintettel arra, hogy a megfelelő ellenőrzés közös érdek, továbbá nem változtatja meg semmilyen mértékben a szerződés gazdasági egyensúlyát, nem jár a felelősségi viszonyok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Postai úton érkezett, sérült ajánlat "kezelése"

Kérdés: Postai úton, sérülten érkezett hozzánk egy ajánlat. Át kell azt vennünk?
Részlet a válaszából: […] A sérült küldeményt is javasolt átvenni, melynek tényét az átvétel során a postai átvételi bizonylaton is rögzíteni kell.Nincs tehát lehetősége az ajánlatkérőnek az ajánlat átvételét megtagadni, hiszen ebben az esetben visszaélésszerűen lehetne olyan eljárási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

46/2011. Korm. rendelet hatálya alatti ajánlatkérő döntési jogköre

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a 46/2011. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ki dönt a Kbt. 77. §-ának (1) bekezdése szerint: az ajánlatkérő kötelezettségvállalója, vagy az NFM? Az ajánlatok bírálata során az ajánlatkérő észleli, hogy az egyik ajánlattevőt ki kell zárnia olyan okok miatt, amelyek nem hiánypótoltathatók, vagy az ajánlattevő nem tudta pótolni azokat. A kizárásról való értesítéssel meg kell-e várnom az NFM jóváhagyását, és az összegezésben kell kihirdetnem a kizárást, vagy köteles vagyok 3 munkanapon belül értesíteni az ajánlattevőket?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és a beszerzés a kormányrendelet 4. § (1), (2) és (5) bekezdésének hatálya alá tartozik, akkor az előzetes megküldés az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 9.

Igény helyszíni bejárásra

Kérdés: A kiírást elolvasva, majd a dokumentációt átvéve úgy láttuk, hogy a beszerzés tárgya alapján indokolt lenne a helyszíni bejárás, de az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy erre nem kerül sor. Kérhetjük-e ezt és milyen formában? Vagy támadjuk meg valamilyen jogcímen a kiírást? (Szerintünk bejárás nélkül nem lehet megalapozott ajánlatot tenni.)
Részlet a válaszából: […] A helyszíni bejárás lehetőségének biztosítását az ajánlatkérő jogkörébe utalja a Kbt. Erre tekintettel az ajánlatkérő jogosult meghatározni, hogy adott közbeszerzési eljárásban kíván-e helyszíni bejárást tartani, avagy sem. Építési beruházás megvalósítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Eljárás adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kikötötte, hogy amennyiben az ajánlattevő teljesítése során állam-, illetve szolgálati titok jut tudomására, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján jár el. Melyek ezek az előírások konkrétan?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő által hivatkozott jogszabályok már nem hatályosak. Mind a hivatkozott törvény, mind a kormányrendelet 2010. április 1-jén hatályát vesztette. Helyettük a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezik az adatok védelmével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Számla adattartalmának meghatározása ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérő előírhatja-e, hogy a számlát milyen adattartalommal kell kiállítani? Nem ütközik az a számlakiállításra vonatkozó szabályokba, ha attól eltérő elemeket, azon túli elemeket is megkövetel számlatartalomként?
Részlet a válaszából: […] A számvitelről 2000. évi C. törvény értelmében az alábbikötelezettsége van a gazdálkodó szervezetnek számlarendje kialakítása során.A törvény 161. §-ának (1) bekezdése alapján a kettőskönyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Csomagolás paramétereinek meghatározása ajánlatkérő által

Kérdés: Az ajánlatkérő milyen mélységig határozhatja meg egy termék szállításra történő csomagolásának minőségét, adattartalmát?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra következtetünk, hogy szállítási vagyadásvételi szerződésről van szó, vagy olyan vegyes szerződésről, amelynekszállítási tartalma is van.A szerződések tekintetében a Kbt. 306/A. §-a kimondja, hogya közbeszerzési eljárás alapján megkötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Alvállalkozó ajánlatkérő általi kiválaszthatósága

Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározhat-e konkrét alvállalkozót a nyertes fővállalkozó mellé, értékhatár nélkül?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek nincs lehetősége az ajánlat tartalmi ésformai követelményei meghatározásán kívül abba beleszólni, hogy az adottajánlatkérő milyen alvállalkozó segítségével végzi el az adott feladatot. Nemszólhat bele az ajánlati ár kialakításába, illetve például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 20.