46/2011. Korm. rendelet hatálya alatti ajánlatkérő döntési jogköre

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a 46/2011. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ki dönt a Kbt. 77. §-ának (1) bekezdése szerint: az ajánlatkérő kötelezettségvállalója, vagy az NFM? Az ajánlatok bírálata során az ajánlatkérő észleli, hogy az egyik ajánlattevőt ki kell zárnia olyan okok miatt, amelyek nem hiánypótoltathatók, vagy az ajánlattevő nem tudta pótolni azokat. A kizárásról való értesítéssel meg kell-e várnom az NFM jóváhagyását, és az összegezésben kell kihirdetnem a kizárást, vagy köteles vagyok 3 munkanapon belül értesíteni az ajánlattevőket?
Részlet a válaszából: […] ...a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és a beszerzés a kormányrendelet 4. § (1), (2) és (5) bekezdésének hatálya alá tartozik, akkor az előzetes megküldés az ajánlatkérő felelőssége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 9.
Kapcsolódó címkék:  

Eljárás adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kikötötte, hogy amennyiben az ajánlattevő teljesítése során állam-, illetve szolgálati titok jut tudomására, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján jár el. Melyek ezek az előírások konkrétan?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő által hivatkozott jogszabályok már nem hatályosak. Mind a hivatkozott törvény, mind a kormányrendelet 2010. április 1-jén hatályát vesztette. Helyettük a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezik az adatok védelmével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.