Igény helyszíni bejárásra

Kérdés: A kiírást elolvasva, majd a dokumentációt átvéve úgy láttuk, hogy a beszerzés tárgya alapján indokolt lenne a helyszíni bejárás, de az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy erre nem kerül sor. Kérhetjük-e ezt és milyen formában? Vagy támadjuk meg valamilyen jogcímen a kiírást? (Szerintünk bejárás nélkül nem lehet megalapozott ajánlatot tenni.)
Részlet a válaszából: […] ...hogy az ajánlattevő előzetes vitarendezés keretében jelzi az erre vonatkozó igényét, arra hivatkozással, hogy ezt tekinti a megalapozott ajánlattétel előfeltételének.A vitarendezési kérelemre az ajánlatkérőnek 3 munkanapon belül kell a választ megadnia.Itt jegyezzük meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.
Kapcsolódó címke:

Eljárás adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kikötötte, hogy amennyiben az ajánlattevő teljesítése során állam-, illetve szolgálati titok jut tudomására, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján jár el. Melyek ezek az előírások konkrétan?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő által hivatkozott jogszabályok már nem hatályosak. Mind a hivatkozott törvény, mind a kormányrendelet 2010. április 1-jén hatályát vesztette. Helyettük a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezik az adatok védelmével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.