Alvállalkozó árbevételből történő részesedésarányának változása

Kérdés: Nyilatkoztunk arról, hogy az alvállalkozó milyen arányban részesül majd az árbevételből. A szerződés teljesítésének idejére ez az arány változott – rosszul mértük fel az arányt az ajánlattételkor –, de az alvállalkozói minőséget a változás nem érintette. Mit kell tenni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 40. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy– a közbeszerzésnek melyek azok a részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,– továbbá ezen részek tekintetében meg kell jelölni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Egyetemleges felelősség, alvállalkozói részesedés aránya

Kérdés: Ajánlattevővel egyetemleges a felelőssége az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek? A felelősség jellege függ-e attól, hogy milyen mértékű az alvállalkozó igénybevétele? Kérdésünk még, hogy elképzelhető-e a gyakorlatban az, hogy a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződést 90 százalékos mértékben az alvállalkozó teljesíti, és ajánlattevő részvétele csupán 10 százalékos?
Részlet a válaszából: […] A szerződés teljesítéséért a nyertes ajánlattevőkéntszerződő fél tartozik felelősséggel. A teljesítésért való felelősséget azajánlattevő érvényesíti a közreműködő alvállalkozóval vagy az erőforrást nyújtószervezettel szemben, de az ajánlatkérő közvetlenül nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.