Keresés eredménye

4 találat a megadott aránytalanság tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Aránytalanul alacsony ár értelmezése a gyakorlatban
Kérdés: Az eltörölt százalékos mérték meghatározása miatt az aránytalanul alacsony ár okán történő indokláskérés kapcsán várható-e egyértelmű iránymutatás (például a Közbeszerzési Hatóság részéről), arra vonatkozóan, hogy mi minősül aránytalanul alacsony árnak? (Kbt. 72. §.)
Részlet a válaszból: […]írásban kérni, és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.A törvény tehát nem rendelkezik a továbbiakban, nem utalja a Közbeszerzési Hatóság hatáskörébe a kérdést, azaz összességében az ajánlatkérőnek kell eldöntenie, milyen esetekben kér indokolást, mely szabály összhangban van az irányelvi szabályokkal. Kivételes eset[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3841
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2. találat: Nyilatkozat árra
Kérdés: Ajánlatkérőként milyen ár esetében vagyunk kötelesek az ajánlattevőtől nyilatkozat bekérésére?
Részlet a válaszból: […]szerint önállóan értékelésre kerül.A (2) bekezdés értelmében az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérőnek korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lennie. Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés szerinti - ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3634
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Aránytalanul alacsony ár viszonyítási alapjának értelmezése
Kérdés: Mi értelme van a becsült értékhez mérni az aránytalanul alacsony árat, amikor a fedezethez képest sem volt reális kérdéseket feltenni?
Részlet a válaszból: […]ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.A becsült értéket eleve úgy kell meghatározni a Kbt. 11. §-ának (1) bekezdése értelmében, hogy az annak tárgyáért kínált legmagasabb ellenszolgáltatást kell figyelembe venni. A rendelkezés szerint a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét.Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3233
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Vállalások értékelésének meghatározhatósága
Kérdés: A Közbeszerzési Értesítő 96. számában (KÉ 18.765/2006.) jelent meg a Fővárosi Bíróság ítélete, amely szerint az ajánlatkérő nem határozhatja meg, hogy mely vállalásokat értékel maximális pontszámmal, illetőleg azt sem, hogy mely vállalásokat tekint kirívóan aránytalannak, lehetetlennek, túlzottan magasnak vagy alacsonynak. Lehet-e olyan kiírást tenni, hogy például 60 hónap vagy a feletti jótállás vállalását maximális pontszámmal értékeli az ajánlatkérő annak érdekében, hogy ne érkezzenek kirívó megajánlások a nyerés érdekében?
Részlet a válaszból: […]nem teljesíthető és nem megalapozott. Előbbi esetben el kell fogadnia az ajánlatot, utóbbi esetben pedig érvénytelennek kell azt nyilvánítania. A rendelkezésre tekintettel ugyanakkor az ajánlatkérők által szokásosan alkalmazott megoldás az értékelési részszempontok körében, hogy előre meghatározzák, mely értékeket veszik figyelembe az értékelés során. Példaként: az ajánlatkérő értékelési részszempontként határozza meg a jótállási idő hosszát egy építési beruházásnál, és meghatározza továbbá azt is, hogy az értékelés szempontjából - ahogy a kérdésben is felvetették - maximum 60 hónapot vesz figyelembe. Ebben az esetben azok az ajánlatok, amelyekben az ajánlattevő 60 hónapot vagy annál hosszabb jótállási időt vállalt, ugyanannyi pontot kapnak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1303