Pénzintézeti igazolás szükségessége megszűnt bankszámla vonatkozásában

Kérdés: Banki igazolást kell csatolnom attól a pénzintézettől, melynél a számlám a felhívás dátumánál hat hónappal korábban megszűnt?
Részlet a válaszából: […] Az attól függ, hogy az ajánlatkérő ajánlati felhívása vagy a dokumentációja milyen elvárást támasztott a megszűnt számlákkal kapcsolatosan. Abban az esetben ugyanis, ha az ajánlatkérő azt írta elő, hogy a megelőző kétéves időszakra vonatkozóan, az összes bankszámlája...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Banki igazolás hatálya ajánlati felhívás módosítása függvényében

Kérdés: Hiánypótlásban a banki nyilatkozatainkkal kapcsolatban azt kifogásolják, hogy azok nem az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkoznak. Ez valóban része a felhívásnak, ugyanakkor az ajánlati felhívást az ajánlatkérő módosította. Az egységes szerkezetbe foglalt módosított dokumentációban található ajánlati felhívás feladásának dátuma három héttel későbbre tolódott. Emiatt a bankjainktól új banki nyilatkozatot kértem ugyanazzal a tartalommal, mint előző alkalommal, kivéve hogy az ajánlati felhívás feladásának dátumát átírattam az új, egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció és felhívás feladási dátumának megfelelően. Az ajánlatkérő ezeket a banki nyilatkozatokat kifogásolja, és olyanokat kér helyettük, amelyek az eredeti felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkoznak. Elfogadja-e az ajánlatkérő, ha benyújtjuk azokat a banki nyilatkozatokat, amelyekben a korábbi időszakról nyilatkozik a bank, a hiánypótlás kibocsátását megelőzően, hiszen akkor is kértünk igazolást, amelyet végül nem használtunk fel?
Részlet a válaszából: […]  Szűken vett értelemben az eredeti felhívás időpontja számít,azaz az ajánlatkérő valóban kérhette a nyilatkozatokat a kérdés szerintihatállyal, hiszen nem jogsértő a banki nyilatkozat kérése két évet nemmeghaladó időtartamra. Esetünkben tehát lehetne vitatkozni arról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Banki igazolás alakszerűsége

Kérdés: A banki igazoláson szerepel, hogy az aláírás és pecsét nélkül is hiteles. Ennek ellenére az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásában tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy banki igazolása – megállapítása, mármint az ajánlatkérő megállapítása szerint – nem hiteles, mert az nincs aláírva és lepecsételve. Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A benyújtott igazolásokra vonatkozó ajánlatkérői elvárásokataz ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban kell meghatároznia. Amennyiben abanki igazolás vonatkozásában formai elvárásokat nem határozott meg, azokra a"szokásos" feltételek az irányadóak. A bankok által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Eljárás valótlan banki igazolás benyújtása esetén

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha az ajánlattevő "szerez" banki igazolást, amely igazolja, hogy nem volt az elvárt időszakon belül sorban állás a számláján, de tudjuk, hogy ez nem igaz?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem feltételezheti, hogy egy bank hamis adatokatszolgáltat egy ajánlattevővel kapcsolatban. Amennyiben ezzel kapcsolatbanbizonyíték áll az ajánlatkérő rendelkezésére, akkor a Kbt. 62. §-ánakmegfelelően járhat el. Ha a banki igazolás hiányos, akkor érdemes felhívni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.