Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott bérlet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gépbérlet minősítése és bejelentése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő gépbérlet címen köt szerződéseket vállalkozókkal. A munkagépeket vezetővel bocsátja rendelkezésre a bérbeadó. A munkagépekbe az üzemanyagot az ajánlattevő vásárolja meg. Ilyen esetben ez a gépbérlet alvállalkozásnak vagy kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének minősül? Ezt az igénybevételt be kell jelentenem?
Részlet a válaszból: […]adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot;- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést;- az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését - (1)-(4) bekezdések.Az alkalmasságra vonatkozó fenti rendelkezések alapján tehát abban az esetben, ha az ajánlatkérő az alkalmasság körében, azon belül is a műszaki és szakmai alkalmasságon belül, a műszaki-technikai felszereltség kategóriájában előírta, hogy az ajánlattevőnek megfelelő munkagépekkel kell rendelkeznie a szerződés teljesítéséhez, az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy az előírt felszereltsége megvan, azaz a munkagépek a rendelkezésére állnak. Az alkalmassági kritériumnak való megfelelés igazolható saját munkagépekkel, bérelt munkagépekkel, valamint munkagéppel rendelkező alvállalkozó bevonásával is.A kérdés szerinti esetben, a rendelkezésre álló információk alapján, nem lehet teljesen egyértelműen állást foglalni. Alapvetően az ajánlattevő és a munkagépeket rendelkezésre bocsátó vállalkozók közötti szerződésektől, az azokban foglalt szerződési tartalomtól függ, hogy a megkötött szerződések valóban gépbérletnek minősülnek-e vagy alvállalkozói közreműködésnek.Az egyértelmű elhatárolást a munkavégzés feltételei, illetve a felelősségi kérdések kapcsán lehet megtenni, a következők szerint:- amennyiben az ajánlattevő a gépet bérbe veszi (annak, hogy ez vezetővel vagy a nélkül történik, nincs különösebb jelentősége), előre meghatározott és a szerződésben rögzített bérleti díjat fizet, továbbá a bérbeadónak a közbeszerzési munkavégzéssel kapcsolatban semmilyen feladata és felelőssége nincs, akkor bérletről van szó - A) eset;- amennyiben az ajánlattevő és a vállalkozó közötti szerződés a vállalkozóra vonatkozóan tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a közbeszerzési szerződés teljesítésével kapcsolatosan vállalkozói kötelezettségeket, felelősséget határoznak meg, akkor közbeszerzési szempontból alvállalkozói szerződésről lehet szó - B) eset.Fentiek alapján az A) esetben, azaz bérleti szerződés esetén, megítélésünk szerint, az ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik az alkalmassági feltételnek való megfelelés során. Ez esetben a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerint meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, azaz a bérbeadót. Továbbá csatolni kell az ajánlatban (vagy a részvételi jelentkezésben) a kapacitásait rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3910
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Bérbeadó státusza a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: A szerződést bérelt gépekkel fogjuk teljesíteni. Az ajánlathoz elegendő a gépek felsorolása, vagy a bérleti szerződést is csatolni kell? A bérbeadó a Kbt. utóbbi módosítását követően milyen státuszban szerepel az eljárásban?
Részlet a válaszból: […]310/2011. kormányrendelet 15. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását igényelheti, azaz a rendelkezésre állás módját kérdezheti, de annak részletes bizonyítását már nem. A gyakorlatban a gépet rendelkezésre bocsátó cég kapacitást biztosító szervezeti megjelölésével találkozunk a legtöbbször. Mivel a gépet rendelkezésre bocsátó cég vélhetően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3363

3. találat: Alkalmasság igazolása bérlet esetén

Kérdés: A 2011. évi CVIII. törvény 55. §-ának (5) bekezdése értelmében hogyan kell igazolni a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot bérelt (bérlő által kezelt és üzemeltetett) gépek és eszközök vonatkozásában? A bérbeadó szerintünk nem tekinthető más szervezetnek, mivel a bérbeadás idején nem ő rendelkezik a gépekkel, illetve eszközökkel, nem vesz részt a szerződés teljesítésében, így alvállalkozó sem lehet. Mit köteles az ajánlatkérő ebben az esetben elfogadni igazolásként?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre bocsátó szervezetként" értelmezendő, a bérlő pedig olyan ajánlattevőként, aki az előírt alkalmassági követelménynek "más szervezet kapacitására támaszkodva" kíván megfelelni. A Kbt. 55. §-ának (5) bekezdése erről a kérdésről az alábbiak szerint rendelkezik. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azt az alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező e szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A hivatkozott rendelkezés szerint az ajánlattevőnek meg kell jelölnie azt az alkalmassági feltételt, amelyet más szervezet kapacitásának igénybevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2980
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Munkagép rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: A 162/2004. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésének a) pontjára vonatkozik a kérdésünk. Munkagépek "rendelkezésre állása" igazolható-e olyan bérleti szerződéssel, amelyben a nyertesség hatályba léptető feltétel, amennyiben az ajánlattevő nem kívánja/tudja a bérbeadót erőforrást nyújtó szervezetként vagy 10 százalék feletti alvállalkozóként bevonni? A bérbeadó ez esetben alvállalkozónak minősül-e? Vagy minek minősül?
Részlet a válaszból: […]nem rendelkezik a szükséges munkagépekkel, akkor bevonhat olyan alvállalkozót, aki rendelkezik azokkal, vagy támaszkodhat más szervezet erőforrására, ahol az "erőforrás" a munkagépet fogja jelenteni. Amennyiben bérelt eszközként kívánja az ajánlattevő a munkagépek rendelkezésre állását biztosítani, akkor, véleményünk szerint, a bérleti szerződést az ajánlathoz csatolnia szükséges. Tekintettel arra, hogy bérlet esetén maga[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2192
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Alkalmassági feltétel biztosításának módja

Kérdés: Az ajánlattevő biztosíthatja-e az alkalmassági kritériumot úgy, hogy a kiírás szerinti gépet bérli, és igazolja pályázatában, hogy nyertessége esetén az adott gépre a teljesítési időszak teljes tartamára bérleti szerződést köt harmadik személlyel?
Részlet a válaszból: […]ajánlatban elegendő kell, hogy legyen. A harmadik személy esetén kulcskérdés, hogy a teljesítésben közvetlenül szerepet játszik-e tevékenysége, hiszen az új alvállalkozói definíció értelmében nem mindegy, hogy az ajánlatkérő alvállalkozóként vagy külső erőforrásként kívánja-e bevonni e személyt. A Kbt. 4. §-ának 2. pontja szerint alvállalkozónak minősül az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1976
Kapcsolódó tárgyszavak: ,