Gépbérlet minősítése és bejelentése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő gépbérlet címen köt szerződéseket vállalkozókkal. A munkagépeket vezetővel bocsátja rendelkezésre a bérbeadó. A munkagépekbe az üzemanyagot az ajánlattevő vásárolja meg. Ilyen esetben ez a gépbérlet alvállalkozásnak vagy kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének minősül? Ezt az igénybevételt be kell jelentenem?
Részlet a válaszából: […] ..."gépbérlet" közbeszerzési megítélése egyrészt attól függően alakul, hogy az ajánlatkérő az alkalmassági feltételek között határozta-e meg a megfelelő munkagépekkel való rendelkezést, vagy ilyen feltételt nem írt elő, másrészt attól, hogy az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Bérbeadó státusza a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: A szerződést bérelt gépekkel fogjuk teljesíteni. Az ajánlathoz elegendő a gépek felsorolása, vagy a bérleti szerződést is csatolni kell? A bérbeadó a Kbt. utóbbi módosítását követően milyen státuszban szerepel az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő nem kérheti bérleti szerződés becsatolását. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet 15. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Alkalmasság igazolása bérlet esetén

Kérdés: A 2011. évi CVIII. törvény 55. §-ának (5) bekezdése értelmében hogyan kell igazolni a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot bérelt (bérlő által kezelt és üzemeltetett) gépek és eszközök vonatkozásában? A bérbeadó szerintünk nem tekinthető más szervezetnek, mivel a bérbeadás idején nem ő rendelkezik a gépekkel, illetve eszközökkel, nem vesz részt a szerződés teljesítésében, így alvállalkozó sem lehet. Mit köteles az ajánlatkérő ebben az esetben elfogadni igazolásként?
Részlet a válaszából: […] ...egyik esetnek azt tekinthetjük, amikor abérlőnek/ajánlattevőnek már megkötött és a szerződés teljesítési időtartamántúlmutató bérleti szerződése van. Ebben az esetben a bérleti szerződésbemutatásával, becsatolásával tudja igazolni, hogy rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 11.

Munkagép rendelkezésre állásának igazolása

Kérdés: A 162/2004. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésének a) pontjára vonatkozik a kérdésünk. Munkagépek "rendelkezésre állása" igazolható-e olyan bérleti szerződéssel, amelyben a nyertesség hatályba léptető feltétel, amennyiben az ajánlattevő nem kívánja/tudja a bérbeadót erőforrást nyújtó szervezetként vagy 10 százalék feletti alvállalkozóként bevonni? A bérbeadó ez esetben alvállalkozónak minősül-e? Vagy minek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben bérelt eszközként kívánjaaz ajánlattevő a munkagépek rendelkezésre állását biztosítani, akkor,véleményünk szerint, a bérleti szerződést az ajánlathoz csatolnia szükséges.Tekintettel arra, hogy bérlet esetén maga a bérbeadó nem vesz részt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Alkalmassági feltétel biztosításának módja

Kérdés: Az ajánlattevő biztosíthatja-e az alkalmassági kritériumot úgy, hogy a kiírás szerinti gépet bérli, és igazolja pályázatában, hogy nyertessége esetén az adott gépre a teljesítési időszak teljes tartamára bérleti szerződést köt harmadik személlyel?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenülvesz részt.Fentiek ellenére azonban hangsúlyozzuk, hogy a bérletijogviszonyt az ajánlatkérő nem zárhatja ki, annak igazolása elegendő kell, hogylegyen annak bizonyítására, képes lesz az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.