Beszerzési igény dokumentálása DKÜ esetében adott beszerzési tárgyra vonatkozó keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Hogyan dokumentálható, bizonyítható a DKÜ esetében, hogy az érintett szervezet nem tudja a beszerzési igényét a meglévő keretmegállapodásokból, vagy egyéb keret jellegű szerződésekből kielégíteni, ha nincs az adott termék vonatkozásában keretmegállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 301/2018. kormányrendelet 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a DKÜ az e rendelet szerinti "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítése érdekében- a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Egybeszámítási kérdések a DKÜ rendeletben

Kérdés: A DKÜ - egybeszámítási szabályok nélküli kormányrendelet - nem ad túlzott szabadságot az ajánlatkérőknek? Korábban másként szólt ez a rendelkezés. Lehet, hogy a korábbi megfogalmazás helyesebb volt?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő felvetés vonatkozásában a következő rendelkezéseket tartalmazza:- 9. § (1) bekezdés: A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke a 15 millió forintot nem éri el, vizsgálat alá vonhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Kbt. alkalmazása vegyes beszerzési igény esetén

Kérdés: A Kbt. 22. §-ának (5) bekezdését csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a vegyes beszerzési igény többségében a közszolgálati eljárásrend szabályai alá eső beszerzési tárgyakat tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdés részletezi, milyen alapon dönthető el a 22. § (5) bekezdés b) pontjának az alkalmazhatósága. Feltételezzük, hogy a vegyes beszerzési igény esetében nem lehet külön-külön elemekre szerződést kötni, azaz a 22. § (5) bekezdés a) pontjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszából: […] ...Ehhez a kezdőnaphoz kötődik a portálon történő regisztráció - a kormányrendelet 30. §-ának (3) bekezdése -, az informatikai beszerzési igény feltöltése - a kormányrendelet 30. §-ának (4) bekezdése -, saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében nyújtott szolgáltatások, előállított áruk, építési beruházások beszerzése

Kérdés: Sajnálatos módon azon kormányrendelet hatálya alá tartozunk, mely szerint a büntetés-végrehajtási intézetekhez kell fordulnunk beszerzési igényeinkkel. A problémát az okozza, hogy több olyan igényünk is van, ami közösségi értékhatár alatti, de valójában egybe kellene számítani azokat a Kbt. 19. §-a szerint. A vonatkozó kormányrendelet azonban csak a beszerzési igényre utal, emiatt nem tudjuk, mi az irányadó, hiszen a kormányrendelet eltérhet a Kbt.-től. Mi a véleményük, mi minősül ebben az esetben az igény mértékének?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő nem venné figyelembe, és nem becsült értéket számolna a részekre bontás tilalma szabály alkalmazásával, hanem csak egyes beszerzési igényeit nevesítené, akkor több értékhatár alatti igényét is a nemzeti rezsim kivételi körébe értené, és alkalmazná...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.