Információhoz jutás iratbetekintés során

Kérdés: Az ajánlatkérő jogszerűtlenül megmutatta az ajánlat nagy részét az iratbetekintés során. Természetesen a versenytárs talált benne hibát, jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban. Ha igazoljuk, hogy az ajánlattevő jogszerűtlenül jutott információhoz, akkor egyáltalán köteles-e a jogorvoslati fórum vizsgálni a kérdést, vagy elutasítja, hiszen a bizonyíték jogszerűtlenül jutott az ajánlattevő tudomására?
Részlet a válaszából: […] ...jelentkezés nagy részének az átvizsgálását jelenti. Tehát a jogorvoslati fórum várhatóan együtt fogja vizsgálni az iratbetekintés biztosításával kapcsolatos ajánlatkérői kifogást és magát az érvénytelenségi kérdést. Véleményünk szerint arra egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Felelősségbiztosítás igazolása

Kérdés: Az ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságban előírta a felelősségbiztosítást. Köteles vagyok-e ezt igazolni, amikor a 322/2015. Korm. rendelet ennél megengedőbb szabályt alkalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet valóban kitér a felelősségbiztosítással kapcsolatos részletszabályokra. Ennek keretében egyértelművé teszi az alábbiak szerint, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Előzetes vitarendezési kérelem megválaszolása

Kérdés: Egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásunkban iratbetekintést követően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottak be, mert a kérelmező véleménye szerint a nyertes és a második helyezett ajánlattevő a műszaki leírásnak nem megfelelő szakmai ajánlatot nyújtott be. Ajánlatkérőként megvizsgáltuk a kérelmet, és végül az első helyezett ajánlattevőnek hiánypótlást küldtünk, a második helyezett ajánlattevőre vonatkozó megállapításokat viszont nem tartottuk megalapozottnak. Véleményük szerint hogyan kell a válaszadási határidőt számítani ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a jogorvoslati jog gyakorlását.A hosszabb, hét munkanapos válaszadási határidő szabályozási célja egy minimális többletidőtartam biztosítása ahhoz, hogy a Kbt. 80. § (4) bekezdésében nevesített eljárási cselekmények elvégezhetőek legyenek. A három...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Részvételi dokumentumok tartalma dinamikus beszerzési rendszer esetén

Kérdés: Ajánlatkérőként dinamikus beszerzési rendszer felállítására szeretnénk indítani egy közbeszerzési eljárást. A részvételi szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok részeként ki kell adnunk a szerződéstervezetet, amely az ajánlattételi szakaszra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...egyedi beszerzéshez igazodó közbeszerzési dokumentum kibocsátására, így különösen a műszaki leírás, a szerződés illeszkedésének biztosítására az adott egyedi beszerzés vonatkozásában.Amennyiben az ajánlatkérő mégis úgy dönt, hogy a részvételi szakaszban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Felelősségbiztosítás feltételes közbeszerzés esetén

Kérdés: Ajánlatkérőként építési beruházás megvalósítására feltételes közbeszerzési eljárást szeretnénk lefolytatni. Feltételes közbeszerzési eljárás esetén mikor kell a felelősségbiztosítás rendelkezésre állását megkövetelnünk a nyertes ajánlattevőtől?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdései alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytathat le.Az építési beruházások vonatkozásában a kötelező felelősségbiztosítást az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Szerződésmódosítás jogszerűsége szerződéstől eltérő előlegigény esetén

Kérdés: A szerződés rendelkezései szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül igényelheti az előleget. A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül nem igényelte az előleget, ám a szerződés hatálybalépését követően, 2 hónap múlva, a gazdasági nehézségekre hivatkozással, szeretné mégis lehívni azt. Mivel az előleg igénybevételét a szerződés szabályozta, lehetséges ez jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...található. A cb) és cc) alpontok szerinti feltételek vizsgálata jelen esetben nem releváns, mivel az előleg későbbi igénylésének biztosítása nem érinti a szerződés általános jellegét, illetve az ellenszolgáltatás mértékét. A ca) pont szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Azonos tulajdonosi körbe tartozó nyertes és második ajánlattevő

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy a magyar szabályozás kimondja azt, hogy azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező ajánlattevők esetében, ha például az egyik visszalép, és a másik nyerne magasabb árral, úgy az eljárás során nem hirdethető eredmény? Nagyon nagy a felelősség az ajánlatkérőn, és segíthetne, ha ezt jogszabály mondaná ki.
Részlet a válaszából: […] ...jog egymás felett stb.) ugyanazon közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtanak be. Mivel a cél a minél szélesebb körű verseny biztosítása, így a bíróság azon az állásponton van, hogy egy ilyen jellegű tiltás "elveti e részvételre jelentkezők vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 11.

Kategóriák külön-külön versenyeztetése élelmiszer-alapanyag beszerzésénél

Kérdés: Élelmiszer-alapanyag beszerzésénél egy vagy több kategóriát érdemes jelölni, amikor meghirdetjük? Esetleg részekre kellene inkább bontani a beszerzést?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő arra számít, hogy többféle élelmiszer-alapanyagot több szállító is fog tudni szállítani, úgy egy darab egységes élelmiszer-alapanyag alkalmassági feltétel előírásával határozhatná meg a műszaki, szakmai alkalmasságot. Így a későbbiekben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

In-house szerződések nyilvánossága

Kérdés: Az in-house szerződés nem közbeszerzési szerződés. Miért kell mégis rögzíteni azt?
Részlet a válaszából: […] ...akkor még kivételi körbe tartozó szolgáltatási koncessziós kérdések vonatkozásában indult, de összességében előírja a nyilvánosság biztosítását nem csak a közbeszerzés hatálya alá tartozó közbeszerzések esetében. Mivel in-house szerződéskötés esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Részekre bontott közbeszerzési eljáráson belüli további részekre bontás indokoltsága

Kérdés: Jogsértően jár-e el az ajánlatkérő, ha az eredetileg részekre bontott közbeszerzési eljáráson belül a különböző orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt nem bontja további részekre az egyes eszköztípusok szerint (például CT és MR képalkotó berendezések), hanem ehelyett egységesen valósítja meg a képalkotó eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési részt?
Részlet a válaszából: […] ...szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során. A Kbt. 61. § (4) bekezdése ennél is konkrétabb előírást tartalmaz, amikor úgy rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.
1
2
3
57