Bírálóbizottság felelősségi rendjének módosítása

Kérdés: Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy milyen korlátok vonatkoznak a bírálóbizottság munkáját szabályozó felelősségi rend módosítását illetően! Meddig lehet módosítani az abban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...lehet jelentősége, mert valamely döntés még a korábbi bb-tag véleményével történik, míg a váltás során az új bb-tag belépésével a cserének egyértelműnek kell lennie, nem történhet meg, hogy a régi és az új bb-tag azonos tárgyban párhuzamos véleményt fogalmazzon meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kizárólagos jogosult nyilatkozata a gyártó helyett

Kérdés: Az ajánlattevő nyilatkozhat-e a gyártó helyett, amennyiben az ajánlatkérő kifejezetten gyártói nyilatkozatot kér? Az ajánlattevő azt írja, hogy kizárólagos jogosultnak számít, ezért ő nyilatkozhat, és egyébként az ajánlatkérő a gyártót nem definiálta.
Részlet a válaszából: […] ...pontjában szereplő meghatározására tekintettel - ellentétes, ha az ajánlatkérő szerv a közszolgáltatás ellátására szánt autóbuszok cserealkatrészeinek szállítására irányuló közbeszerzési eljárás keretében elfogadhatja az ajánlattevő által kínált, ....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Szakember lecserélése

Kérdés: Egyik eljárásunkban egy ajánlattevő saját munkavállalóját nevezte meg a szakember szakmai többlettapasztalatával összefüggő értékelési szempontra. A szakember szakmai gyakorlatát illetően felvilágosítást kértünk az ajánlattevőtől, mire önkéntes hiánypótlás keretében az ajánlattevő lecserélte a szakembert. Az ajánlattevő lecserélheti jogszerűen a saját munkavállaló szakemberét egy másik munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 81. § (11) bekezdés], azonban a szakemberre vonatkozó értékelési szempont esetében mégis van két lehetőség a szakember lecserélésére. Mindkét lehetőség lényege, hogy az ajánlattal szemben egy-egy érvénytelenségi ok állna fenn, de az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Szerződésmódosítás

Kérdés: Év elején kötöttünk szerződést gépjármű karbantartásra. A karbantartó cég kapacitást biztosítóként 5 szakembert vont be az eljárásba, nemrégiben azt jelezte, hogy 2 szakember megvált a cégtől, és helyettük újakat vonna be. Ez lehetséges? Mi a módja a bevonásnak?
Részlet a válaszából: […] Az eljárás során biztosított kapacitásnak az eljárás során, az alkalmasság igazolása területén van kiemelt jelentősége. A nyertes ajánlattevőnek az általa megjelölt kapacitást be kell vonnia a szerződés teljesítésébe. Erre tekintettel, ha az ajánlatban megjelölt kapacitás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kapacitást biztosító szervezet átalakulása

Kérdés: A cég átalakult, és kapacitást biztosítóként valójában már nem rendelkezünk szakemberrel. Most szerződnénk az ajánlattevővel. Szerződhetünk az új céggel?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben az érintett kapacitást biztosító elvesztette képességét, a Kbt. alábbi 138. § (2) bekezdésének alkalmazásával lecserélhető úgy, hogy az ajánlatkérő ellenőrzi az új gazdasági szereplő képességét és megfelelőségét. Így az új céggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Korrupciós ügyben érintett gazdasági szereplő cseréje

Kérdés: Alkalmassági követelményeket igazoló szervezet cserélhető-e az eljárásban, ha felmerül az érintettsége korrupciós ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...megnevezésére, kivéve ha az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a 73. § (1) bekezdés c) pontja szerint érvénytelen."Tehát cserélhető az érintett szervezet, de ez nem feltétlenül jelent segítséget az ajánlattevőnek, amennyiben teljesen új partnert kell keresnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Több elemet érintő szerződésmódosítás egy megállapodással

Kérdés: A Kbt. 141. § (3) bekezdésének első mondata értelmében jogszerűek lehetnek a következő, több elemet érintő szerződésmódosítások egyetlen szerződésmódosítás keretében? A szerződésmódosítás egyik eleme a szerződés értékének módosítását célozza a de minimis értékhatáron belül, amelyre vonatkozóan a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontját jelöljük meg jogalapként, míg a szerződésmódosítás másik eleme határidő-módosítást takar, amelynek jogalapjaként a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontját jelöljük meg, és annak megfelelően igazoljuk a módosítás okait. Esetleg további, harmadik elemként pedig pótmunkát, azaz további építési munkákat határozunk meg, amelynél a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja lesz a megjelölt jogalap, és annak megfelelően kerül a szükségessége igazolásra.
Részlet a válaszából: […] ...szükséges azért, mert a szerződés a fél személyének változása miatt nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, valamint a csere jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.A 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Írásbeli összegzés javításának kötelezettsége

Kérdés: Köteles-e az ajánlatkérő javítani az írásbeli összegezést?
Részlet a válaszából: […] ...(5) bekezdése szerint.Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Alkalmassági szempont értékelési szempont körbe sorolása

Kérdés: Lehet-e a referenciaértékelési szempont az, ha az ajánlatkérő csak a darabszámot igényli, és nem alkalmazza a referenciát alkalmassági szempontként az adott eljárást megindító felhívásban?
Részlet a válaszából: […] ...szakember mint alkalmassági szempont alkalmazásával, ezért került túlzóan részletesen szabályozásra a hiánypótlás során is a szakember cseréjének kérdésköre, hiszen nem mindegy, hogy alkalmasság vagy értékelés keretében szeretné cserélni az ajánlatkérő a szakembert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Termékcsere - ha a gyártó nem szállít

Kérdés: Teljesítés során abba a helyzetbe kerültünk, hogy az általunk megajánlott gyártó nem szállít. Cserélhetjük-e a terméket másik gyártó termékére a zavartalan teljesítés érdekében? (Az ár ugyanaz maradna.)
Részlet a válaszából: […] ...van, hogy esetleges termékfrissítés esetében (melynek jogi alapjai rendkívül bizonytalanok) az ajánlatkérő hozzájárulásával cserélheti termékét. Nem segíti az sem az adott helyzetet, ha más, de igazolhatóan egyenértékű vagy akár jobb minőségű terméket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.
1
2
3
20