Kapacitást biztosító szervezet átalakulása

Kérdés: A cég átalakult, és kapacitást biztosítóként valójában már nem rendelkezünk szakemberrel. Most szerződnénk az ajánlattevővel. Szerződhetünk az új céggel?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben az érintett kapacitást biztosító elvesztette képességét, a Kbt. alábbi 138. § (2) bekezdésének alkalmazásával lecserélhető úgy, hogy az ajánlatkérő ellenőrzi az új gazdasági szereplő képességét és megfelelőségét. Így az új céggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Korrupciós ügyben érintett gazdasági szereplő cseréje

Kérdés: Alkalmassági követelményeket igazoló szervezet cserélhető-e az eljárásban, ha felmerül az érintettsége korrupciós ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...megnevezésére, kivéve ha az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a 73. § (1) bekezdés c) pontja szerint érvénytelen."Tehát cserélhető az érintett szervezet, de ez nem feltétlenül jelent segítséget az ajánlattevőnek, amennyiben teljesen új partnert kell keresnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Több elemet érintő szerződésmódosítás egy megállapodással

Kérdés: A Kbt. 141. § (3) bekezdésének első mondata értelmében jogszerűek lehetnek a következő, több elemet érintő szerződésmódosítások egyetlen szerződésmódosítás keretében? A szerződésmódosítás egyik eleme a szerződés értékének módosítását célozza a de minimis értékhatáron belül, amelyre vonatkozóan a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontját jelöljük meg jogalapként, míg a szerződésmódosítás másik eleme határidő-módosítást takar, amelynek jogalapjaként a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontját jelöljük meg, és annak megfelelően igazoljuk a módosítás okait. Esetleg további, harmadik elemként pedig pótmunkát, azaz további építési munkákat határozunk meg, amelynél a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja lesz a megjelölt jogalap, és annak megfelelően kerül a szükségessége igazolásra.
Részlet a válaszából: […] ...szükséges azért, mert a szerződés a fél személyének változása miatt nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, valamint a csere jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.A 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Írásbeli összegzés javításának kötelezettsége

Kérdés: Köteles-e az ajánlatkérő javítani az írásbeli összegezést?
Részlet a válaszából: […] ...(5) bekezdése szerint.Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Alkalmassági szempont értékelési szempont körbe sorolása

Kérdés: Lehet-e a referenciaértékelési szempont az, ha az ajánlatkérő csak a darabszámot igényli, és nem alkalmazza a referenciát alkalmassági szempontként az adott eljárást megindító felhívásban?
Részlet a válaszából: […] ...szakember mint alkalmassági szempont alkalmazásával, ezért került túlzóan részletesen szabályozásra a hiánypótlás során is a szakember cseréjének kérdésköre, hiszen nem mindegy, hogy alkalmasság vagy értékelés keretében szeretné cserélni az ajánlatkérő a szakembert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Termékcsere - ha a gyártó nem szállít

Kérdés: Teljesítés során abba a helyzetbe kerültünk, hogy az általunk megajánlott gyártó nem szállít. Cserélhetjük-e a terméket másik gyártó termékére a zavartalan teljesítés érdekében? (Az ár ugyanaz maradna.)
Részlet a válaszából: […] ...van, hogy esetleges termékfrissítés esetében (melynek jogi alapjai rendkívül bizonytalanok) az ajánlatkérő hozzájárulásával cserélheti termékét. Nem segíti az sem az adott helyzetet, ha más, de igazolhatóan egyenértékű vagy akár jobb minőségű terméket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Nyilatkozatminta kiadása a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatban benyújtandó nyilatkozattételi felhívás során

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek nyilatkozatmintát kiadni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatban benyújtandó nyilatkozattételi felhívás során?
Részlet a válaszából: […] ...71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel a részvételre jelentkezőt vagy az ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nemteljesítése pedig a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat Kbt. 73. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Kartellben nem érintett konzorciumi tag kizárása az eljárásból

Kérdés: Ha a konzorcium egyik tagját a GVH-döntés kizárja a közbeszerzésekből, abban az esetben a konzorcium másik tagja is kizárásra kerül az eljárás során? Vagy befejezheti az eljárást, illetve megkötött keretszerződés esetén továbbra is részt vehet például keretmegállapodás esetében versenyújranyitásokban az elmarasztalt konzorciumi partnere lecserélésével? (Természetesen azonos kvalitásokkal rendelkező szervezettel történő csere esetében.)
Részlet a válaszából: […] ...eljárás során nincs lehetőség az ajánlattevő cseréjére. Mivel a kérdés arra utal, hogy még ajánlattételi szakban történik a kizárás, így a nem kizárt ajánlattevő is kizárásra kerül, de csak az adott eljárásból. A kartellben nem érintett ajánlattevő így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Eljárás keretmegállapodás mellékletének hatályvesztése esetén

Kérdés: A Kbt. 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás esetén miként kezelhető az, hogy az eljárás első szakaszában rendelkezésre bocsátott keretmegállapodás mellékletei (például a műszaki tartalmat érintő belső utasítás) a verseny újranyitása időpontjában már nem hatályosak?
Részlet a válaszából: […] ...nem hasonlít a dinamikus beszerzési rendszerre ebben a tekintetben, azaz a műszaki tartalom változását nem tudja követni. A termékcsere intézménye pedig nem alkalmas arra, hogy változó műszaki tartalmat lehessen követni az ajánlatkérő változó belső igényei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Jelentkezési szakaszban megjelölt konzorciumi partner cseréje, visszalépése

Kérdés: Milyen lehetőségünk van adott eljárás jelentkezési szakaszában megjelölt konzorciumi partner cseréjére? Esetleg a partner milyen indokkal léphet vissza?
Részlet a válaszából: […] ...partner cseréjére a szerződés megkötése után nyílik minimális mértékben lehetőség, az eljárás során az ajánlattevő nem "szállhat ki" az eljárásból. Ebben az esetben, ha a konzorciumi partner annak ellenére folytatja az ajánlattételt, hogy erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.
1
2
3
20