Katalógusban szereplő termék rendelése

Kérdés: Mi a véleményük erről a szerződéses tartalomról nyílt eljárás keretében? "A vevő jogosult a közbeszerzési eljárás dokumentációjában megadott termékeken felül egyéb, az eladó termékkatalógusában szereplő, a beszerzés tárgyának megfelelő termékeket is megrendelni az eladótól."
Részlet a válaszából: […] ...megváltoztatnák a szerződés általános jellegét."Amennyiben a szerződésmódosítási szabályok keretein belül történik a termékek cseréje, esetleg bizonyos termékek gyártójának megszűnése miatt, ebben az esetben is egyedileg kell módosítania az ajánlatkérőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Szakember cseréje munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlattevőnek folyamatban lévő eljárás során értékelési szempont igazolására bemutatott szakembert cserélni (mert annak megszűnik a munkaviszonya)?
Részlet a válaszából: […] ...értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja."A Kbt. az értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakember személyének cseréjét csak a 71. § (4) bekezdésében foglalt esetben teszi lehetővé vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelés miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Változás bejelentése az eljárásban szakemberrel kapcsolatban

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha a folyamatban lévő eljárás (uniós, nyílt) során az értékelési szempontot igazoló szakember (az ajánlattevő munkavállalója, aki csakis értékelési szempontot igazol, alkalmassági követelményt nem) munkaviszonya megszűnik, esetleg elhalálozik? Mi lehet a következménye az eljárás szempontjából annak, ha megszűnt a munkaviszonya, esetleg elhalálozott?
Részlet a válaszából: […] ...csere ebben az esetben nem opció, figyelemmel az előző kérdésben (5277. sz) jelzett érvekre. Az ajánlattevő mindenképpen bejelentési kötelezettséggel tartozik a változásról az eljárás során. Amennyiben nem jelenti be az ajánlatkérő, hogy változás állt be, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Változás bejelentése az értékelés szakaszában az ajánlatkérőnek

Kérdés: Amennyiben az eljárás során változás áll be, és az ajánlattevő esetleg alkalmatlanná válik, vagy az értékelési szempontnak megfelelő szakember nem áll rendelkezésre, mindezt milyen módon lehet jelezni az ajánlatkérő felé? Bármikor, az eljárás során, vagy csakis hiánypótlás során önkéntes hiánypótlással? Milyen következménye lehet a bejelentésnek?
Részlet a válaszából: […] ...–, és van hiánypótlási lehetőség, annak keretében rendes hiánypótláshoz kapcsolódóan önkéntes hiánypótlásként kell benyújtani a cserét a szakember vonatkozásában. Ha azonban olyan eset áll fenn, ahol hiánypótlásra nincs lehetőség, az ajánlatkérő tájékoztatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

A FAKSZ tevékenységi köre

Kérdés: A közelmúltban hatályba lépett új, illetve módosított jogszabályok alapján eléggé nehezen értelmezhető a FAKSZ tevékenységi köre, jogköre. Az állami beruházási törvény és a Kbt. között hogyan határozzák meg együttesen, hogy milyen szabályokat kell követni? Pl. a FAKSZ milyen feltételek alapján jogosult önkormányzatok részére értékhatárhoz kötötten vagy kötetlenül építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárást lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...3. § 2a. pont), az adott közbeszerzés ÁKSZ-köteles [Kbt. 27. § (3)–(3a) pont], az adott közbeszerzési eljárásban az ÁKSZ lecserélhető-e FAKSZ-ra (Kbt. 197/E. §), vagy az ajánlatkérő szabadon dönthet FAKSZ bevonásáról.(Kéziratzárás: 2024. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

DBR szabályozásának változása

Kérdés: Miért cserélték ki a DBR esetében a részeket kategóriákra a 2024. februári módosítással?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 106. § (4) és 107. § (7) bekezdései változtak 2024. február 1-jével az alábbiak szerint:"106. § (4) Az ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszert kategóriákra oszthatja, az adott kategóriá­ban megvalósítandó közbeszerzések objektív jellemzői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Kétszeres hiánypótlás tilalma

Kérdés: Önkormányzat ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított csapadékvíz-elvezetés tárgyában. Alkalmassági követelménynek meghatározta a referencia benyújtását 1500 m nyílt csapadékvízcsatorna-építés és/vagy -felújítás munkára vonatkozóan. Az ajánlattevő ajánlatában benyújtott egy referenciát, viszont a teljesített mennyiséget köbméterben adta meg, nem pedig méterben. Hiánypótlást követően egy másik szerződés alapján teljesített referenciát nyújtott be, viszont ezen nem volt meghatározva, hogy milyen jellegű az építés, azaz az alkalmassági követelménynek megfelelően nyílt csapadékcsatornáról van-e szó. Elfogadható-e az új, cserélt referencia annak ellenére, hogy nem részletezi, nyílt vagy zárt csapadékcsatorna-építést végeztek-e? Kiírható-e újabb hiánypótlás/tisztázó kérdés?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint nem ütközik a kétszeres hiánypótlás tilalmába, amennyiben az új referencia kapcsán tisztázó kérdést tesz fel az ajánlatkérő. Valójában az új referencia javított benyújtására van szükség, ennek érdekében a tisztázó kérdést érdemes úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 13.

Szakemberek száma mint értékelési szempont

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban vettünk részt, ahol az ajánlatkérő a teljesítésben részt vevő szakemberek számát pontozta, de alkalmassági körben nem kérte a szakembereket. 3 szakembert ajánlottunk meg. Sajnos ajánlatunk bírálata során az ajánlatkérő nem találta megfelelőnek az egyik szakembert, és ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánította. Miért nem lehet 2 főt figyelembe venni az értékelés során?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó hiba javítható vagy hiánypótolható. A Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglalt hiánypótlási szabályok vagy a szakember kicserélésére adnak lehetőséget, vagy a felolvasólapon szereplő adat és az ajánlatba csatolt dokumentumok közötti ellentmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása

Kérdés: A tavalyi évben közbeszerzési szerződést kötöttünk egy összetett – 3 egységből álló – feldolgozási rendszer 2 egységének beszerzésére. Mindegyik egység önállóan is működőképes, de a leghatékonyabb működést a teljes rendszer biztosítja. Az idén maradt annyi beruházási forrásunk, hogy a 3. csomagolási egységet is meg tudnánk vásárolni, amelynek értéke 68 millió Ft. Lehet-e közvetlenül szerződni a korábbi szerződő partnerrel?
Részlet a válaszából: […] ...hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha...b) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Bírálóbizottság felelősségi rendjének módosítása

Kérdés: Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy milyen korlátok vonatkoznak a bírálóbizottság munkáját szabályozó felelősségi rend módosítását illetően! Meddig lehet módosítani az abban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...lehet jelentősége, mert valamely döntés még a korábbi bb-tag véleményével történik, míg a váltás során az új bb-tag belépésével a cserének egyértelműnek kell lennie, nem történhet meg, hogy a régi és az új bb-tag azonos tárgyban párhuzamos véleményt fogalmazzon meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.
1
2
3
21