Ajánlatkérői döntés szabadsága

Kérdés: Az ajánlatkérő szabadon döntheti-e el, hogy idegen nyelvű okiratról/dokumentumról hiteles fordítást kér, vagy csak pontos magyar nyelvű fordítást?
Részlet a válaszából: […] Igen, ebben a kérdésben az ajánlatkérő szabadon, mindentörvényi megkötés nélkül dönt. Erre a kérdéskörre ugyanis értelemszerűen nemvonatkozik a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése, mely szerint ahol a közbeszerzésitörvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

"Egyszerű" magyar nyelvű fordítás elfogadhatósága

Kérdés: Az ajánlati dokumentáció alapján az ajánlattétel nyelve a magyar. A dokumentáció vonatkozó része a következőt tartalmazza: "Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot (például minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlathoz kell csatolnia." Elég az idegen nyelvű dokumentumok egyszerű magyar nyelvű fordítása, és nem szükséges azokat a 24/1986. MT rendelet által meghatározott, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi hiteles magyar fordításban az ajánlathoz csatolni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közbeszerzési eljárás felhívásában ésdokumentációjában nem került meghatározásra a hiteles magyar fordításszükségessége, akkor az ajánlatokban a nem magyar nyelvű iratokhoz elegendő azegyszerű (azaz nem hiteles) fordítás mellékelése. A hiteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.
Kapcsolódó címke: