Fordítás minőségének értelmezése

Kérdés: Ha ajánlatkérő csak annyit ír, hogy magyar nyelvű fordításban kell az idegen nyelvű dokumentumot csatolni, mert annak csak azt a részét értékeli, melyet magyar nyelvű fordításban csatoltak, akkor ezen hiteles vagy "sima" fordítást kell érteni?
Részlet a válaszából: […] ...a kiírás nem írja elő, hogy a fordításnakmilyennek kell lennie, azaz nem követeli meg hiteles fordítás elkészíttetésétés benyújtását, akkor véleményünk szerint a fordítás bárki által elkészítettenbenyújtható.Természetesen az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.
Kapcsolódó címke:

Hivatalos, hiteles és cégszerű fordítás

Kérdés: Amennyiben "hivatalos" és nem "hiteles" fordítást kérnek, mely fordítóirodáktól lehet megfelelő fordítást megrendelni? Az iroda részéről milyen nyilatkozat, igazolás vagy egyéb dokumentum becsatolása szükséges? Mi a különbség a "hivatalos", a "hiteles" és a "cégszerű" fordítás között?
Részlet a válaszából: […] ...hiteles fordítással, valamint hivatalos fordítássalkapcsolatban a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. MT rendeletnyújt információt. Ennek értelmében:- szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamintmunkavégzésre irányuló egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Felelősség hiteles fordítás esetén

Kérdés: A hiteles fordítás tartalmáért hogyan lehet az ajánlattevőt felelőssé tenni? (Ezt tartalmazza a kiírás, és nem hiteles fordítást nem fogad el az ajánlatkérő.)
Részlet a válaszából: […] ...félreértés esetében közvetlenül azajánlattevővel kapcsolatban érvényesíti szankcióját, melyet az ajánlattevőtovábbháríthat a hiteles fordítás készítőjére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.
Kapcsolódó címke:

Hiteles fordítás meghatározása

Kérdés: Mit jelent az, hogy az ajánlatkérő a jogszabály előírása szerinti hiteles fordítást tekinti hiteles fordításnak? Mi az a jogszabály szerinti hiteles fordítás? És mi az a felelős fordítás? (Ezt konkrét esetben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordításakor fogadta el ajánlatkérő.)
Részlet a válaszából: […] ...az esetben hiteles fordításnak egyedül az OrszágosFordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített fordítás minősül. A24/1986. MT rendelet 5. § szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését,valamint idegen nyelvű hiteles másolatot - ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Idegen nyelvű dokumentum magyar fordításának ajánlatkérő általi összevetése

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy a külföldi dokumentumok magyar nyelvű fordítását csatolni kell az ajánlathoz. Egyben fenntartotta magának azt a jogot, hogy az eredeti dokumentum tartalmát összevesse a magyar nyelvű fordítással - kivéve azt az esetet, ha az ajánlattevő hiteles fordítást csatolt -, és ha a kettő között eltérés van, akkor az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Jogszerű-e ez, különösen akkor, ha az ajánlatkérő nem hiteles fordítás alapján nyilvánítja érvénytelennek az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...szerint nem jogszerű az ajánlatkérő hivatkozottkikötése. Amennyiben ugyanis elfogad nem hiteles fordítást a kiírás szerint,utána nem teheti meg, hogy a saját, szintén nem hiteles fordítási megoldásávalösszehasonlítsa azt, és ennek alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.
Kapcsolódó címkék:  

Ajánlatkérői döntés szabadsága

Kérdés: Az ajánlatkérő szabadon döntheti-e el, hogy idegen nyelvű okiratról/dokumentumról hiteles fordítást kér, vagy csak pontos magyar nyelvű fordítást?
Részlet a válaszából: […] Igen, ebben a kérdésben az ajánlatkérő szabadon, mindentörvényi megkötés nélkül dönt. Erre a kérdéskörre ugyanis értelemszerűen nemvonatkozik a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése, mely szerint ahol a közbeszerzésitörvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

Idegen nyelvű dokumentumok fordításával kapcsolatos kérdések

Kérdés: Idegen nyelvű dokumentum benyújtásakor kötelező annak magyar nyelvű fordítását is benyújtani? Ha igen, ki fordíthatja le a dokumentumot? Hivatalos fordítóiroda? Mit jelent a hiteles fordítás?
Részlet a válaszából: […] ...alapjánmilyen az ajánlattétel nyelve, szükséges a magyar nyelvű fordítás benyújtása.Amennyiben az ajánlatkérő nem írta elő a hiteles fordítást, úgy annakbenyújtása nem kötelező. A hiteles fordítás nyújtására (adására) egyedül azOrszágos Fordító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.
Kapcsolódó címkék:  

Országos Fordító Iroda kötelező igénybevétele

Kérdés: Kiköthető-e kizárólagossággal az Országos Fordító Iroda igénybevétele?
Részlet a válaszából: […] ...megrendelő részére- idegen nyelvű szövegnek magyar nyelvre vagy más idegennyelvre, továbbá magyar nyelvű szövegnek idegen nyelvre való hiteles fordítása;- más által készített fordítás hitelesítése;- idegen nyelvű iratról hiteles másolat készítése.A (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.
Kapcsolódó címkék: