Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott egyszerű közbeszerzési eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása

Kérdés: Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
Részlet a válaszból: […]tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére; - a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő beszerzésekre. Kimaradt ugyanakkor a 254. § (3) bekezdésének egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó kivétele. Nemzeti eljárásrendben kell lebonyolítani az építési beruházásra vonatkozó beszerzéseket egészen a közösségi értékhatárig. Nem lesz kötelező a hirdetmény-ellenőrzés, egyszerű eljárásrendben pedig az elektronikus hirdetményfeladás újra kötelezővé válik, a korábbi módosítástól eltérően. Kismértékben változik az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívásának tartalma, például nem kell közzétenni az eredményhirdetés tervezett időpontját. Nem kötelező a kizáró okok előírása, továbbá az előírt kizáró okokat az ajánlattevő egyszerű nyilatkozattal is igazolhatja. Dokumentáció készítése csak építési beruházás esetében lesz kötelező, továbbá áru és szolgáltatás beszerzése esetében elegendő szerződéses feltételeket közölni, nincs szükség szerződéstervezet készítésére az ajánlatkérő részéről. Változnak az egyszerű eljárásban alkalmazandó szabályok jogszabályi hivatkozásai is, melyeket megfelelően kell alkalmazni az eljárás lebonyolítása során. Az ajánlattételi határidő hirdetménnyel induló egyszerű eljárás esetében 20 nap, míg hirdetmény nélküli háromajánlatos megoldás alkalmazása esetében 15 nap. A háromajánlatos eljárás lebonyolítása során az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni: - az olyan ajánlattevő, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevővel, akit az ajánlatkérő ajánlattételre nem hívott fel; - ha nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb ajánlattételre hívhat fel. Ennek során azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben nem változtak meg; - az 53/A. § és az 59. § nem alkalmazható (biztosítékokkal kapcsolatos szabályok); - az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem közvetlenül, írásban kell az ajánlattevőket tájékoztatni - Kbt. 251. § (4) bekezdésének a)-d) pontjai. A közbeszerzési törvény 251. §-ának (5) bekezdésében pedig pontosításra kerül az a szabály, mely lehetővé tette más eljárástípus "kölcsönvételét" a közösségi eljárásrendből nemzeti eljárásrendbe. Az egyszerű eljárásban a törvény 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének a 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a 246-247. és 249-250. §-okban és az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2465

2. találat: Ajánlatok összeállításának határideje egyszerű közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyszerű közbeszerzési eljárásban nagyon kevés az idő az ajánlatok összeállítására. Várható-e ebben a körben változás a Kbt. módosításakor?
Részlet a válaszból: […]értelmében abban az esetben, ha tervpályázati eljárást követően rendelnek meg szolgáltatást, és - a bírálóbizottság ajánlása alapján - a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerződést kötni, akkor az ajánlatkérőnek a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót (ajánlattevőt) fel kell hívnia ajánlattételre. Ebben az esetben az előzőekben ismertetett (1) bekezdés nem alkalmazható. A (2) bekezdés új szabályozása esetében mindezek alapján tehát nem az ún. háromajánlatos modell, hanem az összes ajánlattevő meghívása kell hogy érvényesüljön. Az előzőekben idézett jogszabályhely (4) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést kell készítenie az ajánlatokról. Az írásbeli összegezést az ajánlatkérő köteles a szerződéskötés előtt az összes ajánlattevőnek megküldeni. Az összegezés a Közbeszerzési Értesítőben is közzétehető. A (4) bekezdés fentiek szerinti új szabálya arra utal, hogy az új hirdetményminta-rendeletben az egyszerű eljárás írásbeli összegzésének mintája megtalálható lesz, és a továbbiakban ez alapján kötelező elkészíteni azt. A Kbt. 300. §-ának (6) és (7) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák: - az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a 48. § (2)-(3) bekezdése; az ajánlattételi felhívásra az 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra az 56. §; a bírálati szempontokra az 57. § (1)-(5) bekezdése; az ajánlatra a 70. § (1) bekezdése és a 73. §; az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése; az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79-80. §; az ajánlatok elbírálására a 81-89. §, a 91-92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a 97. §; a szerződés megkötésére a 99. § (1), (3)-(4)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 900