Vitarendezési kérelem az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás feladása előtt

Kérdés: Általános egyszerű közbeszerzési eljárásról az összegzés megküldése utáni napon elküldtem a tájékoztatót az eljárás eredményéről, amely feladás előtti állapotban van. Közben az egyik ajánlattevő vitarendezési kérelemmel élt. Mi a teendőm? A vitarendezési kérelemre a választ elküldtem, de nem tudom, fog-e jogorvoslattal élni az ajánlattevő, vagy elfogadja az érvénytelensége indoklását. Ha beírom az egyéb információkhoz, hogy vitarendezés van folyamatban, attól még az eredmény nem változik, de mit teszek, ha közben feladják a hirdetményt? Jogorvoslati eljárás kezdődik? Újabb tájékoztatót kell majd feladnom a DB határozata szerint? Vagy vonjam vissza a hirdetményt? Ebben az esetben kifutok a hirdetmény feladásának öt munkanapos határidejéből. A Kbt.-ben nem találtam erre utaló szabályt.
Részlet a válaszából: […]  Igen, javasolt a vitarendezésre utalni az eredményről szólótájékoztatóban. Amennyiben valóban jogorvoslati eljárás lesz, amelynek során aDB-határozat hatással lesz az eredményre, úgy új tájékoztató közzétételérekerül sor, amelyben hivatkozni szükséges a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Igazolások, nyilatkozatok csatolásának megtagadása általános egyszerű eljárásban

Kérdés: Számos, a Kbt. VI. fejezete szerinti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában található előírásként az ajánlattevők számára a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a Kbt. 68. §-a szerinti referenciaigazolások szerepeltetése az ajánlatban. Milyen alapon írhatja elő ezek ajánlathoz történő csatolását az ajánlatkérő, figyelembe véve, hogy a Kbt. VI. fejezete sem a 63. §-t, sem a 68. §-t nem hivatkozza be – lásd Kbt. 249. §-ának (3) bekezdése és 249. §-ának (4) bekezdése? Jogosult-e az ajánlattevő a fentiekre hivatkozva megtagadni ezen nyilatkozat, illetve igazolások csatolását?
Részlet a válaszából: […] A nemzeti eljárásrendre a VI. fejezetben lazább szabályokvonatkoznak, mint a közösségi eljárásrend szerint lefolytatott eljárásokra. Akérdésben érintett visszahivatkozás az alábbiak szerint szól.Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban jogosult a 60. §(1) bekezdés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Közbeszerzési értékhatár túllépése folyamatos teljesítés esetén

Kérdés: Önkormányzat vagyunk. Eddig egy cég végezte a számítógépeink karbantartását, de két év után a megbízási díj elérte a 8 000 000 forint összeghatárt. Kell-e közbeszereztetnünk?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évre irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat aMagyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.Az értékhatárra vonatkozó rendelkezések alapján, miután akarbantartási szerződés szolgáltatásnak minősül, a szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Egyszerű eljárás

Kérdés: Változtak-e, és ha igen, mennyiben az egyszerű eljárás szabályai?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerű eljárás tekintetében számos változást hozott a2010. szeptember 15-én hatályba lépett Kbt.-módosítás. Bár korábban hasonlókérdésre már válaszoltunk, a folyamatos érdeklődés miatt részletesebbenfoglaljuk össze még egy alkalommal a változások lényegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Bejelentkezés további ajánlattevőként

Kérdés: Egy közelemben lévő bizonyos önkormányzatnál megtudtam, hogy 30-40 millió forint értékben építőipari beruházást szereznek be – elnyert pályázati és önerős beruházásként –, és ehhez felkérnek vagy már felkértek három építőipari vállalkozást a kivitelezési árajánlat tételére. Van lehetőségem negyedik ajánlattevőként bejelentkezni? Adhatok én is árajánlatot? (Cégünk természetesen megfelel minden ez irányú elvárásnak, kötelezettségeknek.)
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat jelzett értékű építési beruházásra irányulóközbeszerzése, az értékhatárokra vonatkozó rendelkezések értelmében, nemzeti eljárásrendbetartozik, és általános egyszerű közbeszerzési eljárással valósítható meg. Azeljárási szabályok között a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás alkalmazása

Kérdés: A különös egyszerű közbeszerzési eljárás 261. § (1) bekezdése szerint alkalmazni kell a Kbt. 251. § (1)-(4) bekezdését. A 251. § (2) bekezdése fogalmazza meg azokat az értékhatárokat, amíg közvetlen ajánlattételi felhívással lehet indítani az eljárást, ami 25-25, illetve 80 millió forintig lehetséges. A különös egyszerű közbeszerzések alsó határa 50-50, illetve 100 millió forint. Itt ebben az esetben nem is lehet alkalmazni a közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárást, vagy ha igen, mekkora értékhatárig?
Részlet a válaszából: […] Nem, a közszolgáltatóknál erre nincs lehetőség. Mivel elevemagasabb a nemzeti értékhatár, mint az egyszerű háromajánlatos eljárásértékhatára klasszikus ajánlatkérők esetében, így közszolgáltatóknak nincslehetőségük alkalmazni azt, számukra csak a hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Építési beruházásokra vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési szabályok jelentős mértékben változtak. Melyek a leglényegesebb változások, és mikortól lépnek életbe?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. építési beruházásra vonatkozó rendelkezéseinekváltozása – mely 2010. szeptember 15-én lépett hatályba – több, kifejezetten azépítési beruházással kapcsolatos kérdést érint.Az építési beruházások tekintetében – a Kbt. 2009. április1-jétől hatályos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Egyszerű közbeszerzési eljárás szabályainak változása

Kérdés: Változtak-e az egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai a Kbt. legutóbbi módosításakor?
Részlet a válaszából: […] Igen, változtak, melynek értelmében törlésre került az ún."háromajánlatos", azaz hirdetmény nélküli egyszerű eljárás. Bevezetésre kerültugyanakkor a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, tekintettelarra, hogy a korábbi két nemzeti rezsim és egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Alvállalkozó a Kbt. 253. §-a értelmezésében

Kérdés: A megrendelő él a Kbt. 253. §-ában biztosított lehetőségével, tehát kizárja az 1 Mrd Ft nettó árbevételt elérő cégeket az eljárásból mint ajánlattevőket. Ebben az esetben egy 1 Mrd Ft nettó árbevétel alatti cégnek lehet-e olyan 10 százalék feletti alvállalkozója, amelynek a nettó árbevétele 1 Mrd Ft felett van?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 253. §-a csak az ajánlattevők vonatkozásában határozmeg korlátokat, ezért nem képes valódi kkv-védelemre – ahogy azt eredetilegcélozta volna a jogalkotó. Tehát semmi akadálya nincs annak, hogy azalvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet éves árbevétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fenntartott szerződés – Kbt. 253. §

Kérdés: Mit jelent az, hogy a szerződés a Kbt. 253. §-a szerint fenntartott?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 253. §-a lehetővé teszi az ajánlatkérő számára, hogyabban az esetben, ha közösségi értékhatár alatti ún. általános egyszerűközbeszerzési eljárást folytat le, akkor az eljárásban részt vevők körétkorlátozza, és a részvétel lehetőségét kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
1
2
3
14