Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott eljárási lehetőség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Eljárás műszaki leírás elkészíthetőségének hiányában

Kérdés: Mi a teendő, ha a kiírt szolgáltatásra nincs és nem készíthető egzakt műszaki leírás?
Részlet a válaszból: […]dokumentációban köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást. A közbeszerzési műszaki leírást - a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül - az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki tanúsítványokra vagy közös műszaki leírásokra hivatkozással kell meghatározni [Kbt. 58. §-ának (2) bekezdése]. A Kbt. lehetőséget ad - természetesen szigorú korlátok között - az előzőekben foglaltaktól eltérésre 58. §-ának (3) bekezdésében, amikor kimondja, hogy az ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltaktól eltérhet, de csak akkor, ha az említett szabványok, európai műszaki tanúsítványok vagy közös műszaki leírások - nem tartalmaznak a megfelelőség megállapítására irányuló leírást, vagy nincsenek olyan műszaki eszközök, amelyek segítségével kielégítően megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya az említett szabványoknak, európai műszaki tanúsítványoknak vagy közös műszaki leírásoknak megfelel; - alkalmazása a korábbi beszerzéshez, már használatban levő berendezéshez nem illeszkedő beszerzést vagy aránytalan többletköltséget, vagy műszaki nehézséget eredményezne az ajánlatkérőnek - rendelkezés azonban csak akkor alkalmazható, ha az ajánlatkérő egyben írásban meghatározza az említett szabványokra, európai műszaki tanúsítványokra vagy közös műszaki leírásokra megadott időn belül történő áttérésre irányuló feladattervét; - alkalmazása nem teszi lehetővé a kifejezetten fejlesztésre irányuló közbeszerzést; - alkalmazása sértené az árukra vagy a szolgáltatásokra, illetőleg a megfelelőségükre vonatkozó európai közösségi jogszabályok, illetőleg az azokkal összeegyeztethető jogszabályok alkalmazását. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem a fenti (2) bekezdés - azaz az általános szabály - szerint határozza meg, akkor a fentiekben ismertetett (3) bekezdés - azaz a műszaki leírás eltérő meghatározása - alkalmazásának indokát lehetőség szerint meg kell adnia az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban. Ezt az indokot az ajánlatkérő azonban minden esetben köteles írásban dokumentálni az eljárásában, továbbá kérésre megadni - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Unió tagállamainak is - szem előtt tartva ezzel a verseny tisztaságának alapelvét. Előfordulhat azonban, hogy még az ismertetett rendelkezések figyelembevételével sem határozható meg a közbeszerzési műszaki leírás. Erre az esetre a Kbt. 58. §-ának (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy az előzőekben említett szabványok, európai műszaki tanúsítványok vagy közös műszaki leírások hiányában a közbeszerzési műszaki leírást - a műszaki harmonizációról szóló európai közösségi irányelvekben foglalt alapvető követelményekkel összeegyeztethetőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 836
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,