Ellenszolgáltatás maximális mértékének meghatározása, eljárás annak túllépése esetén

Kérdés: Az ellenszolgáltatás maximális mértéke előírható-e a hirdetményben vagy a dokumentációban, és ha az ajánlat ezt meghaladja, kimondható-e az ajánlat érvénytelensége azzal az indoklással, hogy nem felel meg a kiírt feltételeknek?
Részlet a válaszából: […] ...az új hirdetményminták - 2/2006. IM rendeletszerinti - tartalmára, az ellenszolgáltatás maximális mértéke előírható, sőt,ez segítségül szolgálhat ahhoz, hogy az ajánlattevőket az ajánlatkérőorientálja, meddig mehetnek el az ellenszolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 12.
Kapcsolódó címkék:    

Meghiúsult szerződés értékének figyelembevétele

Kérdés: Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítés előtti felmondása esetén az ugyanerre a beszerzési tárgyra kiírt új közbeszerzésnél figyelembe kell-e venni a meghiúsult szerződés értékét (összeszámítás)?
Részlet a válaszából: […] ...alábbiakban kétféle módon szeretnénk tisztázni a kérdést. A becsült értéken a Kbt. 35. §-ának (1) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált legmagasabb öszszegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.
Kapcsolódó címkék: