Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott EU tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: EU-s székhelyű, 10 százalék feletti alvállalkozó igazolásai

Kérdés: EU-s székhelyű 10 százalék feletti alvállalkozó bevonása esetén a kizáró okok igazolásával kapcsolatban kérjük, hogy határozzák meg, milyen igazolások benyújtására van szükség! Kérjük, hogy a közjegyző előtt tett cégszerű nyilatkozatának formai előírásaira térjenek ki, illetve a banki információkkal kapcsolatos szabályokról is kérünk tájékoztatást (tapasztalatunk szerint a "sorban álló tétel" nem értelmezhető a külföldi bankok számára).
Részlet a válaszból: […]Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő lapszáma: 2010. évi 152. szám). Az egyes EU- és EGT-országokban a hazai szabályozásnak megfelelően jelzett igazolások azonban nem minden esetben egyértelműek, és nem tartalmazza az Útmutató az összes érintett államot, ezért az ajánlatkérőnek magának kell egyenként utánanéznie kötelezettségeinek. Mivel fordítási hibák előfordulhatnak, vagy egyáltalán a közjegyző előtt tett nyilatkozati forma nem létezik mindenütt, ezért a nyilatkozatok mellett alkalmazandó a Kbt. irányelvi alapokon nyugvó 63. §-a szerinti igazolások formai követelményeire vonatkozó előírása. Amennyiben sorban álló tétel kifejezés helyett tartozás jelenik meg a fordításban, de mind idegen, mind magyar nyelven, azaz két nyelven készül, az ajánlattevő kiküszöbölheti a problémát azzal, hogy ekvivalens módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2658
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: EU-s támogatás elnyerése esetén irányadó szabályok

Kérdés: Versenyszférában tevékenykedő, ajánlattevőként szereplő fél, ha elnyer egy uniós támogatást, milyen szabályok vonatkoznak rá egy adott közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszból: […]a következők szerint: e fejezet alkalmazásában - a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében - ajánlatkérő az az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget, - amelynek a 25. § (2) bekezdés szerinti építési beruházását vagy ezzel összefüggő szolgáltatásmegrendelését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja; - amelynek az e fejezet szerinti közbeszerzését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja, vagy az Európai Unióból származó forrásból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1552
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: EU-s hirdetmények "feladója"

Kérdés: Mi számít az EU hivatalos lapjában történő feladásnak? Az ajánlatkérő általi feladás, avagy a Szerkesztőbizottság általi feladás? Kinek kell feladnia a hirdetményt?
Részlet a válaszból: […]érteni, amely hirdetményt az említett jogszabályhely (5) bekezdése szerint a Közbeszerzések Tanácsa ad fel. Ezt a napot egyben a Közbeszerzések Tanácsának kell tudnia igazolni. Mindez vonatkozik a különös közbeszerzési eljárásokra is - Kbt. 184. §-ának (1) és (5) bekezdése -, ahol pontosan ugyanazt a szabályozást ismétli meg a törvény. Ennek értelmében, akár klasszikus, akár közszolgáltató ajánlatkérőről is legyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 306
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,