Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott FAKSZ tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: FAKSZ névjegyzékbe történt bejegyzésének megújítása

Kérdés: A cég közbeszerzési tanácsadója kiesett a FAKSZ-listáról, melyet állítása szerint nem volt ideje megújítani. Van ennek alapja?
Részlet a válaszból: […]szerint a szaktanácsadók névjegyzékébe történt bejegyzés megújítása iránti kérelem legkorábban a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül nyújtható be. Amennyiben erre az érintett FAKSZ nem volt figyelemmel, újra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4724

2. találat: Független akkreditált közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás központosított közbeszerzési körbe vonása

Kérdés: A központosított közbeszerzésről szóló új szabály szerint központosítják a független közbeszerzési tanácsadói szolgáltatást. Ez pontosan kire vonatkozik és főleg milyen tevékenységre? Például ajánlattevőt támogathatok tovább? Szakvéleményt írhatok egy közbeszerzési kötelezettség kapcsán? Vagy gyakorlatilag minden szerződésem megszűnik, amit az ajánlatkérőkkel kötöttem FAKSZ-ként?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre bocsátása,-a közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadás,-a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett ajánlatkérő nevében és javára - a)-c) pontok.A fentiek szerinti módosítás értelmezésében segít a www.kozbeszerzes.gov.hu-n elérhető tájékoztatás. Ennek alapján a Kbt. 3. §-ának 14. pontjában definiált járulékos közbeszerzési szolgáltatás - azaz különösen közbeszerzési tanácsadási, illetve lebonyolítói szolgáltatás - beszerzésére köteles az ajánlatkérő a központosított közbeszerzési rendszert igénybe venni, azonban kizárólag abban az esetben, ha olyan közbeszerzési eljáráshoz veszik igénybe a szolgáltatást, amelybe a Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása kötelező. A Kbt. 27. § (3) bekezdése által le nem fedett esetben (például uniós forrás felhasználása nélkül, nemzeti eljárásrendben, illetve építési beruházás esetén a 700 millió forintot el nem érő eljárás esetén) a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás szabadon beszerezhető az ajánlatkérők által. Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet 1. §-ának (1a) bekezdése, más kiemelt termékek esetéhez hasonlóan, e szolgáltatás minden beszerzéséről rendelkezik, a központosított közbeszerzési rendszer útján történő beszerzés akkor is terheli az ajánlatkérőt, ha a beszerzésének értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, illetve, ha a Kbt. 111.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4668

3. találat: A FAKSZ felelőssége

Kérdés: A FAKSZ kolléga azzal zárta ki a felelősségét, hogy volt belsős bírálóbizottsági tag, aki közbeszerző, így nem ő a felelős az eljárás során elkövetett fatális hibáért. Elfogadható ez az álláspont?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőnek biztosítania kell a közbeszerzési szakértelmet a bírálóbizottságban, így valóban fennáll a vélelem, hogy a döntési javaslat vonatkozásában nem a független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, hanem a belsős bírálóbizottsági tag viseli a felelősséget.Mivel a közbeszerzési kompetencia megosztása esetünkben nem opció, valójában az lenne a cél, hogy a FAKSZ közvetlenül vállaljon felelősséget szakmai döntéséért,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4603
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bírálóbizottsági tagsága

Kérdés: A FAKSZ azzal zárta ki a felelősségét, hogy volt belsős bírálóbizottsági tag, aki közbeszerző volt, így a döntés közös volt, tehát független tanácsadóként nem felelhet a közbeszerzési kérdésekért. Milyen módon kerüljük el ezt a helyzetet úgy, hogy a FAKSZ külsős, tehát nem lehet bírálóbizottsági tag?
Részlet a válaszból: […]megbízóval, de nincs akadálya annak, hogy a bírálóbizottság tagja legyen. Mivel négyféle ismeretet kell tudni biztosítani a bírálóbizottságban (közbeszerzési tárgya szerinti, jogi, pénzügyi és közbeszerzési szakismeretet), így a FAKSZ lefedi a közbeszerzési szakértelmet, a felelősség nem oszlik meg, nincs félreértés azokban a kérdésekben, ahol a dokumentumot eleve
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4585

5. találat: FAKSZ-pontok beszerzése képzés hiányában

Kérdés: Milyen módon "gyűjthetők" be a FAKSZ-pontok képzés hiányában?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:- 28. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző két éven belül megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok - mind a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétel, mind a névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása körében - a képzés időpontjától számított két év és nyolc hónap időtartamig felhasználhatóak.- (2) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók esetében, akiknek a névjegyzékbe vételének hatálya a Módr. hatálybalépését követően a 2020. évben járna le, a névjegyzékbe vétel hatálya a 2. § (7) bekezdése szerint meghatározott lejárati időponthoz képest további nyolc hónappal meghosszabbodik.- (3) Azon kérelmezők esetében, akik a) a Módr. hatálybalépését követően, a 2020. évben vagy 2021. május 1-ig kérik névjegyzékbe vételüket, vagy b) a (2) bekezdés szerinti rendelkezéssel érintettek, a névjegyzékbe vétel vagy annak megújítása során a kérelem elbírálásakor a közbeszerzési gyakorlat igazolása szempontjából figyelembe kell venni a kérelem benyújtását megelőző, az egyes tevékenységeknél e rendeletben meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4516

6. találat: Közbeszerzési szakmai képzettség elszámolása

Kérdés: Milyen formában számolhatom el a közbeszerzési felsőfokú végzettségemet, mint FAKSZ, ha nincs meghirdetve, és gondolom, engedélyeztetve sem FAKSZ-képzésként?
Részlet a válaszból: […]szempontból is említi a kormányrendelet a felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget. Egyrészt a képzés befejezése esetében elszámolható 15 pont, másrészt a még be nem fejezett tanulmányok esetében az arányos pontszám beszámítása kapcsán.A kormányrendelet 6. §-ának (1) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez 15 továbbképzési tanulmányi pont szükséges.Az (5) bekezdés szerint a névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor egyszeri alkalommal 15 továbbképzési tanulmányi pont értékben számítható be a névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása iránti kérelem benyújtását megelőző hat éven belül megszerzett, közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség.A (6) bekezdés értelmében a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon már megkezdett, de még be nem fejezett tanulmányok esetén a már lezárt félévvel teljesített, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti kreditek a névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor arányosan beszámítandóak.A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. kormányrendelet az előbbieket kiegészítve külön utal arra, hogy a felsőfokú szakirányú továbbképzés szakon szerzett végzettséget nem kell külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4444

7. találat: DBR működése

Kérdés: Élelmiszer-beszerzés keretében hosszú távra szeretnénk szerződni. A keretmegállapodás nem vált be, ennél lényegesen több szállítóra lenne szükségünk, azonban a szállítók, főleg a helyiek többsége nem képes mindenre ajánlatot tenni, nyolcvan részre pedig nem tudunk kiírni eljárást, és nem is szeretnénk, ezt egyébként az EKR sem támogatja. A FAKSZ írt egy szakvéleményt, amelyben a dinamikus beszerzési rendszert promotálja, de nem derül ki abból, hogy az mivel lenne jobb megoldás. Kérdésünk tehát, hogy miért a DBR a megfelelő megoldás?
Részlet a válaszból: […]építési beruházások vagy szolgáltatások esetleges kategóriákba sorolását és az egyes kategóriák jellemzőit, valamint a leglényegesebb szerződéses feltételeket, amelyek alapján a gazdasági szereplők eldönthetik, hogy jelentkeznek-e a dinamikus beszerzési rendszerbe. Nem szükséges ugyanakkor minden beszerzési tárgyat előre felsorolni, hiszen éppen ez biztosítja a rugalmasságot, hogy nem szükséges például minden karbantartási anyagot felsorolni, a beszerzésre kerülő tárgyak a DBR fennállása során cserélhetők, kiegészíthetők.Annak érdekében, hogy egyértelmű legyen a DBR alkalmazása, az ajánlatkérőnek meg kell adnia a dinamikus beszerzési rendszerrel, annak működésmódjával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt. A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni. Az ajánlattételi felhívást azok a részvételre jelentkezők kapják meg, akik a DBR-be a részvételi szakaszban bejutottak.Eltér a DBR a keretmegállapodásos eljárástól annyiban, hogy az alkalmassági feltételeknek megfelelő, valamennyi részvételre jelentkezőt fel kell venni a dinamikus beszerzési rendszerbe, tehát az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem korlátozható.A dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a részvételi határidő meghatározása egyszeri kötelezettség, mivel a későbbiekben olyan helyzet áll elő, mintha a DBR fennállása alatt folyamatos részvételi szakasz zajlana. A rendszerben megvalósítandó további közbeszerzések tekintetében ugyanis nem határozhatók meg újabb részvételi határidők, a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt lehet részvételre jelentkezni.Adminisztrációcsökkentő elem, hogy a részvételi jelentkezések elbírálásáról csak a dinamikus beszerzési rendszer felállításakor kell készíteni összegezést.Igény felmerülésekor az ajánlatkérő az egyes közbeszerzések megvalósítása érdekében a rendszerbe felvett minden gazdasági szereplőt felhív arra, hogy nyújtson be ajánlatot. Ha a dinamikus beszerzési rendszert részekre osztották, az ajánlatkérőnek az adott részbe felvett minden gazdasági szereplőt fel kell hívnia ajánlat benyújtására. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított tíz napnál rövidebb időtartamban. Ha azonban az ajánlatkérő ennél gyorsabb, rugalmasabb megoldást kíván megvalósítani, akkor elektronikus katalógust javasolt a DBR keretein belül feltöltetni az ajánlattevőkkel.Az elektronikus katalógus, mint a DBR-hez hasonló sajátos beszerzési módszer, kifejezetten utal a DBR adta lehetőségekre a közbeszerzési eljárások során - Kbt. 109. §-ának (10) bekezdése. A Kbt. 109. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához.Az elektronikus katalógus használatának két módja van a közbeszerzési törvény 109. §-ának (6) bekezdése alapján. Vagy a megváltozott katalógustartalomnak megfelelően, vagy a nagyobb becsült érték miatt újonnan be kell nyújtani a katalógust az ajánlattevőknek. A másik lehetőség, hogy az ajánlatkérő értesíti az ajánlattevőket, hogy mikor gyűjti össze a nyilvános DBR-katalógusokból az általa jelzett termékek árát, és egyben hasonlítja is össze az árakat. Ez az összehasonlítás helyettesíti az újraversenyeztetést, és ebben a formában egyenrangú azzal az előbbiekben ismertetett megoldással, amikor új katalógusokat kell benyújtaniuk az ajánlattevőknek az ajánlatkérő felhívása alapján. Fontos, hogy a 109. § (6) bekezdés b) pontja lehetővé teszi, hogy a folyamatosan felmerülő ajánlatkérői igények ne külön újraversenyeztetés, hanem az ajánlattevők által frissített katalógusok alapján történjenek. Nem szükséges, hogy a katalógus minden egyes sorára minden ajánlattevő ajánlatot nyújtson be, szélesítve ezzel a versenyt. Itt is tetten érhető a különbség a keretmegállapodásos eljárás és a DBR között, mivel a be nem árazott tétel az adott ajánlattevő esetében azt jelenti, hogy az adott terméket nem szállítja, így az arra vonatkozó versenyben nem vesz részt, ellenben más felhívásban, melyben az általa is szereplő termék kerül versenyeztetésre, katalógust nyújt be, avagy éppen frissíti korábbi katalógusát.A katalógusok karbantartása során az is megtörténhet, hogy az árak változnak, bár nemcsak a keretmegállapodásos eljárásban megszokott árcsökkenés történhet, hanem akár árnövekedés is.A vonatkozó, Kbt. 109. § (6) bekezdése értelmében az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:- felhívja az ajánlattevőket, hogy az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat; vagy- értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4284
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Jogosultságok kiosztásának rendje

Kérdés: Milyen jogosultságot adjunk elektronikus eljárásban akkor, ha négyen dolgozunk együtt a közbeszerzésekben, és emellett több külsős tanácsadót is foglalkoztatunk?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevők vonatkozásában eljárások lebonyolítása és ajánlattétel érdekében történik a regisztrációk menedzselése.)A felhasználók kezelésének rendje a következő:I. Szervezeti szintű szerepkörökAmennyiben ajánlatkérőről van szó:Szervezeti tag: nem biztosít jogot, csak egy szervezethez tartozást jelent.Közbeszerzési eljárást létrehozó: új közbeszerzési eljárást indíthat.Szervezeti superuser: módosíthatja a szervezet adatait, a regisztrált felhasználókat karbantarthatja, eljárásonként, ajánlatonként más-más szerepkört állíthat be. Új eljárást hozhat létre, új ajánlattételt hozhat létre. Közbeszerzési tervet szerkeszthet.Amennyiben ajánlattevőről van szó:Szervezeti tag: nem biztosít jogot, csak egy szervezethez tartozást jelent.Új ajánlattételt létrehozó: jogosult új ajánlattételt indítani egy megindított eljáráshoz.Szervezeti superuser: módosíthatja a szervezet adatait, a regisztrált felhasználókat karbantarthatja, eljárásonként, ajánlatonként más-más szerepkört állíthat be. Új ajánlatot hozhat létre.II. Eljárási szintű szerepkörökKözbeszerzésieljárás-betekintő: a közbeszerzési eljárás adatait megtekintheti, kivéve az üzleti titkot.Közbeszerzési eljárást szerkesztő: a közbeszerzési eljárásban indíthat eljárási cselekményeket, kivéve az eljárás szakaszát módosító eljárási cselekményt és FAKSZ-ellenjegyzést.Közbeszerzési eljárást irányító: létrehozhat, szerkeszthet eljárást. Hozzárendelhet, eltávolíthat felhasználókat az eljárásra vonatkozóan, indíthat bármilyen eljárási cselekményt.Közbeszerzésieljárás-ellenőr: nem releváns.FAKSZ-ellenjegyző: FAKSZ-ellenjegyzése funkció csak ebben a szerepkörben indítható.III. Ajánlatszintű szerepkörökAjánlatbetekintő: az ajánlat adatait olvashatja.Ajánlatbetekintő, kivéve az üzleti titkot tartalmazó információkat: az ajánlat adatait az üzleti titok kivételével olvashatja.Ajánlatszerkesztő: a közbeszerzési eljárásban elindíthat eljárási cselekményeket.Ajánlattételt irányító: létrehozhat, szerkeszthet ajánlatot, használhat egyéb, a szerkesztő számára nem elérhető funkciókat.A jogosultságok a "Delegálásaim" fülön ellenőrizhetők, vonhatók vissza.Amennyiben van a munkatársak között vezető közbeszerző, érdemes superuser-szerepkörrel felruházni. Mivel a superusernek van lehetősége jogosultságokat változtatni szabadon, ezért érdemes még legalább egy kollégának ezt a jogosultságot biztosítani. A közbeszerzési terv aktualizálásához is mindenképpen superuser-jogosultságra van szükség.Tekintettel a rendkívül szigorú felelősségi kérdésekre, ez az a téma, amit mindenképpen érdemes a közbeszerzési szabályzatban rögzíteni. A közbeszerzési eljárás irányítója, FAKSZ-ellenjegyzője mellett a szerkesztési, betekintési jogokat érdemes úgy biztosítani, hogy a korábbi eljárások iratainak betekintésétől se zárjuk ki teljesen azokat, akik egy adott eljárásban nem érdekeltek. Amennyiben tehát a műszaki tartalom kialakítása zajlik, nagyobb szervezetnél érdemes nemcsak a közbeszerzők, de a szakmai tartalomért felelősek között is superuser-jogosultságot kiosztani. Figyelemmel kell lenni arra, hogy ne a jogosultságok korlátozott volta akadályozza meg, hogy egy adat időben felkerüljön. Arra ugyanakkor ügyelni kell, hogy a jogosultságot el kell vonni attól, aki az ajánlatkérőt elhagyta, hogy a későbbiekben ne tudjon betekinteni az eljárásokba. A korábbi eljárások adatai, minták, más szervezeti egységek megoldásainak ismerete lehet, hogy olyan hozzáadott érték lesz, ami miatt érdemes eltitkolni azt mások elől.Ajánlattevőként fontos, hogy nemcsak a superuser, hanem az adott ajánlattételt irányító kolléga is jogosultságot osztó felhasználó, azaz nem csak a superuser oszthat ajánlattételhez kötődő jogokat. Amennyiben tehát jól elhatárolható egyes divíziók működése, úgy valamennyi ajánlattételt irányítónak nem feltétlenül kell superusernek is lennie. Ha azonban szeretnének más eljárásokban is legalább betekintést engedni a más eljárások ajánlattételt irányítóinak, elképzelhető, hogy mindezt superuser-jogosultsággal tehetik meg a legkönnyebben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4155