Független és nem független FAKSZ-ra vonatkozó szabályok

Kérdés: Van-e különbség, ha csak a munkáltatómon belül szeretnék FAKSZ-ként működni, vagy ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelnem, mint a külsős FAKSZ-tanácsadóknak?
Részlet a válaszából: […] A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. kormányrendelet értelmében a független tanácsadó maga fizeti felelősségbiztosítását, míg nem független - azaz alkalmazásban álló - tanácsadó esetében érvényesül a kormányrendelet 19....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

FAKSZ névjegyzékbe történt bejegyzésének megújítása

Kérdés: A cég közbeszerzési tanácsadója kiesett a FAKSZ-listáról, melyet állítása szerint nem volt ideje megújítani. Van ennek alapja?
Részlet a válaszából: […] ...kérelem legkorábban a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül nyújtható be. Amennyiben erre az érintett FAKSZ nem volt figyelemmel, újra be kell adnia kérelmét, és ugyan szigorúbb feltételekkel, de lehetősége van a bejegyzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Független akkreditált közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás központosított közbeszerzési körbe vonása

Kérdés: A központosított közbeszerzésről szóló új szabály szerint központosítják a független közbeszerzési tanácsadói szolgáltatást. Ez pontosan kire vonatkozik és főleg milyen tevékenységre? Például ajánlattevőt támogathatok tovább? Szakvéleményt írhatok egy közbeszerzési kötelezettség kapcsán? Vagy gyakorlatilag minden szerződésem megszűnik, amit az ajánlatkérőkkel kötöttem FAKSZ-ként?
Részlet a válaszából: […] ...ha a Kbt. 111. § h) pontja alapján nem tartozna a beszerzés a Kbt. hatálya alá.Nem érinti a kötelezettség tehát a fentiek szerint a nem FAKSZ-köteles eljáráshoz kötődő járulékos szolgáltatások igénybevételét. Továbbá az ajánlattevők esetében sem releváns a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

A FAKSZ felelőssége

Kérdés: A FAKSZ kolléga azzal zárta ki a felelősségét, hogy volt belsős bírálóbizottsági tag, aki közbeszerző, így nem ő a felelős az eljárás során elkövetett fatális hibáért. Elfogadható ez az álláspont?
Részlet a válaszából: […] ...tag viseli a felelősséget.Mivel a közbeszerzési kompetencia megosztása esetünkben nem opció, valójában az lenne a cél, hogy a FAKSZ közvetlenül vállaljon felelősséget szakmai döntéséért, ezért érdemes a bírálóbizottság tagjává tenni, melynek nincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.
Kapcsolódó címkék:  

Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bírálóbizottsági tagsága

Kérdés: A FAKSZ azzal zárta ki a felelősségét, hogy volt belsős bírálóbizottsági tag, aki közbeszerző volt, így a döntés közös volt, tehát független tanácsadóként nem felelhet a közbeszerzési kérdésekért. Milyen módon kerüljük el ezt a helyzetet úgy, hogy a FAKSZ külsős, tehát nem lehet bírálóbizottsági tag?
Részlet a válaszából: […] ...kell tudni biztosítani a bírálóbizottságban (közbeszerzési tárgya szerinti, jogi, pénzügyi és közbeszerzési szakismeretet), így a FAKSZ lefedi a közbeszerzési szakértelmet, a felelősség nem oszlik meg, nincs félreértés azokban a kérdésekben, ahol a dokumentumot eleve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

FAKSZ-pontok beszerzése képzés hiányában

Kérdés: Milyen módon "gyűjthetők" be a FAKSZ-pontok képzés hiányában?
Részlet a válaszából: […] ...részt venni, és így továbbképzési pontokat gyűjteni, melynek következtében a módosítás hiányában nem tudták volna megújítani FAKSZ-jogosultságukat.(Kéziratzárás: 2020. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 13.

Közbeszerzési szakmai képzettség elszámolása

Kérdés: Milyen formában számolhatom el a közbeszerzési felsőfokú végzettségemet, mint FAKSZ, ha nincs meghirdetve, és gondolom, engedélyeztetve sem FAKSZ-képzésként?
Részlet a válaszából: […] A kérdező vélhetően felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon végzettséget (közbeszerzési menedzser, közbeszerzési szakjogász stb.).A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. Korm. rendelet 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

DBR működése

Kérdés: Élelmiszer-beszerzés keretében hosszú távra szeretnénk szerződni. A keretmegállapodás nem vált be, ennél lényegesen több szállítóra lenne szükségünk, azonban a szállítók, főleg a helyiek többsége nem képes mindenre ajánlatot tenni, nyolcvan részre pedig nem tudunk kiírni eljárást, és nem is szeretnénk, ezt egyébként az EKR sem támogatja. A FAKSZ írt egy szakvéleményt, amelyben a dinamikus beszerzési rendszert promotálja, de nem derül ki abból, hogy az mivel lenne jobb megoldás. Kérdésünk tehát, hogy miért a DBR a megfelelő megoldás?
Részlet a válaszából: […] A dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó szabályokat a Kbt. 106-107. §-ai tartalmazzák. Alkalmazása gyakran felmerülő közbeszerzések megvalósítása esetében vetődhet fel. Hazai alkalmazása mérsékelt, elsősorban nagyobb ajánlatkérők, központi beszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.
Kapcsolódó címkék:      

Jogosultságok kiosztásának rendje

Kérdés: Milyen jogosultságot adjunk elektronikus eljárásban akkor, ha négyen dolgozunk együtt a közbeszerzésekben, és emellett több külsős tanácsadót is foglalkoztatunk?
Részlet a válaszából: […] ...forduljon ahhoz a szervezethez, melyet az első superuser már szervezetként regisztrált. Hasonlóképpen jelezhetik csatlakozási szándékukat a FAKSZ-ok is, melyet a superusernek kell elfogadnia.Amikor a csatlakozási kérelmeket a superuser elbírálta, akkor van lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.