Fedezetkezelő közreműködése becsült értéket meghaladó ajánlati ár esetén

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre a Kbt. hatálya alá tartozó, és a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket - ez a megfogalmazás alapján nettó 90 millió forint - elérő vagy meghaladó építési beruházás megvalósítása esetén. Mivel becsült értékről van szó, előfordulhat, hogy az ajánlatkérő által becsült érték nem éri el a nettó 90 millió forintot, ám a beadott ajánlatok alapján a nyertes ajánlat összege nagyobb lesz, mint nettó 90 millió forint, és az ajánlatkérőnek van rá fedezete. Szükség van-e építtetői fedezetkezelő közreműködésére a beruházás megvalósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése azépítési szerződés hatálybalépésétől az építőipari kivitelezési tevékenységbefejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáigterjed.A fedezetkezelői számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fedezetkezelői feladatok ellátása

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet köt a kincstárral fedezetbiztosítási számlát? Mikor?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet jelenleg hatályos 17. §-ának (4) és (5)bekezdése szerint az építtetői fedezetkezelői feladatokat- a (2) bekezdés a) pontja esetében a Magyar Államkincstár(a továbbiakban: Kincstár),- a (2) bekezdés b) pontja esetében - az építtető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése

Kérdés: A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Részlet a válaszából: […] ...összegéthitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegéttámogatási döntéssel szükséges igazolni.A fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb az építésiszerződés hatályának beálltáig kell megnyitnia. Az építtető köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fedezetkezelő bevonásának szükségessége

Kérdés: Ha a nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor is szükséges-e a fedezetkezelő bevonása?
Részlet a válaszából: […] ...azajánlatkérő eltekintsen. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.kormányrendelet Korm. rendelet értelmében a fedezetkezelői számlát azépíttetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályának beálltáig meg kellnyitnia, és köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Fedezetkezelő bevonásának időpontja

Kérdés: Ha 2010-ben több építési beruházást is tervezünk, és látjuk, hogy összevonva meghaladja, de egyenként nem a 90 milliós értékhatárt, akkor már mondjuk az első 5 milliós nettó költségű közbeszerzésnél be kell vonni a fedezetkezelőt? Vagyis minden esetben (itt is) érvényesül az egybeszámítási szabály?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő már akkor látja, hogyadott évre vonatkozóan egybeszámítandó beszerzései elérik a közbeszerzésiértékhatárt. A fedezetkezelő bevonása tehát már ekkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.