Pótmunka értelmezése

Kérdés: Miért nem alkalmazhatjuk a bevált pótmunka értelmezést a közbeszerzésben, amikor arra külön szabály is rendelkezésre áll?
Részlet a válaszából: […] ...az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket,– építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

Új előírás fedezetkezelésre

Kérdés: A Magyar Államkincstár általi fedezetkezelés a kisebb-közepes projektek esetén csak fél évig volt előírva 2010-ben. Van-e a fedezetkezeléssel kapcsolatban olyan újabb előírás, amit az építtetőnek figyelembe kell venni a közbeszerzési munkák kivitelezése során, illetve amit saját magának kell biztosítania?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó szabályok jelenleg nincsenekhatályban, azonban amennyiben a korábban hatályban lévő szabályok alapján azajánlatkérőnek fedezetkezelőt kellett igénybe vennie, így ettől a szabályozásmódosulása miatt sem tekinthet el a későbbiekben, tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Építési beruházásokra vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési szabályok jelentős mértékben változtak. Melyek a leglényegesebb változások, és mikortól lépnek életbe?
Részlet a válaszából: […] ...azÉpkiv. rendelet 4. §-a, valamint 17-21/A. §-ai sem, így a továbbiakban (azaz2010. július 25-e után) nem szükséges építtetői fedezetkezelő közreműködése azépíttető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződésmegkötése során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Fedezetkezelő közreműködése becsült értéket meghaladó ajánlati ár esetén

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre a Kbt. hatálya alá tartozó, és a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket – ez a megfogalmazás alapján nettó 90 millió forint – elérő vagy meghaladó építési beruházás megvalósítása esetén. Mivel becsült értékről van szó, előfordulhat, hogy az ajánlatkérő által becsült érték nem éri el a nettó 90 millió forintot, ám a beadott ajánlatok alapján a nyertes ajánlat összege nagyobb lesz, mint nettó 90 millió forint, és az ajánlatkérőnek van rá fedezete. Szükség van-e építtetői fedezetkezelő közreműködésére a beruházás megvalósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése azépítési szerződés hatálybalépésétől az építőipari kivitelezési tevékenységbefejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáigterjed.A fedezetkezelői számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Forrást rendelkezésre bocsátó szervezet meghatározása

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonásával látja el a feladatait az építtetői fedezetkezelő – 17. § (5) bekezdés. Ki a "forrást rendelkezésre bocsátó szervezet"? A közreműködő szervezet?
Részlet a válaszából: […]

Igen, a közreműködő szervezet minősül annak.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fedezetkezelői feladatok ellátása

Kérdés: A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet köt a kincstárral fedezetbiztosítási számlát? Mikor?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet jelenleg hatályos 17. §-ának (4) és (5)bekezdése szerint az építtetői fedezetkezelői feladatokat– a (2) bekezdés a) pontja esetében a Magyar Államkincstár(a továbbiakban: Kincstár),– a (2) bekezdés b) pontja esetében – az építtető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése

Kérdés: A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Részlet a válaszából: […] ...összegéthitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegéttámogatási döntéssel szükséges igazolni.A fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb az építésiszerződés hatályának beálltáig kell megnyitnia. Az építtető köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Számlanyitás és szerződéskötés uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekteknél

Kérdés: Az uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projektek esetében az építtetői fedezetkezelő szerződést az ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig köti meg. A közreműködő szervezet mikor nyitja meg a fedezetbiztosítási számlát, erre mikor köt szerződést? Időben ez meg kell, hogy előzze a fedezetkezelő szerződéskötést? Erről mikor kell, hogy tájékoztatást adjon az ajánlatkérő részére a közreműködő szervezet?
Részlet a válaszából: […] A 191/2009. Korm. rendelet 17/B. §-ának rendelkezéseértelmében a rendelet 17. §-ának (5) bekezdése szerinti szervezet az általanyújtott támogatás vagy biztosított költségvetési forrás elkülönítésére aKincstárnál építtetői fedezetbiztosítási számlát nyit.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Kbt.-változások

Kérdés: Várhatók-e változások a közeljövőben a Kbt.-ben, és ha igen, mely területeken?
Részlet a válaszából: […] ...évben várhatóan hatálybalépnek. A kapcsolódó végrehajtási rendeletek közül néhány hasonlóképpenmódosulhat, különös tekintettel a fedezetkezelőre vonatkozó problémásszabályozásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Fedezetkezelés az építési beruházásoknál

Kérdés: Kérem, foglalják össze röviden, mit jelent a "fedezetkezelés" építési beruházások esetében?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 191/2009. Korm. rendelet (Rendelet) 17. §-ának elő­írásaiszerint a Magyar Államkincstár (Kincstár) építtetői fedezetkezelői feladatokatlát el. A fedezetkezelés, a fedezetkezelő bevonása a Kbt. hatálya alá tartozó90 millió forint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
1
2