Ajánlatkérő tájékoztatása cégadatváltozási kérelem benyújtásáról

Kérdés: Ha az ajánlattevő változásbejegyzési kérelmet adott be, ez hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Kötelesek vagyunk kérés nélkül tájékoztatni az ajánlatkérőt a változásról, akkor is, ha az ajánlat szempontjából nem releváns a változás (például egy új fióktelep bejegyzése)? Ha igen, milyen formában kell tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő köteles a változás tartalmáról tájékoztatást adni. Azért fontos a részletesebb tájékoztatás, hogy az ajánlatkérőnek ne kelljen utánakérdeznie, vagy leellenőriznie a változó tartalmat, különösen, amennyiben az adott cégadat változása valóban nem érinti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Nyilatkozattételre meghatalmazottak köre közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban a pályázati dokumentáció részét képező nyilatkozatok aláírása céljából kinek adhat meghatalmazást az ajánlattevő képviseletére jogosult vezető tisztségviselő? Milyen megoldások kínálkoznak akkor, ha a vezető tisztségviselőnek gyorsan kell helyettesről gondoskodnia, és nincs lehetőség a legfőbb szerv ülésének összehívására?
Részlet a válaszából: […] ...felhatalmazást ad a vezető tisztségviselőnek arra, hogy szükség esetén maga nevezzen ki cégvezetőt, ez azonban kizárólag a telephely vagy fióktelep irányításával megbízott ún. korlátozott hatáskörű cégvezetőre vonatkozik, vagyis a közbeszerzési eljárás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Fióktelepeken végzett beruházások egybeszámítása

Kérdés: Építési beruházást valósítunk meg társaságunk több fióktelephelyén ebben az évben, nemzeti rezsimben, külön-külön. Amennyiben jövőre vagy két év múlva forrás nyílik rá, tovább folytatjuk a beruházást. Ezeket a beruházásokat egybe kell számítani? A 48 hónapos egybeszámítás él fióktelepenként?
Részlet a válaszából: […] ...fióktelep nem minősül külön jogi személynek, így az ajánlatkérőnek a közbeszerzési terve kialakítása során a fióktelepek igényét együttesen kell felmérnie. Az egyes beruházások egybeszámítása vonatkozásában két szempontra kell fokozottan figyelemmel lenni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 12.

Vezető tisztségviselő tényleges tulajdonosi minősége

Kérdés: Az összkollégiumi tájékoztató alapján mindig megjelölhető a cégvezető, magánszemély helyett? Azaz az ügyvezető cserélhető a tulajdonosra a kötelező kizáró ok alkalmazásakor?
Részlet a válaszából: […] ...belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést, és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 10.

Vezető tisztségviselő mint tényleges tulajdonos

Kérdés: Mi az indoka annak, hogy egy korábbi Kbt.-módosítás értelmében tényleges tulajdonosnak kell tekinteni a vezető tisztségviselőt - akinek számos esetben nincs is tulajdonrésze a cégben?
Részlet a válaszából: […] ...belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést, és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Cégiratok csatolásának szükségessége

Kérdés: A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó adatokat - azaz azt, hogy mire irányul a változásbejegyzés iránti kérelem - a cégkivonat tartalmazza. Ehhez képest miért van szükség a változásbejegyzési kérelem és az elektronikus tértivevény csatolására?
Részlet a válaszából: […] ...Kossuth tér 4.) működteti.A honlapról ingyenesen megismerhetőek az alábbi adatok:- cégjegyzékszám,- cégnév,- székhely,- telephely,- fióktelep,- főtevékenység,- jegyzett tőke,- adószám,- továbbá az, ha a cég felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Kizáró ok és alkalmatlanság a szerződés teljesítése alatt

Kérdés: Ha az alkalmassági feltétel hiánya és a kizáró ok a szerződés teljesítésének időszakában következik be, fel kell bontanom az ajánlattevővel kötött szerződésemet? Mi a teendő akkor, ha az alvállalkozó vagy az erőforrás-szervezet válik érintetté a fenti körben?
Részlet a válaszából: […] ...belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést, és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.

Offshore ajánlattevő kiszűrése

Kérdés: Megjelent a kettős adóztatás elkerüléséről szóló útmutató, pontosabban egy felsorolás, de továbbra sem értem, hogyan kell ez alapján kiszűrni az offshore ajánlattevőt.
Részlet a válaszából: […] ...belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést, és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Igazolás számviteli beszámolóval

Kérdés: Köteles vagyok-e a mérleget becsatolni, ha az ajánlatkérő kéri?
Részlet a válaszából: […] ...könyvvizsgálóijelentéssel együtt közzétenni. Ennek azzal tesz eleget a vállalkozó, a külföldiszékhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha az éves beszámoló, azegyszerűsített éves beszámoló, az anyavállalat az összevont (konszolidált) évesbeszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Cégkivonattal kapcsolatos többlettartalom a dokumentációban

Kérdés: Miért kell arra külön kitérni, illetve ki­emelni a dokumentációban, hogy az ajánlatkérő a csatolt cégkivonatot a többségi befolyás ellen­őrzésére is felhasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell elegettennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útjánfogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést, és a fióktelepnek betudhatójövedelemnek minősülne a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.
1
2
3