Elektronikus aláírás az EKR-ben

Kérdés: Cégünknél bevezetésre kerül a "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" használata (e-Szignó), melyet szükség szerint ajánlattevőként az EKR rendszerben is alkalmaznánk. Jól gondolom-e, hogy az ajánlatkérők az e-Szignó rendszerrel készült dokumentumokat kötelesek elfogadni? Továbbá, hogy az ebben a rendszerben készített dokumentumok aláírását a teljes dokumentum lezárása után készített "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" teljesíti?
Részlet a válaszából: […] ...biztonságú elektronikus aláírással benyújtott dokumentumot nem nevesíti csak abban az esetben, amikor eredeti dokumentumot igényel (bankgarancia), vagy az űrlap nem áll adott nyelven rendelkezésre. A 41/A. § azonban úgy is érthető, hogy milyen esetben követelhető meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

A műszaki egyenértékűség fogalmának értelmezése

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzésben a műszaki egyenértékűség fogalma, és eltekinthet-e az ajánlatkérő egyenértékűségre való hivatkozással a saját maga által meghatározott méretkövetelményektől?
Részlet a válaszából: […] ...valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 46. § (3) bekezdéséből, mint garanciális előírásból is következik. Eszerint a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Felhívásban nem nevesített végzettség elfogadhatóvá nyilvánítása korrigendum keretében

Kérdés: Jogsértő-e, ha az ajánlatkérő korrigendum keretében az eljárást megindító felhívásban közölt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében további, a felhívásban nem nevesített végzettséget is elfogadhatónak nyilvánít?
Részlet a válaszából: […] ...az alkalmassági követelményeket más, több gazdasági szereplő részvételét biztosító módon kell meghatároznia, vagyis megfelelő garanciákkal gondoskodnia kell arról, hogy a módosítás ne vezessen a Kbt. 55. § (6) bekezdésének, vagy éppenséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Bankgarancia pótlása pénzintézet cégjogi státuszának változása esetén

Kérdés: Mi legyen az ajánlati biztosítékkal, ha már nyertünk, de az ajánlati biztosítékunkat érinti az azt kibocsátó bank cégjogi státuszának változása? Mi a helyzet, ha az értékelés szakaszában járunk, és mi, ha a teljesítés szakaszában történik a változás? Hogyan pótoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...hogy bankgarancia formájában történt az ajánlati biztosíték nyújtása. Amennyiben már nyert az ajánlattevő, úgy a szerződés megkötéséig is kell rendelkeznie bankgaranciával. Ugyanakkor az ajánlattevő gondosan járt el, szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Iratok eljuttatása ellenőrző szervhez

Kérdés: Milyen módon juttathatók el az iratok az ellenőrző szervhez?
Részlet a válaszából: […] ...a dokumentumok elektronikus megküldése vagy fizikai kinyomtatása és megküldése, hiszen az ellenőrző szervezet számára nem jelent mindez garanciát arra nézve, hogy a teljes és releváns adattartalmat kapta meg. A helyzet fennállása esetében inkább javasolt elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása hiánypótlási felhívásban nem kért hiányosság miatt

Kérdés: Jogsértő-e az ajánlatkérő eljárása akkor, ha hiánypótlási felhívást bocsát ki, majd pedig az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja egy olyan hiányosság miatt, amelynek pótlását a hiánypótlási felhívásban nem kérte?
Részlet a válaszából: […] ...nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. Garanciális szabály, hogy a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Ajánlati biztosíték formájának megváltoztatása

Kérdés: Már nincs idő az ajánlati biztosíték meghosszabbítására a banknál. Válthatunk-e formát, vagy elegendő, hogy az eredeti biztosítéki időszak hosszabb időre nyúlik, és amikor lejár, akkor hosszabbítom? (Igaz, utóbbi esetben az ajánlati kötöttség fenntartásának időszakát nem fedi le, amikor nyilatkozom.)
Részlet a válaszából: […] ...esetekben az, hogy ugyan a biztosítékot megfelelően befizette az ajánlattevő, vagy rendelkezik az ajánlatkérő által igényelt tartalmú bankgaranciával, de ezt az ajánlattételi határidőben nem igazolja. Esetünkben erre az ajánlati kötöttségi időszak meghosszabbítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Ajánlati biztosíték utólagos benyújthatósága

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő felvilágosításkérés keretében kérdezi, hogy az ajánlati biztosíték milyen formában felel meg az előírásoknak, van-e lehetőség utólag benyújtani azt?
Részlet a válaszából: […] ...(...) - b) pont.Utólagos benyújtása nincs lehetőség, azonban ha az ajánlattevő nem megfelelő formában nyújtotta be például a bankgarancia-nyilatkozatot, vagy esetleg a benyújtott dokumentum ellentmondásos, abban az esetben az ajánlatkérő hiánypótlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Ajánlat módosítása tárgyalásos eljárás során

Kérdés: Jól tudjuk/értelmezzük, hogy a tárgyalási szakaszban változtathatunk az ajánlati szakaszban megadott pontokon, mint az ár, szállítási határidő, garancia stb., és akár a műszaki megoldáson is? Ha igen, akkor ezt a tárgyalás előtt is megtehetjük, vagy csak a tárgyalás után?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlaton akkor lehet a tárgyalásos eljárás során módosítani, amikor arra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít. Mivel új ajánlat megtételére csak az EKR-ben van lehetőség, így a tárgyalást követően nyílik informatikailag is lehetőség új ajánlat megtételére, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének terjedelme

Kérdés: Cégünknek egyes eljárásoknál kapacitást nyújtó szervezetet kell igénybe vennie referencia igazolására. Nyertes ajánlattétel esetén szükséges-e a kapacitást nyújtó szervezettől beszerezni az általunk megajánlott terméket (amire nekünk referenciát igazoltak), vagy a teljesítésbe való bevonásként elegendő mértékűnek számít, ha a kapacitást nyújtó szervezet szakmai tanácsot ad, üzembe helyez, szervizszolgáltatást nyújt, applikációs feladatokat ellát stb. bizonyos értékben?
Részlet a válaszából: […] ...úgy alakította ki, hogy a termék biztosítása maga nem minősül alvállalkozói tevékenységnek, de minden más (üzemeltetés, karbantartás, garanciális javítás stb.) igen. A fenti 65. § szerinti szerződés teljesítésébe történő közvetlen bevonás körében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.
1
2
3
14