Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott harmadik személy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Harmadik személy a közbeszerzésben

Kérdés: Kit értünk "harmadik" személy alatt a közbeszerzésben? Az alvállalkozót is?
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevő mellett megjelenhetnek olyan "harmadik" személyek az ajánlattétel és a szerződés teljesítése során is, akik megítélése más lesz, mint akik/amelyek a két fő szereplőhöz nem kapcsolódnak. Így például azok a "harmadik" személyek, akik/amelyek az ajánlattevőt segítik a szerződés teljesítésében alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként, más pozíciót foglalnak el, mint a rajtuk kívül álló "harmadik" személyek. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3293
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Közreműködők a Kbt.-ben

Kérdés: Kik minősülnek harmadik személyként közreműködőnek?
Részlet a válaszból: […]igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. § (4) bekezdése] - az ajánlatkérő kizárólag a 66-69. §-ban meghatározott módon írhatja elő. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a nem természetes személy ajánlattevő ajánlatában adja meg a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét - Kbt. 65. §-ának (1) és (2) bekezdése. Tehát nem szükséges, hogy a személyesen közreműködő szakember egyben 10 százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak minősüljön, szerepe a 65. § (2) bekezdés értelmében természetes személyként értelmezendő. [A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2272
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Alvállalkozó, harmadik személy bejelentése

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 105. §-a szerint a részvételi felhívásban előírta az alvállalkozó, vagy a harmadik személlyel történő szerződéskötés bejelentésének kötelezettségét, és ezt az ajánlattevő nem tette meg, akkor utólag, az ajánlatban erre már nincs lehetősége?
Részlet a válaszból: […]az egyes "szereplők" pozicionálása, azaz a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nevesítése, a többi alvállalkozói tevékenység azonosítása, továbbá külső erőforrás bevonása. 2009. április 1-jétől pedig alvállalkozó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1924
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Harmadik személy megjelölése az ajánlatban

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel kapcsolatban az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni. Mi a helyzet akkor, ha ezt előre nem látjuk, nem jelöljük meg, de utóbb kiderül, hogy a szerződéskötés mégis szükséges? Illetve, ha megjelöljük, de végül nem kötünk szerződést harmadik személlyel a megjelölt közbeszerzési rész vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]teljesítés tényét bíróság is megállapítja, elviekben - az ajánlatkérő által választható módon - az ajánlattevő öt évig kizárható közbeszerzési eljárásokból az alábbiak szerint. A Kbt. 61. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, akinek a korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította. Ez utóbbira azonban a gyakorlatban nagyon kevés példa van, és súlyosságát tekintve egy harmadik személy bevonása, amennyiben a teljesítés szerződésszerű, kevésbé kockázatos az ajánlattevő számára, mint a más bejelentett alvállalkozó engedély nélküli lecserélése, melyhez az ajánlatkérőnek hozzá kell járulnia a Kbt. 304. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az alábbiak szerint. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként [Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése, 52. §-a] szerződő félnek kell teljesítenie. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1882
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Harmadik személy alkalmasságára vonatkozó nyilatkozat tartalma

Kérdés: A harmadik személy alkalmasságára, kizáró okok igazolására vonatkozóan a Kbt. semmilyen igazolási módot nem ír elő, az ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy a teljesítés melyik részében fogja igénybe venni azt. Ezek szerint, ha valakinek fennálló szerződése, keretszerződése van egy beszállítóval, amelynek mértékét, körülményeit nem kell módosítania a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, a beszállítója nem minősül alvállalkozónak. A szerződés teljesítésében való közreműködésének mértékétől függetlenül, csak arról kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek, hogy miben vesz részt. A gyakorlatban a kérdéssel kapcsolatban háromféle megközelítést tapasztaltam: az első szerint a Kbt. 71. § 1. a) pontjára vonatkozó nyilatkozatban minden, a szerződés teljesítésében az ajánlattevőn kívül elvégzett tevékenység megnevezésre kerül, a másik szerint csak a 10 százalék alatti teljesítési értékkel rendelkező résztvevők, alvállalkozók tevékenységei kerülnek megnevezésre, a harmadik szerint pedig csak az alvállalkozónak nem minősülő közreműködők tevékenységei. Mi a helyes, jogszerű megközelítés?
Részlet a válaszból: […]nem meghaladó mértékben vesz részt alvállalkozóként a teljesítésben; - alvállalkozó pedig az, akivel az eljárás eredményeként kötött szerződésre tekintettel köt az ajánlattevő szerződést, vagy módosítja azt. Ez utóbbi esetben tehát - ha keretszerződéses partnere az ajánlatkérőnek, és nem szükséges a már meglévő szerződést módosítaniuk - a keretszerződéses partner semmilyen alvállalkozónak nem fog minősülni, így egyben harmadik személy sem lesz. Mivel a külső erőforrás belépésével tovább bonyolódott a helyzet, hiszen a külső erőforrás és az alvállalkozó elhatárolása egyáltalán nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1608
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: "Harmadik személyes" nyilatkozat tartalma

Kérdés: A Kbt. 71. és 105. §-a alapján az ajánlattevőnek/jelentkezőnek nyilatkoznia kell harmadik személy és alvállalkozók témakörben. Kérdésem: ha egy ajánlattevő 10 százalék feletti alvállalkozót von be, nyilatkozik a 10 százalék alatti alvállalkozók kizáró okai tekintetében, akkor a harmadik személlyel kapcsolatban mit kell nyilatkoznia? A 10 százalék feletti alvállalkozó által ellátandó tevékenységet is le kell nyilatkozni a harmadik személyes nyilatkozatnál?
Részlet a válaszból: […]feletti alvállalkozók, akiket az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe be fog vonni. Az a) pont szerinti nyilatkozat tehát a szerződési tartalom oldaláról közelít, és azt adja meg ezáltal az ajánlattevő, hogy melyek azok a szerződési részek, szolgáltatások, amelyeket nem személyesen teljesít, tehát az alvállalkozó által teljesített tevékenységeket is fel kell tüntetni ebben a körben. A b) pont szerinti nyilatkozattal azt mutatja be az ajánlattevő, hogy kik azok a nagyobb (azaz 10 százalék feletti) alvállalkozói név szerint, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Véleményünk szerint - bár a Kbt. ezt nem írja elő kötelezően - az a "tökéletes" adatszolgáltatás, ha az ajánlattevő egyúttal bemutatja azt is, hogy az általa igénybe vett alvállalkozó mit (melyik szerződési részt vagy szolgáltatást) teljesít. Amennyiben az ajánlatkérő előírja a 71. §, illetve a 105. § szerinti adatok szolgáltatását, akkor az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1511
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Nyilatkozattartalom "harmadik személy" esetén

Kérdés: A Kbt. 71. és 105. §-a alapján az ajánlattevőnek/jelentkezőnek nyilatkoznia kell harmadik személy és alvállalkozók témakörben. Kérdésem, ha egy ajánlattevő 10 százalék feletti alvállalkozót von be a teljesítésbe, és nyilatkozik a 10 százalék alatti alvállalkozók kizáró okai tekintetében, akkor a harmadik személlyel kapcsolatban mit kell nyilatkoznia? A 10 százalék feletti alvállalkozó által ellátandó tevékenységet is le kell nyilatkozni az ún. harmadik személyes nyilatkozatnál?
Részlet a válaszból: […]igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60. §, illetőleg a 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § (1)-(7) bekezdése szerint akkor kell eljárni, ha a jelentkezőnek az (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie az ilyen alvállalkozókat. Egyébként, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Tény, hogy fentiek nem világítanak rá egyértelműen, de a 10 százalékos mértéket meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, azaz maguk a harmadik személyek nem kerülnek nevesítésre, így egy egyszerű nyilatkozattal egyértelművé tudja tenni az ajánlatkérő, hogy nem tartoznak a vonatkozó kizáró okok hatálya alá. Ha az ajánlatkérő nem igényelte a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nevesítését, úgy az ajánlattevőnek elegendő összes alvállalkozójával kapcsolatban nyilatkozni, amelybe - értelemszerűen - beleérthetők a harmadik személyek is. [A Kbt. - válaszunkban hivatkozott - 63. §-ának (1)-(7) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák. Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a (2)-(3) bekezdés szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni: - a 60. § (1) bekezdésének a)-d), f) és h) pontja és a 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontja esetében az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást; - a 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes hatóságainak igazolását; - ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő (alvállalkozó) eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, illetve közjegyző által hitelesített nyilatkozatot; - a 61. § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek árubeszerzés esetében a IX B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot; - a 61. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatát, illetőleg a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; - a 60. § (1) bekezdésének i) pontja esetében az ajánlattevő (alvállalkozó) nyilatkozatát; - a 61. § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást; - a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást azokban az esetekben, amelyekben a jegyzék bizonyítja - figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is -, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) nem esik a 60-61. § valamely esetének hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1479
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: "Harmadik személy" a Kbt. szempontjából

Kérdés: A "harmadik személy" kategória miért nem foglalja magában az alvállalkozókat is? Hogyan vezethető ez le a Kbt.-ből, figyelemmel arra, hogy a Kbt. a harmadik személy fogalmát nem definiálja?
Részlet a válaszból: […]szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Az idézett rendelkezés alapján megállapítható, hogy az "a teljesítésben egyébként közreműködő személy", akivel az ajánlattevőnek már van szerződése, és azon nem kell módosítania akkor sem, ha elnyeri a közbeszerzési szerződést, közbeszerzési értelemben nem minősül alvállalkozónak. Ugyanakkor ez a személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1271
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Elhatárolási kérdések ajánlattevői oldalhoz kapcsolódó szereplők vonatkozásában

Kérdés: Hogyan lehet pontosan elhatárolni az alvállalkozót, a harmadik személyt, valamint az egyéb, bevonni kívánt szervezetet? Alvállalkozó a Kbt. 4. §-a szerint, akivel ajánlattevő a közbeszerzésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani; harmadik személy: a 71. § (1) bekezdés a) pontja tartalmazza: ...ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni...; egyéb szervezet: a 66. § (2) bekezdésében, 67. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet. Ez utóbbi szervezettel az ajánlattevő nem fog szerződést kötni? Milyen viszonyuk van? A szerződés teljesítése során hogyan kérheti számon ajánlatkérő ez utóbb említett szervezet helytállását? A törvényszövegből kiindulva, akivel ajánlattevő szerződést fog kötni, az egyrészt alvállalkozó, másrészt harmadik személy is? Akivel nem a közbeszerzésre tekintettel köt szerződést, vagy módosít, az nem alvállalkozó? Ezt hogyan tudja ajánlatkérő eldönteni? Kizárólag az ajánlattevők nyilatkozatára támaszkodhat? Bekérhető-e az ajánlatkérőktől az alvállalkozóval kötött szerződés?
Részlet a válaszból: […]határozhat meg. 2. A Kbt. hivatkozott 71. §-ának (1) bekezdése alapján egyrészt az ajánlatkérő azt írhatja elő, hogy ajánlattevő adja meg, hogy a közbeszerzési szerződés mely részét fogja mással, azaz harmadik személlyel teljesíttetni, másrészt ennek alapján lehet előírni a 10 százaléknál nagyobb mértékű alvállalkozók megadásának kötelezettségét is. A rendelkezés az alvállalkozói szerződések bekérésének lehetőségéről nem rendelkezik, viszont nem is tiltja azt, tehát indokolt esetben lehetőséget látunk az ilyen jellegű szerződés bekérésére. 3. A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdésében és a 67. §-ának (4) bekezdésében megjelenő "más szervezet" a jogintézmény célját tekintve olyan "erőforrás", amelyre az ajánlattevő a szerződés teljesítése során fog támaszkodni. Emiatt nem szerencsés kodifikációs megoldás, hogy az alkalmassági kritériumok között helyezte el a jogalkotó az erre vonatkozó rendelkezéseket. Nehezen képzelhető el ugyanakkor, hogy a más szervezet a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében nyilatkozatot ad a kötelezettségvállalásról az ajánlatkérő felé, de e mögött nincs szerződés az ajánlattevő és az általa bevonni tervezett más szervezet között. A Ptk. szerint a szóbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1261

10. találat: 10 százalék alatti alvállalkozó és "harmadik személy" fogalmának azonossága

Kérdés: A 10 százalék alatti alvállalkozó és a "harmadik személy" fogalom azonos kört takar - véleményünk szerint. Mit értünk e fogalmakon?
Részlet a válaszból: […]tekintetében kíván ilyen típusú szereplőt foglalkoztatni az ajánlattevő. Tekintettel arra, hogy a törvényi szabályozás szinonimaként kezeli a két fogalommeghatározást, így ebben a megközelítésben valóban ugyanazt takarja a két kifejezés. [A közbeszerzési törvény értelmező rendelkezései között találjuk meg az alvállalkozó fogalmát, amely szerint alvállalkozó az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1217
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést