Hirdetmény értelmezése, gazdasági társaság létrehozásának kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő a hirdetmény II.1.3 pontjában az alábbi szöveget közölte: "Ajánlatkérő - a Kbt. 42. §-ban foglaltakra tekintettel - a közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. A nyertesként szerződő félnek (közös ajánlattevőknek) a létrehozandó gazdasági társaságot legkésőbb a feladatellátási kötelezettség kezdési időpontjára - kivétel, ha a feladatellátásra vonatkozó egyéb előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - kell létrehozni, és a cégbíróságnál bejegyeztetni. Ebben az időpontban a nyertesnek működő vállalkozásnak kell lennie, ajánlatkérő az előtársaságként működést a jelzett időpontban már nem engedi meg. Kérdésünk, hogy mi a teendő, szükséges-e ebben az esetben gazdasági társaságot létrehozni?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatban valóbanellentmondás van a felhívásban, mivel az első mondatban nem teszi kötelezővé,majd a következő mondatokban kötelezőnek nyilvánítja azt az ajánlatkérő, amelyellentmondást a későbbiekben hiába oldja fel esetleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.