Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott jogszabályváltozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszból: […]részletezi az értékhatár alatti ajánlatkérés folyamatát, úgy nem köteles indokolni az eredményhirdetés/összegezés elmaradását. Fontos kitérni ugyanakkor arra a kötelezettségre, mely a közpénzek jogszerű elköltése során továbbra is fennáll. Emiatt esélyegyenlő módon szükséges kommunikálni, és legalább tájékoztatást nyújtani az eljárásról, hogy a későbbiekben új ajánlatkérés során is érkezzenek ajánlatok a felkért piaci szereplőktől.Mivel hirdetmény közzétételére nincs a továbbiakban szükség, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettség sem áll fenn, így az ajánlatkérőnek érdemes kialakítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4684

2. találat: Eljárás FAKSZ-szolgáltatás 2021. február 1-jét követő igénybevétele esetén keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Mit kell tennem, ha még nincs hatályban keretmegállapodás, amennyiben a FAKSZ-szolgáltatást a központosított közbeszerzési rendszerből kell igénybe vennem februártól?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési törvény szabályaival összhangban - a központi beszerző szervezet jóváhagyását követően - saját hatáskörben is megvalósíthatják, ha-a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer igénybevételével a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;-a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer;-lehetőségük van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak; vagy-a keretszerződésben meghatározott, és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tudnak beszerezni - a)-d) pontok.A jóváhagyás kérése nem indokolható a kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerinti alacsonyabb árral, vagy rendkívüli sürgősséggel, hanem csak a hatályos központosított közbeszerzési keretszerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer megléte esetében választható.A kormányrendelet értelmében ugyanakkor a FAKSZ-beszerzés esetében további saját hatáskörrel kapcsolatos szabály található. A 7. § (1a) bekezdés 1. sz. mellékletének 11. pontja szerinti szolgáltatás saját hatáskörben történ ő beszerzését - az (1) bekezdésben foglalt eseteken túl - ugyanis a Kormány határozatával engedélyezheti.A saját hatáskörben történ ő beszerzést kezdeményez ő nyilatkozatban ugyanakkor az ajánlatkér ő tudomásul veszi, hogy a kormányrendelet 8. §-ának (4) bekezdése alapján kizárólag a központi beszerz ő szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötend ő keretszerz ő dés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének id ő pontjáig vállalhat kötelezettséget.A 8. § (4) bekezdése alapján a 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.Amennyiben már hatályban van az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4669

3. találat: Független akkreditált közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás központosított közbeszerzési körbe vonása

Kérdés: A központosított közbeszerzésről szóló új szabály szerint központosítják a független közbeszerzési tanácsadói szolgáltatást. Ez pontosan kire vonatkozik és főleg milyen tevékenységre? Például ajánlattevőt támogathatok tovább? Szakvéleményt írhatok egy közbeszerzési kötelezettség kapcsán? Vagy gyakorlatilag minden szerződésem megszűnik, amit az ajánlatkérőkkel kötöttem FAKSZ-ként?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre bocsátása,-a közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadás,-a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett ajánlatkérő nevében és javára - a)-c) pontok.A fentiek szerinti módosítás értelmezésében segít a www.kozbeszerzes.gov.hu-n elérhető tájékoztatás. Ennek alapján a Kbt. 3. §-ának 14. pontjában definiált járulékos közbeszerzési szolgáltatás - azaz különösen közbeszerzési tanácsadási, illetve lebonyolítói szolgáltatás - beszerzésére köteles az ajánlatkérő a központosított közbeszerzési rendszert igénybe venni, azonban kizárólag abban az esetben, ha olyan közbeszerzési eljáráshoz veszik igénybe a szolgáltatást, amelybe a Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása kötelező. A Kbt. 27. § (3) bekezdése által le nem fedett esetben (például uniós forrás felhasználása nélkül, nemzeti eljárásrendben, illetve építési beruházás esetén a 700 millió forintot el nem érő eljárás esetén) a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás szabadon beszerezhető az ajánlatkérők által. Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet 1. §-ának (1a) bekezdése, más kiemelt termékek esetéhez hasonlóan, e szolgáltatás minden beszerzéséről rendelkezik, a központosított közbeszerzési rendszer útján történő beszerzés akkor is terheli az ajánlatkérőt, ha a beszerzésének értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, illetve, ha a Kbt. 111.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4668