Eljárásindítás központi ellenőrzés nélkül

Kérdés: Elindíthatom-e az eljárást, ha a központi ellenőrzés alapján az még nem engedélyezett?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. kormányrendelet módosítását tartalmazó 471/2020. kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) megszünteti a központi ellenőrzést. A központi ellenőrzés kivezetése nem érinti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.
Kapcsolódó címkék:  

Felmentés közbeszerzési kötelezettség alól a veszélyhelyzet miatt

Kérdés: Van-e egy közbeszerzés-köteles alapítványnak joga arra, hogy felmentést kérjen a vészhelyzet miatt a közbeszerzés hatálya alól?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzéseket érintő, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 13.

Alvállalkozó igénybevétele közbeszerzésre kötelezett ajánlattevő által

Kérdés: A Kbt. 5. § (1) bekezdésének e) pontja alapján közbeszerzésre kötelezett szervezet ajánlattevőként kíván indulni egy közbeszerzési eljáráson. A szűkös eljárási határidőket figyelembe véve hogyan tud jogszerűen ajánlattevőként megjelenni a szervezet, ha nyertessége esetén a teljesítéshez olyan alvállalkozó igénybevételére is szükség lenne, amellyel a szervezet maga is csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően köthet szerződést? Ha az ajánlata leadásáig nem egyezik meg a jövőbeni alvállalkozóval, akkor ajánlatával jelentős kockázatot vállal (sikerül-e olyan áron alvállalkozót bevonni, amivel előzetesen kalkulált), ha viszont megegyezik, akkor hogyan tud a saját közbeszerzési kötelezettségének eleget tenni?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzésre kötelezett ajánlattevő nem mentesülhet a közbeszerzési kötelezettség alól ebben az esetben sem, hiszen közjogi szervezetként közbeszerzés lefolytatására kötelezett klasszikus ajánlatkérőként. A közbeszerzés valójában nincs felkészülve arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

Elektronikus kommunikáció módja a közbeszerzésben

Kérdés: Figyelembe vehetem-e azt, amit az ajánlatkérő nem az EKR-ben küldött, hanem cégkapun juttatott el hozzám, mint ajánlattevőhöz? A hivatalos kapcsolattartó e-mail-címére eljutatott információkat figyelembe kell vennem?
Részlet a válaszából: […] ...ha a törvény azt kifejezetten lehetővé teszi.A 41. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e törvényben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.
Kapcsolódó címkék:    

Üzleti titokra vonatkozó szabály változásának hatása a közbeszerzésekre

Kérdés: Változik az üzleti titok szabálya a Ptk.-ban. Milyen hatással van ez a közbeszerzésben alkalmazott üzleti titok fogalmára, hiszen ezzel gyakorlatilag törlődik a Kbt.-ben található hivatkozás?
Részlet a válaszából: […] ...a know-how vonatkozásában az alábbiak szerint fogalmaz 1. §-ának (1) és (2) bekezdésében, és ennek megfelelően kell értenünk ezt a közbeszerzésben is:Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészében, vagy elemeinek összességeként nem közismert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.
Kapcsolódó címkék:    

Egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a közbeszerzés gyakorlatában

Kérdés: Az ajánlatkérő felvilágosítást kér, ahol egy Aarhus nevű bírósági ügyre hivatkozik. Az ügyet nem találjuk az interneten, vélhetően európai bírósági ügyről lehet szó, így nem világos számunkra, hogy milyen értelemben kell a felvilágosítás nyújtásához ezt figyelembe venni. Nem minket érint a felvilágosításkérés, de fontos lenne tudnunk róla. Mi ennek az ügynek a lényege?
Részlet a válaszából: […] ...A C-131/16. számú ügyben három kezdeményező ismert, melyek közül az egyik az Archus sp.. z o.o. nevű cég. Az ügy lényege, hogy egy közbeszerzési eljárásban az ajánlattételhez szükséges dokumentáció előírta, hogy az ajánlattevőknek két dokumentumot kell csatolniuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.
Kapcsolódó címkék:  

Mikrovállalkozások "előnye" a közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Van olyan közbeszerzési eljárásfajta, ahol előnyben részesülünk azért, mert mikrovállalkozások vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - hasonlóképpen elődjéhez - a kis- és középvállalkozásokat kívánja segíteni nemzeti rezsimben az alacsonyabb értékű közbeszerzési eljárásokban történő meghívásuk elősegítésével. A mikrovállalkozásoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Új végrehajtási rendeletek a közbeszerzésben

Kérdés: Az új Kbt. mellé teljesen új végrehajtási rendeletek jelennek meg, vagy a korábbiakat igazítják az új törvényhez? Az átmeneti időszakban, november 1-je után új szabályok hiányában hogyan kell eljárni, ha a hatályos rendeletek ellentétesek a törvénnyel?
Részlet a válaszából: […] ...mellett lapzártánkig az alábbi új végrehajtási rendeletek jelentek meg:- a Kormány 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelete a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról;- a Kormány 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelete a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 1.
Kapcsolódó címkék:    

Új Polgári Törvénykönyv közbeszerzésekre gyakorolt hatása

Kérdés: Az új Ptk. hatálybalépéséhez kötődően változik-e a közbeszerzési törvény, illetve annak valamelyik végrehajtási rendelete?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlati kötöttség részletesebb szabályozása nem igényel közvetlen módon Kbt.-változást. Az ajánlatkérőnek elsősorban a közbeszerzési szerződésre vonatkozó hatályos Ptk.-szabályokat kell figyelembe vennie, már akkor is, amikor eljárását megindítja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.
Kapcsolódó címkék:      

Közbeszerzések központi lebonyolítása

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzések központi lebonyolítása?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá az azok vagyonkezelésébetartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint akormány közalapítványai közbeszerzései megindításának engedélyezésére éslefolytatásának központi ellenőrzésére vonatkozó sajátos szabályokat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
10