Lízing minősítése a közbeszerzésben

Kérdés: A lízing árunak vagy szolgáltatásnak minősül a közbeszerzésben?
Részlet a válaszából: […] ...megítélés független attól, hogy a számlán milyen szolgáltatásra való hivatkozás szerepel.A Ptk. 6:409. §-a értelmében a pénzügyi lízing definíciója az alábbi:Pénzügyilízing-szerződés alapján a lízingbe adó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Beszerzési tárgyak elkülöníthetősége

Kérdés: Ajánlatkérőnek minősülő szervezet pénzügyi lízing keretében kíván gépet beszerezni. A gép becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a futamidő során fizetendő kamat azonban nem. Megteheti-e ebben az esetben az ajánlatkérő, hogy csak a gépet közbeszerezteti, a lízinget nem (a lízingcéget a gép közbeszerzésének lezárulta után választja ki), különös tekintettel arra, hogy a lízing futamideje során az ajánlatkérő minden kifizetést a lízingcég számára teljesít?
Részlet a válaszából: […] ...A pénzügyi lízing a Ptk. 6:409. §-a [Pénzügyi lízingszerződés] értelmében az alábbiak szerint definiálható.Pénzügyilízing-szerződés alapján a lízingbe adó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Lízingbe adó minősítése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha ajánlattevőként a szerződés tárgyát lízingszerződés alapján béreljük, meg kell-e jelölnünk a lízingbe adó hitelintézetet alvállalkozóként, vagy kapacitását rendelkezésre bocsátó társaságként a részvételi jelentkezésünkben? (A válasz azért lenne fontos, mert ha a hitelintézetet meg kell jelölnünk alvállalkozónak vagy kapacitást nyújtó szervezetnek, akkor ahhoz, hogy a társaságunk el tudjon indulni a közbeszerzésen, kell a hitelintézet jóváhagyása, és annak elfogadása, hogy alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet. Ezt egyik pénzintézet sem szívesen teszi meg.)
Részlet a válaszából: […] A főszabály a teljesítésben való közreműködés vizsgálata. A Kbt. értelmében alvállalkozónak minősül a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által közvetlenül bevont gazdasági szereplő az alábbi kivételekkel.Alvállalkozó a Kbt. alapján az a gazdasági szereplő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Szerződések nyilvántartási összege, egybeszámítás többéves bérlet, lízing esetén

Kérdés: Három-, illetve négyéves gépjárműbérleti, illetve lízingszerződés esetén - amennyiben közbeszerzés alá tartozik - az éves, negyedéves kimutatásokban milyen összeggel kell a szerződéseket nyilvántartani? Melyik évre vonatkozóan kell a szerződéseket egybeszámítani - szerződéskötés, lejárat éve?
Részlet a válaszából: […] A szerződések nyilvántartására vonatkozó szabályok szerint ahirdetményben - amennyiben a teljesítésre vonatkozó hirdetményekre vonatkozik akérdés - a kifizetett szolgáltatás mértékét szükséges megjeleníteni.Egyébiránt az egybeszámítás kapcsán a becsült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Vételi opció meghatározása

Kérdés: Mit jelent a vételi opció a közbeszerzési eljárásban? Mire terjed ki?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó, nem közbeszerzés-specifikus rendelkezéseket a Ptk.tartalmazza.A vételi opció előfordulhat abban az esetben is, ha azajánlatkérő lízingszerződést köt valamely dolog használatára (például gépkocsi,számítógép), és a lízingszerződés lehetővé teszi, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

"Egyéb" kategória árubeszerzés esetén

Kérdés: A hirdetményminta az árubeszerzést - mint közbeszerzési tárgyat - részletezi (adásvétel, lízing stb.). Mit takar az "egyéb" kategória?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint például szállítási szerződést, egyidőszakon belül meghatározott időpontokra időpontonként meghatározottmennyiségű termék leszállítása - a leginkább jellemző szerződés nagyobbépítkezések anyagbeszerzéseinél. Vagy akár mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Felhívás és dokumentáció módosítása tárgyalás folyamán

Kérdés: A tárgyalások során az ajánlatkérő módosíthatja-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanakkor nem terjedhet aversenypárbeszéd eljárásrendjében megengedett mértékig. Nincs tehát lehetőség abérleti konstrukciót lízingkonstrukcióvá és egyben a finanszírozást ajánlattevőkötelezettségévé tenni. A korlátokat az ajánlatkérőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Opció jelentése a közbeszerzésben

Kérdés: Mit jelent a dokumentációban az a pont, miszerint bejelölhető, hogy van-e vételi jog (opció) adott esetben vagy nincs? Mit jelent itt ez a jogintézmény közbeszerzési szempontból?
Részlet a válaszából: […] ...stb. mellett ide kell sorolni ahasználati jog megszerzésére irányuló szerződési konstrukciókat, azaz abérleti, haszonbérleti, továbbá a lízingszerződéseket is. A lízingszerződésekegy típusa a nyílt végű lízingszerződés, amikor a vevő -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Árubeszerzésre, kivitelezésre, szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás formája

Kérdés: Önkormányzatunk intézményeinél világítás-korszerűsítést kíván megrendelni. Piackutatás során találkoztunk olyan lehetőséggel, hogy a kivitelező saját pénzeszközéből finanszírozná a korszerűsítést, az így felszerelt lámpatestek az ő tulajdonában maradnak. Az önkormányzat a korszerűsítés finanszírozását 10 éves időtartamra vállalhatja (áramdíj-megtakarításból), és a lejárat után az akkori érték bizonyos százalékáért a tulajdonába kerülnek a lámpatestek. A teljes bekerülés összege a becsült érték alapján nemzeti értékhatár alatti, egyszerű eljárás keretében kerülhetne meghirdetésre. Milyen formában lehet a közbeszerzési eljárást kiírni (árubeszerzés-kivitelezés-szolgáltatás), és a Kbt. milyen szabályozását alkalmazhatnánk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...az Európában igen gyakran alkalmazott megoldásgyakorlatilag lízingkonstrukció, amely áll egyrészt szolgáltatásból, másrésztárubeszerzésből. A Ptk.-tól, illetve a lízing szabályozásáról elszakadva, aKbt. szerint kell tehát leegyszerűsítenünk a kérdést....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 14.

Pénzintézet mint finanszírozó megítélése a közbeszerzésben

Kérdés: Eszközbeszerzés esetén az alábbi esetekben a pénzintézeti finanszírozó (lízing, tartós bérlet esetén) alvállalkozónak minősül-e vagy sem? Amennyiben közvetlenül az ajánlatkiírót finanszírozná? (Ez esetben milyen pénzügyi, fizetési garanciát tud nyújtani ajánlatkiíró?) Amennyiben az ajánlattevőt háttérben finanszírozza? A pályázat elnyerése esetén utólag elállhat-e a pénzintézet a finanszírozástól, és amennyiben igen, beléphet-e büntetlenül egy másik finanszírozó?
Részlet a válaszából: […] ...dönthető el.Ha hitelfelvételről van szó, úgy fővállalkozó, valamint alvállalkozó is lehet(több bank esetében). Ha gépjárműlízingről van szó, úgy alvállalkozó is lehet,de akár közös ajánlattevő is. Amennyiben az ajánlattevő bankja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 2.