Összeférhetetlenség referenciaigazolás esetében

Kérdés: Véleményük szerint összeférhetetlenséget jelent, ha két ajánlattevő is olyan referencialevelet nyújt be, amelyet egymásnak állítottak ki?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó igazolási módok között szerepel a szerződést kötő másik fél által kiállított vagy aláírt nyilatkozat (az ún. referencialevél), ahol a szerződést kötő másik fél (azaz a megrendelő, vevő, megbízó stb.), amelynek a részére végezték a munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Referencialevél helyettesíthetősége

Kérdés: Építési beruházás megvalósítására indított uniós nyílt eljárásban veszünk részt. Az ajánlatkérő felszólított minket a referencialevelek benyújtására. A referencialevelek begyűjtését megkezdtük, de az ajánlatkérő által a referencialevelek benyújtására vonatkozó határidőig nem érkezett meg mindegyik igazolás. Van arra lehetőségünk, hogy a saját nyilatkozatunkkal helyettesítsük a referencialevelet, ha egyidejűleg becsatoljuk a referencialevél megküldését kérő e-mailt?
Részlet a válaszából: […] ...beruházás esetén tehát a kötelező igazolási mód a másik fél által adott igazolás.A másik fél által adott igazolás, az ún. referencialevél kizárólag a jogszabályban meghatározott módokon helyettesíthető. A Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Közbeszerzési dokumentumok aláírásának módja

Kérdés: Az ajánlatkérő kifogásolta, hogy a referenciaigazolás nem azonosítja az aláírót, csak a neve ismerhető meg egy céges levélpapíron. Azt a megoldást találtuk, hogy az eredeti referenciaigazolást elektronikus aláírásával hitelesítette az aláíró, aki egy középvezető. A digitális aláíráson a cég és az aláíró beosztása is azonosítható. Elegendő-e mindez, vagy teljesen új referenciaigazolást kell benyújtanunk?
Részlet a válaszából: […] ...aláírni az alatt az idő alatt, ami hiánypótlásra rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő igénye, hogy a beosztás, cégnév szerepeljen a referencialevélen, indokolható. Amennyiben az elektronikus aláírás ezt tartalmazza, úgy az eredetileg fizikailag aláírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Referencianyilatkozattal kapcsolatos hamis adatszolgáltatás

Kérdés: Ha egy referenciát előre lenyilatkozom, majd kiderül, hogy nem kapom meg arra a referencialevelet, akkor az hamis adatszolgáltatásnak minősül automatikusan, és három évig nem tudok ajánlatot tenni? (Mivel itt nincs szándékos félrevezetésről szó, úgy vélem, ilyen kockázata nem lehet egy nyilatkozatnak.)
Részlet a válaszából: […] ...hogy azt tudja bizonyítani, hogy nem gondatlanságból nyilatkozta le a referencia rendelkezésre állását, bár még nem rendelkezett a referencialevéllel.Az Európai Unió Bíróságának a C-387/14. számú ügye is kitér arra, hogy a szándékosságnak nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 13.

Hivatkozás a köztartozásmentes adatbázisra az EKR-ben

Kérdés: Amikor kitöltöm az EKR-ben az EEKD-t, akkor a NAV-os kizáró oknál más a tartalom. Ebben az esetben is be kell írnom a köztartozásmentes adatbázist? Ha igen, akkor az URL című sorba?
Részlet a válaszából: […] ...nem írathat bele feleslegesen az EEKD-ba, másrészt többlettartalmat csak oda lehet írni, ahol a szabadszöveges nyilatkozatot az EEKD engedi. A referencialevél szkennelt verzióját például nem lehet az EEKD-ba applikálni, annak ellenére, hogy felmerült ilyen ajánlatkérői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

A szerződést kötő másik fél részéről kiadott igazolás kezelése

Kérdés: Milyen esetben szükséges a szerződést kötő másik fél részéről kiadott/általa aláírt igazolás benyújtása? A kérdés elsősorban arra vonatkozik, hogy van-e különbség arra vonatkozólag, hogy a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, vagy egyéb szervezet?
Részlet a válaszából: […] ...magyarországi szervezetre nem utalunk a válaszban.A kormányrendelet alapján áru és szolgáltatás esetében csak abban az esetben szükséges referencialevél benyújtása uniós rezsimben, ha a szerződést kötő másik fél, azaz a referencialevél kibocsátója a Kbt. 5. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Referenciaérték előírhatóságának tilalma

Kérdés: Miért nem írhatja elő a referencia értékét az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...előírás, a hazai jogértelmezés eredménye, hogy a referencia értéke csak kivételes esetben írható elő, és tehető szükségessé a referencialevélben vagy nyilatkozatban annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Eljárás referencialevél alaki hibája esetén

Kérdés: Cégünk egy pályázathoz a testvérvállalatát jelölte meg kapacitást nyújtó szervezetként a szakmai alkalmasság tekintetében. Az ok: a rendelkezésre álló referencialevelek nem darabszámot tartalmaznak, hanem értéket, de a pályázatban darabszámot adnak meg minimum alkalmassági követelményként. Tehát a referencialevelünk alakilag nem fog megfelelni, nincs idő másik beszerzésére. Szükséges-e a testvérvállalatot alvállalkozóként is megjelölni? Mi magunk is képesek vagyunk a teljesítésre, a testvérvállalatra csak a referencia miatt van szükség (náluk rendelkezésre áll olyan, ami a darabszámokat is tartalmazza). Esetleg induljunk egyedül, és a rendelkezésre álló, összeget tartalmazó referencialevélről nyilatkozzuk le, hogy az darabszámban meghaladja a megadott minimumot?
Részlet a válaszából: […] ...321/2015. Korm. rendelet többszöri módosítást követően végül 2017-ben érinti a kérdéskört.Egyrészt a referencianyilatkozat vagy referencialevél mennyiséget vagy ellenszolgáltatást tartalmaz a Korm. rendelet 22. § (2) és (3) bekezdései szerint, melyet kiegészít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Közszolgáltatók referencialevél iránti igényének alapja

Kérdés: Milyen formában kérhet tőlem a közszolgáltató referencialevelet, ha a 321/2015. kormányrendelet ezt nem teszi lehetővé?
Részlet a válaszából: […] ...321/2015. kormányrendelet 22. §-ának (1) bekezdése esetében áru és szolgáltatás megrendelése során nem kérhető minden esetben referencialevél. A kormányrendelet 22. §-ának (3) bekezdése ugyanakkor építési beruházás esetében eleve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Ajánlatkérő ellenőrzése

Kérdés: Hogyan ellenőrizheti az ajánlatkérő a referenciák esetében, hogy a nem magyarországi illetőségű szerződést kötő másik fél a 24/2014/EU irányelv szerinti ajánlatkérőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...igazolásformát kérjen számon a nyertes ajánlattevőn. Egyedül építési beruházás esetében egyértelmű, hogy közösségi rezsimben referencialevél igénylése szükséges a kormányrendelet alábbi szabálya alapján:A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.
1
2
3
4