Szerződés teljesítése jogutódlás (beolvadás) esetén

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő beolvad egy másik cégbe, folytatódhat-e a teljesítés, és ha igen, kell-e szerződést módosítanom?
Részlet a válaszából: […] A nyertes személyének változására a Kbt. 139. § (1) bekezdése vonatkozásában kerülhet sor az alábbiak szerint:A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:(...) ha a szerződő fél személyében bekövetkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Ajánlat szerződésteljesítés megkérdőjelezésén alapuló elutasítása

Kérdés: A C-296/20. számú ügyben egy nagyon érdekes következtetést olvastam, aminek a lényege, hogy az uniós szabályokkal ellentétes, ha az ajánlattevő ajánlatát pusztán azzal az indokkal utasítják el, hogy az nem bizonyítja, hogy az ajánlattevő teljesíti az érintett szerződés teljesítésére vonatkozó feltételt. Ebben az esetben ezáltal nincs is értelme előírni bármit, ha ezt nem követelheti meg az ajánlatkérő? Mi ebben az esetben a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...az indokkal utasítják el, hogy az az ajánlata benyújtásának időpontjában nem bizonyítja, hogy az ajánlattevő teljesíti az érintett szerződés teljesítésére vonatkozó feltételt. Az adott jogesetben, mely a Közbeszerzési Hatóság honlapjára is feltöltésre került,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet elhatárolása

Kérdés: Kapacitást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül az a piaci szereplő, amelynek kapacitásaira - a szerződés dinamikus beszerzési rendszer keretében történő odaítélése esetén - az ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében támaszkodni kíván, és amelyet a szerződés teljesítésébe is be kíván vonni?
Részlet a válaszából: […] ...3. §-ának 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Akérdés alapján úgy tűnik, hogy jelen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Teljesítés helyettesítő termékkel

Kérdés: Az ajánlattevő nem tud szerződés szerinti terméket (belátható időn belül) beszállítani vis maior esetén (gyártói nemteljesítés miatt). Van-e lehetőség helyettesítő termékkel történő teljesítésre anélkül, hogy kötbért alkalmaznának a céggel szemben akkor, ha a keretmegállapodásban egyébként nincs lehetőség termékcserére, de a Kbt. megengedi azt?
Részlet a válaszából: […] Feltételezzük, hogy a közbeszerzési szerződést megkötötték az adott termék vonatkozásában.A termékcserével kapcsolatos gyakori félreértés, hogy az automatikusan alkalmazható keretmegállapodás esetében. Ez azonban nem így van, ugyanis a Kbt. 109. § (14) bekezdése csak és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 12.

Új szakember bevonásának feltételei a teljesítés során

Kérdés: Ha a teljesítés során változás van a szakember tekintetében, abban az esetben csak olyan szakember vonható be, aki legalább ugyanolyan kvalitással bír, mint az eljárást megindító felhívásban meghatározott minimumtapasztalat, vagy akár az az érték, amivel nyert az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] A kérdező egy nagyon fontos kérdést feszeget, melynek megválaszolásához először érdemes a Kbt. 71. § (9) bekezdésének szóhasználatát megvizsgálni, majd ezt követően 138. §-ának (4) bekezdését. Mindkét elő­írás a korábban bemutatott szakember képességeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Szerződés teljesítésének időpontja a közzétételi kötelezettség kontextusában

Kérdés: A Kbt. 43. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) - valamint, ha a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is - közzétenni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat. A cd) pont esetében építési beruházás során mely időpont az irányadó? A beruházás kivitelező általi készre jelentésének időpontja, a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja vagy a teljesítésigazolás kiadásának időpontja? A legtöbb esetben ezek az időpontok eltérőek, akár jelentős időbeli eltérés is lehet közöttük. Vagy esetleg más időpont az irányadó? A ce) pont esetében fordított áfás szerződés esetén mely időpont az irányadó? Amikor a kivitelező felé teljesítette a végszámla kifizetését az ajánlatkérő, vagy amikor az áfa összegét megfizette? [A 44/2015. MvM rendelet 16. mellékletének V.2.4) pontjában a nettó ellenszolgáltatást kéri feltüntetni, a CoRe rendszerben azonban a bruttó ellenszolgáltatást kell feltüntetni. Fordított áfa esetében az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja eltér.]
Részlet a válaszából: […] ...nélkül induló eljárások esetében felhívásra),- a szerződő felek megnevezését,- azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,- a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Hibajavítás kezelése informatikai projekteknél a szerződésteljesítés folyamatában

Kérdés: Informatikai projektek (például informatikai rendszerek tervezése, bevezetése) megvalósítása esetében előfordul, hogy az egyes mérföldkövek teljesülése során az ajánlatkérő/megrendelő a teljesítésigazolás aláírása előtt kér néhány hibajavítást, amivel a mérföldkő (így akár a végteljesítési határidő) akár 1-2 héttel kitolódhat. Ezek az időeltolódások hogyan kezelhetők jogszerűen? A kérdés vonatkozik akár nyílt közbeszerzési eljárásos eljárás, vagy keretmegállapodást követő verseny-újranyitásos eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére is. Ezek a hibajavítások teljesen "normálisak" e projektek esetében, mégis kérdéses, hogy ez hibás teljesítésnek minősül-e, esetleg minden ilyen esetben szerződésmódosítást kell kezdeményezni?
Részlet a válaszából: […] Szerződésmódosításra jellemzően ebben a helyzetben már nincs idő, hiszen a véghatáridő eltelt.Esetünkben a kulcs a hibás teljesítés értelmezésén van. Ha olyan hibáról beszélünk, ami a következő mérföldkőhöz való elindulást/eljutást nem akadályozza, vagy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

Árfolyamkövető algoritmus bevezetése a szerződésbe szerződésmódosítással

Kérdés: Van-e lehetőség az árfolyamkövető algoritmus szerződésbe való beillesztésére módosítás során?
Részlet a válaszából: […] ...a felek olyan automatikus módosulást beépíteni a szerződésbe, mely a korábbiaktól eltérően változó árfolyam mellett tenné lehetővé a szerződés teljesítését.Sokféleképpen lehet a fenti módosítási kezdeményezés korlátait körülhatárolni.Mivel a Kbt. 141. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.

KEF által kötött megállapodások teljesítése

Kérdés: Igaz-e, hogy a DKÜ új keretmegállapodások alapján szolgáltat, és már nem lehet a KEF-hez fordulni?
Részlet a válaszából: […] A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. kormányrendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), illetve a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Kapacitást biztosító szervezet megfelelősége

Kérdés: Szükséges-e, hogy a kapacitást biztosító szervezet minden feltételnek megfeleljen, amelyet igazol?
Részlet a válaszából: […] ...a "szemcsés keverék szállításában (a szemcsés keverék kitermelése (gyártása) és leszállítása) [...] fog ténylegesen részt venni a szerződés teljesítése során".A Döntőbizottság alapvetően osztotta az ajánlatkérő álláspontját: az előszerződésből nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.
1
2
3
5