Európai közbeszerzési adattér

Kérdés: Mi az a közbeszerzési adattér? Az EKR?
Részlet a válaszából: […] ...teszik ki a közbeszerzési szerződések fennmaradó 80%-át. Nincs uniós szintű kötelezettség az ilyen eljárásokra vonatkozó információk TED-en való közzétételére, és nincs közös szabvány sem. A nemzeti szabályoktól és az egyes tagállamok közigazgatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

TED-azonosító eltérésének "kezelése"

Kérdés: A részvételi felhívásban az eljárás TED-azonosítója eltér attól, mint amit az EEKD-ban látok. Hol hibáztam? (Nem tudom módosítani.)
Részlet a válaszából: […] Az érintett eljárásban vélhetően korrigendum került közzétételre, melynek száma automatikusan bekerül az egységes európai közbeszerzési dokumentum I. részébe. Ezt az azonosítót látja az ajánlatkérő, de ennek nincs jelentősége, nem kapott új azonosítót az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Felhívás feladásának időpontja a referencia bemutatásának kontextusában

Kérdés: Ajánlattevőként a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti referencia elkészítésénél a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített referenciát kell feltüntetni. Mi számít pontosan a felhívás feladásának?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 44/2015. MvM rendelet ad választ.A fentiekben hivatkozott rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a hirdetmények megküldése alatt a TED-en vagy az Értesítőben közzéteendő hirdetményeknek az ajánlatkérő által a Hatóság részére történő megküldését kell érteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Alkalmassági követelmény módosítása

Kérdés: Miért jelent problémát az, ha az ajánlatkérő az alkalmasságot "lazítja", az alkalmassági követelményeket módosítja? (A Hatóság 89/2021. határozatához kapcsolódik a kérdésünk.)
Részlet a válaszából: […] ...nem jelentős, és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb hetedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Eljárás nem megfelelő tartalmú összegzés esetén

Kérdés: Ha kiderül, hogy egy ajánlat mégsem érvénytelen, újabb összegezést kell azonnal közzétenni, vagy az eredetit visszavonni? Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást külön is meg kell tenni?
Részlet a válaszából: […] ...nevezik a hirdetményt, mely az eljárás eredményéről az összegezés EKR-ben történő közzétételét követően kerül közzétételre a TED-en vagy Közbeszerzési Értesítőben. Az érvénytelenség a nemzeti rezsimes hirdetményben merül fel, uniós hirdetményben nem.A Kbt. 79...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

EKR-ben és a TED-en való hirdetményfeladás időpontjának eltérése

Kérdés: Mit kell figyelembe venni, amikor az EKR-ben lévő hirdetményfeladás időpontja és a TED-en megjelenő hirdetmény feladásának időpontja eltér egymástól? (Esetünkben referencia miatt fontos a kérdés.)
Részlet a válaszából: […] ...két időpont valóban eltérhet, sőt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben maga az EKR által adott időpont korábbi is lehet, mint a TED-en történő feladás. A referencia igazolása vonatkozásában az alábbi szabályt kell figyelembe vennie az ajánlattevőnek (esetünkben most...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

TED-szám megjelölése az ESPD-ben (EEKD-ban)

Kérdés: Ajánlatkérőként kitöltöm az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, de nem tudom kitölteni a TED-számot, hiszen még nem adtam fel a hirdetményt. Ezt a problémát hogyan kezelem?
Részlet a válaszából: […] ...a hirdetmény hibája, emiatt a kitöltése nem kötelező. Amennyiben a hirdetmény feladását visszaigazolja a TED, a kapott szám is elegendő ahhoz, hogy az érintett egységes európai közbeszerzési dokumentum online megtalálható legyen, ehhez nem feltétlenül kell a TED-szám....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 12.

Ajánlatkérő ellenőrzése

Kérdés: Hogyan ellenőrizheti az ajánlatkérő a referenciák esetében, hogy a nem magyarországi illetőségű szerződést kötő másik fél a 24/2014/EU irányelv szerinti ajánlatkérőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...nem minden uniós tagállamban van ajánlatkérői lista, így a leggyakrabban a TED-en közzétett hirdetmények alapján történik az ellenőrzés. Ez alapján általában megállapítható az ajánlatkérő közbeszerzési státusza. Ennek hiányában ajánlattevői nyilatkozatot kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Egységes európai közbeszerzési dokumentum online verziójának használata

Kérdés: Lehet-e az egységes európai közbeszerzési dokumentum online verzióját használni? Vagy ez tiltott, és még pdf-et sem generálhatok vele ajánlattevőként?
Részlet a válaszából: […] ...Ehhez azonban valóban szükség van az érintett formanyomtatvány azonosítójának megadására, mely egyben azt is eredményezi, hogy a TED-en megjelenő hirdetmény azonosítója is automatikusan megjelenik a formanyomtatványon, amikor az ajánlattevő ki kívánja tölteni azt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.

Jogosultság eSender-státuszra

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy egy hazai központosított beszerző szervezet megkapja az eSender-státuszt, azaz nagy mennyiségben közvetlenül adhasson fel hirdetményeket a TED részére?
Részlet a válaszából: […] Nem, erre nincs lehetőség, mert a Kbt. 30. §-ának (5) be­kezdése és a 92/2011. NFM rendelet szerint csak a Hatóság végezheti a hirdetményfeladást az Európai Unióba.A közbeszerzési törvény 30. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a hirdetményeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 17.
1
2
3
4